rsm logo ok

Już po raz kolejny 30 niepełnosprawnych dzieci i ich rodziny wezmą udział w serii integracyjno – terapeutycznych spotkań i warsztatów. Wszystko to w ramach projektu „Kierunek – samodzielność. Tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integrację społeczną”, realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”w Olkuszu.

Spora część zaplanowanych inicjatyw dotyczy zarówno dzieci, jak i ich rodziców lub opiekunów. Chodzi m. in. o grupowe spotkania terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata, warsztaty uczące relacji rodzic –dziecko, spotkania dogoterapeutyczne, a także dwie imprezy integracyjne organizowane wraz z partnerami projektu (Zespołem Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnym nr 1 w Olkuszu oraz Instytutem Wspomagania Wychowania „Archezja” w Ojcowie). Dla samych dzieci zaplanowano m.in. indywidualne terapie logopedyczne i terapie integracji sensorycznej w Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającym przy stowarzyszeniu.

Dla rodziców, poza spotkaniami intergracyjno – informacyjnymi, przygotowano punkt wsparcia, gdzie będą mogli zasięgnąć wszelkiego rodzaju porad związanych z tematem projektu. Przewidziano również szkolenie warsztatowe w zakresie samoorganizowania się i podnoszenia kompetencji w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja szkoleniowo – edukacyjna dla nauczycieli i rodziców, a dotycząca wczesnej obserwacji diagnozy zaburzeń SI.

-W projekt zaangażowane są nie tylko rodziny niepełnosprawnych dzieci, ale również członkowie Klubów Wolontariuszy, działających przy Centrum Wolontariatu stowarzyszenia. Wolontariusze nie tylko będą oddelegowani do działań pomocowo –organizacyjnych, ale wraz z rodzicami przeprowadzą róże inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. To świetna okazja do budowania wzajemnego zaufania – mieszkańcy, którzy być może niewiele wiedzą na temat niepełnosprawności będą mieli możliwość przekonać się, jak na co dzień funkcjonują takie rodziny i z jakimi problemami się zmagają – opowiada Maria Jędrysik, prezes „Res Sacra Miser”.

Wszystkie projektowe inicjatywy potrwają do końca tego roku. Na ich realizację Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 87 tys. 725 złotych z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na konkurs wpłynęło 1467 wniosków, z czego 336 otrzymało dofinansowanie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze