andrzej adamczyk

Artykuł sponsorowany
Nie ma potrzeby opisywać, jak wygląda na co dzień gehenna kierowców i mieszkańców powiatów krakowskiego i olkuskiego, którzy korzystają z tzw. trasy olkuskiej – z roku na rok coraz bardziej zatłoczonej i niebezpiecznej.

Naprzeciw oczekiwaniom w zakresie modernizacji drogi krajowej nr 94 pod koniec listopada 2016 roku wyszedł Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, a także poseł na Sejm RP reprezentujący powiaty m.in. olkuski i krakowski, kontynuując tym samym swoje zaangażowanie i zainteresowanie tematem z poprzednich lat.

Minister Andrzej Adamczyk podjął bowiem decyzję o podpisaniu Programu Inwestycji  pod nazwą „Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy Głównej Przyśpieszonej”, a także „Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap)”. Oznacza to, że przyznane i zagwarantowane są środki finansowe na rozbudowę istotnych odcinków „trasy olkuskiej”, zaś w praktyce obie inwestycje skierowanie zostały do realizacji.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Giebułtów – Modlnica ma na celu zapewnienie większej płynności ruchu drogowego stanowiącego swoisty wlot i wylot ruchu z Krakowa.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 pomiędzy Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r. przejeżdża 20120 pojazdów na dobę, z czego 2277 to samochody ciężarowe. W porannych i popołudniowych godzinach szczytu wartości te wzrastają do tego stopnia, że tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie wzrasta od lat zabudowa mieszkaniowa, brak jest alternatywnej komunikacji kolejowej do Krakowa, za mała częstotliwość autobusowej komunikacji zbiorowej, ale jest dużo zjazdów do drogi krajowej i w efekcie jej przepustowość na tym odcinku się wyczerpuje. Dla porównania 5 lat temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26 % mniejsze. Problem jest widoczny szczególnie w obrębie skrzyżowań, w okresie szczytowych natężeń ruchu pojazdów.

Zadanie inwestycyjne, skierowane do realizacji przez ministra Adamczyka obejmuje takie zmiany jak chociażby zastąpienie trzech, tradycyjnych skrzyżowań, 2-pasowymi rondami oraz rozbudowę drogi jednojezdniowej na drogę dwujezdniową.

Już w pierwszym kw. 2017 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Co za tym idzie, przypuszczalnie w tym samym roku będzie mogła być podpisana umowa z Wykonawcą. Zgodnie z założonymi planami można się spodziewać, że w połowie 2018 r. zostanie uzyskana Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej, zaś przed końcem 2019 r. dopuszczenie do ruchu. Chociaż całość zadania obejmuje zaledwie ponad 2 km, jednak jest to bardzo istotny odcinek z punktu widzenia całego ruchu w tej części aglomeracji Krakowa. Stąd zrozumiała jest pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Druga z inwestycji stanowi II etap rozbudowy drogi krajowej 94 na odcinku 8 km, od miejscowości Zederman do Jerzmanowic. Ma on poprawić bezpieczeństwo ruchu i rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych z drogi i sąsiadującego z nią otoczenia.

Na odcinku ponad 4,4 km wybudowane zostaną chodniki, powstanie 0,5 km ciągów pieszo-jezdnych oraz 6 zatok autobusowych. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania w Gotkowicach i Jerzmanowicach oraz zjazdy indywidualne. Wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej o długości 4,0 km, zbiorniki retencyjne wraz systemem studni chłonnych i zabudową zestawów podczyszczających ścieki deszczowe. Warstwy bitumiczne nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku zostaną wymienione.

Prace przygotowawcze, włącznie z uzyskaniem decyzji środowiskowych zaplanowane są na lata 2017-2018. Realizacja rozbudowy zaplanowana została w systemie „projektuj i buduj” na lata 2019-2021.

Przypomnijmy, że I etap rozbudowy tego odcinka został zakończony w 2008 r. i obejmował m.in.: wzmocnienie nawierzchni, remont istniejącego chodnika, poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego, wykonanie wysepek na jezdni, remont nawierzchni w zatokach autobusowych i budowę odcinka chodnika po lewej stronie drogi w Zedermanie.

Pod koniec 2006, będąc posłem V kadencji Andrzej Adamczyk był wiodącym orędownikiem wsparcia dla rozbudowy drogi krajowej nr 94, na odcinku między Krakowem a Olkuszem. Wówczas, jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się doprowadzić do realizacji części prac, dzięki którym poprawił się komfort użytkowania tej drogi oraz bezpieczeństwo jej użytkowników i osób zamieszkujących w jej sąsiedztwie. Także wtedy został przygotowany kompleksowy plan jej gruntownej przebudowy, który jednak z uwagi na zmianę rządów w 2007 i niechęć ówczesnej ekipy rządowej do tej inicjatywy został zaniechany.

Szacunkowy koszt obecnych inwestycji na odcinku Modlnica – Giebułtów oraz Zederman – Jerzmanowice, które do realizacji skierował minister Andrzej Adamczyk wynosi ok. 63,5 mln zł.

Nie są to jedyne inwestycje drogowe w aglomeracji krakowskiej skierowane do realizacji w ostatnim czasie. Należy do nich także m.in. „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa”. Projekt obejmuje rozbudowę Al. 29 Listopada na długości około 2,6 km z przebudową obiektów inżynierskich, rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia.{jcomments off}

Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze