Nie będę się ustosunkowywał do treści zawartych w liście otwartym Pana Jana O. zamieszczonym w poprzednim numerze Przeglądu Olkuskiego . Przez ostatnie 3 tygodnie tak wiele już w sprawie Szpitala Olkuskiego napisano, że możecie Państwo sami ocenić zaistniałą sytuację. Nie będę dawał Panu Janowi O. pretekstu do kolejnych działań promocyjnych w kampanii wyborczej do Europarlamentu. W liście otwartym zbyt dużo jest półprawd, przeinaczeń i insynuacji.
Chciałbym się skoncentrować na jednym Panie Janie O.  Czy to nie w okresie kiedy Pan był Wicestarostą Powiatu Olkuskiego ówczesna Dyrektor Szpitala Pani Halina Jabłońska podpisała porozumienie płacowe i jej nieudolne działanie w jego realizacji zaskutkowało roszczeniami pracowniczymi na kwotę 5,5 mln PLN z tytułu tzw. „13-tki”. Roszczenia te od 2004 r. są mozolnie spłacane przez obecną Dyrekcję Szpitala wraz z odsetkami.
Czy to nie za Pana kadencji, Pani Dyrektor Jabłońska wzięła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 600.000 PLN na modernizację gospodarki cieplnej Szpitala Powiatowego w Olkuszu, gdzie zobowiązała się do realizacji zadań ze środków własnych w wysokości 1,5 mln PLN. Zadania miały być wykonane do 2001 r. pod zagrożeniem sankcjami zwrotu dotacji wraz z karnymi odsetkami. Pani Dyrektor Jabłońska pod nadzorem ówczesnego Zarządu Powiatu wykonała tylko pracę za otrzymaną dotację i umowę głęboko schowała do szuflady. Od 2003 r. dzięki staraniom Dyrekcji i Zarządu umowa ta została anektowana i realizowana jest do chwili obecnej, co pozwoliło uniknąć zwrotu do WFOŚ i GW kwoty 850.000 PLN .Czy to czasem nie Pan gwarantował, że Dyrekcja ówczesnego Szpitala posiada środki własne na realizację tego zadania?
Zarząd za Pana kadencji nie potrafił wyprowadzić struktur olkuskiego pogotowia z pogotowia sosnowieckiego. Dopiero w 2004 r. pogotowie olkuskie znalazło się w planie Ratownictwa Medycznego Województwa Małopolskiego. To staraniem Zarządu i Rady Powiatu w ostatnich latach zostało tak dobrze doposażone. Ciekawe, co by było gdyby pozostawałby Pan  w strukturach Zarządu Powiatu do chwili obecnej?
I na koniec. Nie ma Pan, Panie Janie O. szczęścia w pracy zawodowej, oby nie było to złym prognostykiem dla SPZOZ w Olkuszu. Przedsiębiorstwa, w których był Pan zatrudniony jak na przykład Polmozbyt Olkuski czy Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Olkuszu zostały zlikwidowane. Nie wspomnę już, że był Pan ostatnim etatowym I Sekretarzem PZPR w Olkuszu, które też uległo rozwiązaniu.
Działanie nie polega na wygłaszaniu płomiennych wystąpień, pisaniu interpelacji czy zapytań i wybiórczym  powoływaniu się na konstytucję czy ustawy. Liczy się konkretny efekt jaki zostaje osiągnięty dla dobra mieszkańców i umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, być może trudnych, lecz skutecznych.

Starosta Olkuski
Leszek Konarski
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze