5 porcji

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole”, mogą uczestniczyć w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”.  Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje : szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:

1. dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),

2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),

3. zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,

4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych
z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c) przekazywania Prezesowi ARR swiadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.Wnioski, o których mowa powyżej, jak i „Warunki uczestnictwa organizacji
charytatywnych oraz innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie (…)” dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce „Rynki rolne” > „Owoce i warzywa”.

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilosci normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała, lecz mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości. Mechanizm „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” nie jest tożsamy z mechanizmem „Owoce w szkole” i nie narusza żadnych uprawnień danej jednostki wynikających z uczestnictwa mechanizmu „Owoce w szkole”.

Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencji Rynku Rolnego

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
znawca
znawca
9 lat temu

Dlaczego ryży dokończył dzieła likwidacji polski przedsiębiorstw. Teraz sprowadzamy chińską truciznę. A mieliśmy polską zdrowa, ekologiczną żywność. Taka była Polska właśnie.