TRI (Poland) Sp. z o.o. zostało zwycięzcą małopolskiej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 września na uroczystej sesji Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy.
Konkurs organizowany jest corocznie przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.

Kryteria wyboru pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej to: przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów i zasad bhp, a także analiza wypadków przy pracy za okres ostatnich 3 lat. Ponadto ewaluacji przez komisję konkursową podlega popularyzacja wiedzy o zagadnieniach związanych z bhp, w tym zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznych, warunków pracy.

Tytuł „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest uhonorowaniem licznych działań, jakie TRI (Poland) podejmuje w celu tworzenia bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy. Hasło „Po pierwsze bezpieczeństwo” (Safety first) wpisane jest w filozofię działania zakładu i towarzyszy pracownikom w codziennej pracy. Realizowane jest ono poprzez konkursy, akcje i szkolenia ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa przy pracy oraz angażowanie pracowników w identyfikowanie i eliminowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Stanowiska pracy zorganizowane są zgodnie z zasadami filozofii 5S, która poprzez utrzymywanie porządku sprzyja  bezpieczeństwu pracy. Na wysoki poziom bezpieczeństwa przy pracy wpływ ma również analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych, a także ciągły monitoring stanu maszyn i urządzeń. Nie bez znaczenia są również inwestycje w urządzenia i systemy sprzyjające bezpieczeństwu wykonywania pracy. W firmowych biuletynach publikowane są liczne artykuły na tematy związane z BHP. Ponadto zakład uczestniczy w wielu ogólnopolskich akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Przyznana nagroda jest zatem dowodem uznania dla całej załogi, która angażuje się w doskonalenie stanowisk pracy i eliminację potencjalnych zagrożeń.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsze wyróżnienie TRI (Poland) w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W poprzednich latach nasz zakład dwukrotnie startował w konkursie. Każdorazowo zajmował miejsca na podium.  Zwycięstwo w Małopolsce jest przepustką do kolejnego – ogólnopolskiego etapu konkursu. Wybór najlepszego w Polsce pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej dokonany zostanie w listopadzie, przez specjalną komisję konkursową powołaną przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o