gimnazjum nr 2

Co stanie się z Gimnazjum nr 2 przy ul. Żeromskiego w Olkuszu? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji tej placówki. To początek procedury mającej określić, jakie będą dalsze losy szkoły. Wyjścia są trzy: przeniesienie placówki do Gimnazjum nr 1, utworzenie szkoły publicznej lub pozostawienie „Dwójki” w obecnej formie.

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 zorganizowała spotkanie rodziców z władzami miasta i radnymi miejskimi. Rodzice chcą, by ich dzieci nadal mogły uczyć się w „Dwójce” przy ul. Żeromskiego. Proponowali też, by szkołę przekształcić w publiczną placówkę. Od dyrekcji wpłynęły już do gminy stosowne dokumenty. Władze miasta uważają, że najlepszym wyjściem byłoby przeniesienie „Dwójki” do „Jedynki” w Zespole Szkolno – Przedszkolno – Integracyjnym przy ul. Kochanowskiego. – Połączenie Gimnazjum nr 2 z Gimnazjum nr 1 odbyłoby się przy założeniu, że obecne klasy pierwsze i drugie, po opuszczeniu murów szkoły przez klasy trzecie, przeszłyby do Gimnazjum nr 1 w całości. Większość nauczycieli mogłaby także tam trafić. Wraz z malejącą liczbą uczniów i oddziałów, nieunikniona jest redukcja zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi. Ten pierwszy okres byłby w pewnym sensie okresem ochronnym. Uważamy, że taka propozycja, chociaż wśród rodziców może nie cieszyć się aplauzem, jest do przyjęcia. Na terenie miasta i gminy Olkusz funkcjonują obecnie cztery gimnazja. Lokalizacja tych placówek nie jest specjalnie dostosowana do siatki gęstości zaludnienia. Wszystkie sołectwa mają gimnazja poza swoimi miejscowościami. Odległości z poszczególnych części obwodów są różne. Wydaje nam się więc, że propozycja przeniesienia „Jedynki” do „Dwójki” nie wiąże się z większą uciążliwością dojazdu. Proponujemy wam dobrą szkołę z odpowiednią bazą, jak basen i obiekty sportowe – argumentował burmistrz Dariusz Rzepka.

Gimnazjum nr 1 – jesteśmy dobrą szkołą!

Rodzice uczniów z „Dwójki” nie chcą, by ich dzieci przenieść do innej szkoły, co dobitnie wyrazili na spotkaniu w ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Żeromskiego. Szkolna społeczność „Jedynki” uznała, że wypowiedzi rodziców dotyczące ich placówki, a zawarte w naszym artykule z ubiegłego tygodnia, są krzywdzące i niesprawiedliwe. Wystosowano więc oświadczenie adresowane do dyrekcji, grona pedagogicznego i rady rodziców Gimnazjum nr 2. – W związku z publikacją, która ukazała się na łamach lokalnej prasy, wyrażamy swoje oburzenie i zwracamy się z prośbą o nierozpowszechnianie niesprawiedliwych, nierzetelnych i niesprawdzonych opinii na temat Gimnazjum nr 1 w Olkuszu. Uważamy, że zostało naruszone dobre imię szkoły. Zachwiano poczucie wartości naszych uczniów i podważono autorytet nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły. Rozumiemy emocje towarzyszące rodzicom w związku z planowaną likwidacją szkoły ich dzieci i zamiarem połączenia Gimnazjum nr 1 z Gimnazjum nr 2. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że wybraliście Państwo niewłaściwe sposoby obrony swojej placówki oświatowej, które dyskredytują sąsiadującą szkołę. Zwracamy się z apelem, aby ostrożniej wygłaszać opinie o nas i naszej szkole na forum publicznym i nie umniejszać znaczenia naszej pracy. Chcemy zaznaczyć, że projekt reorganizacji placówek zakłada, że młodzież z Gimnazjum nr 2 uczyliby ich obecni nauczyciele i wychowawcy. W związku z tym, iż dotychczasowa powierzchnia sal dydaktycznych Gimnazjum nr 1 może być zwiększona o 2/3, czyli kilkanaście sal, możliwa będzie nauka w systemie jednozmianowym. Jednocześnie chcemy zauważyć, że nie mamy wpływu na postanowienia Rady Miasta i Gminy w Olkuszu. Uszanujemy każdą mądrą decyzję związaną z organizacją przyszłorocznej edukacji. Prosimy, aby nie tworzyć błędnych stereotypów o Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Olkuszu. Grono pedagogiczne, rodzice uczniów i uczniowie naszego gimnazjum są dumni ze swojej szkoły. Cieszymy się, że możemy również wspierać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które w naszej szkole znalazły godne warunki do nauki – takie stanowisko Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, pracowników i dyrekcji Gimnazjum nr 1 przedstawił dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Integracyjnego nr 1 Tomasz Tomsia. Szef placówki zaprosił przy okazji rodziców na dzień otwarty, aby sami mogli się przekonać, co ma do zaoferowania szkolny zespół przy ul. Kochanowskiego. – Jeśli dojdzie do połączenia gimnazjów, zrobimy z dyrektor Anną Grędą wszystko, by warunki do nauki były co najmniej tak samo dobre, jak w „Dwójce” – dodał Tomasz Tomsia.

Dlaczego akurat nasza szkoła?

Rodzice gimnazjalistów z „Dwójki” sprzeciwiają się planom, zgodnie z którymi to właśnie ta szkoła miałaby zniknąć  z oświatowej mapy gminy Olkusz. – Mam prawo mieć opinię jaką chcę na temat gimnazjów. Wszystko pięknie, ale chodzi o likwidację jednej szkoły i przeniesienie jej do drugiej – tylko ja nie bardzo rozumiem, dlaczego? Gdy mój syn szedł do drugiej klasy, utworzono dwie równoległe klasy, a miały być trzy. Miasto dostaje dotacje do ucznia, nie ubyło nam dzieci w szkole, dlaczego nagle w czasie roku szkolnego dzieci dowiadują się o planowanych zmianach? Mój syn dojeżdża tu z centrum Olkusza, bo uznaliśmy, że ta placówka ma dobrą opinię. Dlaczego się likwiduje szkołę, do której dzieci chcą chodzić? – argumentował ojciec jednego z uczniów „Dwójki”.

Głównym powodem przemawiającym za zmianami w sieci szkół są finanse. – W następnym roku czeka nas bardzo trudna sytuacja budżetowa. Jeśli projekt budżetu, który posiadam, nie będzie wsparty finansowo jesienią, to stanę się niewypłacalny, jeśli chodzi o wynagrodzenia. „Dwójka” cieszy się dobrą opinią, ale tak jest zbudowane prawo oświatowe, że ogranicza nas w pewnych działaniach. W pierwszej kolejności musimy wykonywać arkusze organizacyjne szkół. Wszelkie sprawy kadrowe zamykamy w oświacie z końcem maja, a prawo naborowe zamyka się 30 czerwca. Są tu pewne niedogodności. W maju nie mamy wiedzy, ile dzieci przyjdzie do szkoły. Najlepiej, gdyby można to było organizować w odwrotny sposób. Jeśli chodzi o połączenie szkół, to kwestie finansowe są decydujące. Aby oszczędzić stresu uczniom i nauczycielom, chcemy, aby przeszła i młodzież i wychowawcy – odpowiedział dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Andrzej Feliksik.

Rodzice podnosili, że ze wskaźnikami demograficznymi, na które powołują się władze miasta, wcale nie jest aż tak źle. – Mamy statystykę ze strony Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Rzeczywiście, przez 2 – 3 lata będzie spadek jeśli chodzi o gimnazjalistów, ale za siedem – osiem lat będzie ich więcej. Przecież cały czas dzieci rosną – pytali rodzice. Do statystyk odniósł się włodarz gminy. –W 2003 roku pierwszy raz robiliśmy kompleksową analizę dotyczącą zasad finansowania i funkcjonowania placówek oświatowych. Wydawało nam się, że będzie wzrost. Gdy powtórzyliśmy analizę w ubiegłym roku, wspierając się firmą zewnętrzną, te dane się nie potwierdziły. Gdzieś nam dzieci uciekają z systemu. Do końca nie możemy być pewni, że prognozy się zweryfikują. Od momentu urodzenia dziecka do podjęcia nauki w gimnazjum mija kilkanaście lat. Jest rzeczywiście zwyżka urodzin, ale zaraz po niej przychodzi załamanie. Mieliśmy już taki rok, gdy  sądziliśmy, że spadek demograficzny nagle wyhamował na tyle, że będzie już tylko lepiej, To trwało 2 – 3 lata i znów tendencja się odwróciła. Obyśmy się mogli mylić i mogło być tak, by dzieci nam przybywało – stwierdził Dariusz Rzepka.

Finanse biorą górę

Burmistrz podkreślał, że już kilka lat temu myślano o modernizacji sieci placówek oświatowych, ale z pomysłu zrezygnowano, gdy pojawiła się zapowiedź, że sześciolatki w 2012 roku rozpoczną naukę w szkole. W ślad za tym z budżetu państwa przeznaczono by subwencje. Termin ten jednak przesunięto o dwa lata. – Nie jesteśmy pewni, że będzie on utrzymany. W tym samym czasie objęto pięciolatki obowiązkiem przedszkolnym. W 2014 roku wszystkie czterolatki mają mieć prawo do opieki przedszkolnej, a perspektywie kolejnego roku czy dwóch lat również i trzylatki. Państwo do tej pory nie przeznaczyło ani złotówki na wychowanie przedszkolaków. Subwencja, jaką z budżetu państwa otrzymujemy na ucznia to 504 złote, a my średnio wydajemy ponad 800 złotych. Na kongresie oświatowym w Warszawie usłyszeliśmy, że jeśli samorząd dopłaca do subwencji, to znaczy, że jest nieudolny i powinien sobie poradzić inaczej. A nam subwencji wystarczyłoby na finansowanie wydatków płacowych, gdyby we wszystkich klasach było po 27 – 28 uczniów. W gimnazjach mamy dobre napełnienie, ale są tylko cztery na terenie całej gminy. Naszym dylematem było to, czy próbować zacząć reorganizację siatki placówek od młodzieży z gimnazjów czy małych dzieci z podstawówek. Po dyskusjach w szerszym gronie, z radnymi i ekspertami, uznaliśmy, że jednak gimnazja – dodał Dariusz Rzepka.

Ile gmina zaoszczędzi, jeśli do „Jedynki” przeniesie się i uczniów, i nauczycieli? – takie pytania padały z sali. – Gdybyśmy nie zakładali żadnego okresu przejściowego, wówczas w 2014 roku uzyskalibyśmy około 1 mln złotych oszczędności. Zaproponowaliśmy przejście też nauczycielom, więc kwota ta wyniesie około 700 tys. złotych. Zaoszczędzimy na utrzymaniu obiektu i zatrudnieniu, gdy do połączonego gimnazjum będzie prowadzony już jeden nabór – odpowiedział burmistrz Rzepka. Tegoroczne wydatki oświatowe wynoszą 55 mln złotych, z czego subwencja stanowi około 26 mln złotych.

-To nie jest tak, że ten milion chcemy znaleźć tylko w Gimnazjum nr 2. Zleciliśmy firmie zewnętrznej wykonanie analizy całej sieci szkolnej, co wiąże się z wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia w oświacie. I tu mamy oszczędności również rzędu miliona złotych. Standaryzacja wyraźnie pokazała nam, w których placówkach mieliśmy rozbudowaną ilość etatów. Ta ilość jest konsekwencją populacji młodzieży. Jeśli spada liczba dzieci, to spada liczba oddziałów, a tym samym liczba etatów – dodał wiceburmistrz Włodzimierz Łysoń.

Na sesji bez długiej dyskusji

Na sesję rady miejskiej przyszło spore grono rodziców uczniów z Gimnazjum nr 2. Radni nie debatowali zbyt długa nad uchwałą. Dyskusja dotyczyła w zasadzie jednego z zapisów. Radna Grażyna Żak – Pietras zaproponowała, by zapis dotyczący wystąpienia z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły uzupełnić o sformułowanie „…i utworzenia placówki publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną”. – Na komisjach była dyskutowana taka możliwość. Jeśli wystąpimy do kuratora tylko o wydanie opinii w sprawie likwidacji, to na pewno nie dostaniemy już opinii w sprawie prowadzenia przez osobę fizyczną placówki publicznej – podnosiła radna Żak – Pietras.

-Zapis nie może być zmieniony i rozszerzony. Takie treści zawarte  w uchwale, pozwalają ją dalej procedować, nawet idąc w kierunku przekazania szkoły do prowadzenia osobie fizycznej. Nie ma takiej możliwości, by przekazać placówkę bez procesu jej likwidacji – wypowiedział się dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Andrzej Feliksik.

– Gmina nie może wystąpić z taką propozycja, bo nie byłaby tym organem prowadzącym. To są uchwały mówiące tylko o zamiarze. Po uzyskaniu opinii wymaganych ustawą dopełnienie tej procedury nastąpi przez podjęcie uchwały właściwej. Dlatego uważam, że ta treść jest właściwa i wyczerpująca – twierdził burmistrz Dariusz Rzepka.

Nie radni uznali te wyjaśnienia za przekonujące. – Niech się wypowiedzą radcy prawni, dlaczego nie możemy wystąpić do kuratora o opinię w sprawie możliwości prowadzenia tej placówki przez inny organ niż gmina. Kurator odpowie w sprawie, o którą zostanie zapytany. Nie chciałbym, abyśmy w lutym stanęli przed sytuacją, że nie ma możliwości przekazania placówki osobie fizycznej, bo nie mamy opinii kuratora – mówił radny Wojciech Gleń.

– Usłyszeliśmy jednoznacznie, że ta uchwała nie zamyka nam żadnego rozwiązania. To rada wybierze ten kierunek, który uznamy za najtrafniejszy. Gdy zaczniemy wrzucać takie pojedyncze sformułowania okaże się, że nasze obrady są zupełnie niepotrzebne. Powinniśmy przyjąć propozycję procedowaną przez komisje. Nowy zapis jednoznacznie określa, że przekażemy placówkę osobie fizycznej. Jeśli uchwała pozostanie w dotychczasowej formie, wtedy mamy jeszcze dwa inne wyjścia – przeniesienie placówki lub pozostawienie jej tak, jak jest teraz. Wprowadzenie zapisu mogłoby przekreślić te propozycje – uznał Janusz Dudkiewicz.

Ostatecznie większość radnych opowiedziała się za niezmienioną uchwałą. Tak zagłosowali: Małgorzata Bień, Beniamin Bujas, Wacław Chłosta, Apolinary Ćwięczek, Andrzej Drapacz, Janusz Dudkiewicz, Renata Kasza, Włodzimierz Kondek, Jan Kucharzyk, Lucyna Kulawik, Artur Rosołek, Józef Sarecki, Józef Stach i Grzegorz Tomsia. Ośmioro rajców głosowało przeciw: Jarosław Gałka, Wojciech Gleń, Grażyna Żak – Pietras, Ewa Kiełtyka, Roman Piaśnik, Leszek Osuch, Janusz Dąbek i Maria Rzemieniuk. Od głosu wstrzymał się Łukasz Kmita.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
53 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
kopernik
kopernik
11 lat temu

Jak to się ma do oszczędności na szkolnictwo brak pieniędzy,a na dopłatę do niektórych przewoźników na bezsensownych liniach -gdzie latają na okrągło pusto np. cmentarz są i to prawie zł. do km.Ja też chcę otworzyć linię pojazd będzie nowocześniejszy.mam prawie 30 L za kółkiem w transporcie międzynarodowym -osobowym i towarowym ,w europie nie byłem zawodowo tylko w Turcji, Islandii i Grecji.To jakieś doświadczenie mam.

takisobie
takisobie
11 lat temu

no i lawina ruszyła!
pomysły „likwidatorów” czyli włodarzy się zaczęły burmistrz, starosta, a teraz kolejny wójt – czytaj wiadomości olkuskie o Jeżówce – „kupą panowie’, bo tak raźniej i w tłumie zginiecie?!
przerażające są te wasze najprostsze (dla was) zamysły, a tak dotykajace społeczności lokalne

Mili
Mili
11 lat temu

[quote name=”Realista”]Kto się odwży zlikwidować szkołe w wiosce Zawadzie do ktorej uczęszczał radny Jan Orkisz. Jaśnie oświecony przez komunę. Członek związku mładzieży socjalistycznej od 16 roku życia, sekretarz komitetu PZPR w Olkuszu, członek ORMO i nie wiadomo jeszcze jakich organizacji?. Jeszcze się tym szczyci, że popierał zbrodniczą ideologie komunistyczną. Gdyby był uczciwy to po 1989 roku odszedłby z polityki. Jako komunista niszczył kapitalistów a w demokracji ich wspiera. Jak chorągiewka na wietrze, w którą strone zawieje wiatr tam Jan Orkisz, dla karjery, dla stołków i dla kasy, oczywiście dla siebie a nie innych. Dom jak palac BMW a ty robotniku klep biedę.[/quote]. TO. W. ORMO. TEZ BYŁ. ?

Realista
Realista
11 lat temu

Kto się odwży zlikwidować szkołe w wiosce Zawadzie do ktorej uczęszczał radny Jan Orkisz. Jaśnie oświecony przez komunę. Członek związku mładzieży socjalistycznej od 16 roku życia, sekretarz komitetu PZPR w Olkuszu, członek ORMO i nie wiadomo jeszcze jakich organizacji?. Jeszcze się tym szczyci, że popierał zbrodniczą ideologie komunistyczną. Gdyby był uczciwy to po 1989 roku odszedłby z polityki. Jako komunista niszczył kapitalistów a w demokracji ich wspiera. Jak chorągiewka na wietrze, w którą strone zawieje wiatr tam Jan Orkisz, dla karjery, dla stołków i dla kasy, oczywiście dla siebie a nie innych. Dom jak palac BMW a ty robotniku klep biedę.

Adamm
Adamm
11 lat temu

Mam następna propozycję do włodarzy.Jeżeli szukacie oszczędności to proszę zlikwidować nauczanie w Zawadzie,Osieku, Witeradowie, na rzecz takiego wspaniałego obiektu jaki jest w Olkuszu.Autobusy szkolne do w/w miejscowości i tak jeżdżą,wiec koszty nie wzrosną,Grono pedagogiczne nie na najwyższym poziomie nauczania i przygotowania w tych szkołach.Budynki szkolne w Zawadzie i w Osieku w porównaniu do całości w Olkuszu małej wartości ,które można wykorzystać na inne cele np.domy opieki których tak brak na naszym terenie,lub przedszkola,możliwości jest multum. A może chodzić tu o osoby zatrudnione w tych miejscowościach?-nietykalne a ukryte,

kopernik
kopernik
11 lat temu

[quote name=”kopernik”]Wpis usunięty ze względu na wulgarny język.[/quote]
[quote name=”kopernik”]Wpis usunięty ze względu na wulgarny język.[/quote]
Co w nim było wulgaryzmem,proszę o uzasadnieni-Cytat.dziękuje.

anka
anka
11 lat temu

a do Bukowna na zaproszenie w sprawie obrony szkoły nikt z biura PiS nie przyjechał…

amd
amd
11 lat temu

[quote name=”AADAM”]Radny Pan Łukasz Kmita jest najlepszym radnym w obecnej radzie miasta. Wszelkie zło wynika z wieloletnich rządów PZPR i jej kontynuatorki SLD. Jezeli chcemy zmienić w naszym kraju w naszym miescie coś na lepsze musimy zdelegalizowac SLD. Nie ma innej drogi, jezeli tego nie zrobimy to dalej będziemy klepać biede tak jak to mamy od 22 lat. Im wcześnie społeczeństwo to zrozumie tym lepiej. Tylko nalezy przestać wierzyć temu największemu kłamliwemu propagańdziarzowi – telewizorowi.!!!!!!![/quote]

no rewelacja radny kmita się wstrzymał!!
xhyba klakier nie umie czytać…
a radni sld podzieleni
nie ma reguły
pozdrawiam

student
student
11 lat temu

[quote name=”Olo”]
Słyszeć a mieć wiedzę to 2 różne spraw!!!!! Nie ma żadnego podziału wśród uczniów i jakiejś wojny!!!! To nie 2 zwaśnione kluby np piłkarskie z jednego miasta, a kumple z tego samego osiedla. To po pierwsze…. Po drugie… Znając opinie ze słyszenia proponuję nie wypowiadać się na forum, bo to niestety świadczy o braku wiedzy, a tym samym niestety źle świadczy o wypowiadającym się…[/quote]

Po części ma pani rację, nie wiem dokładnie jak jest teraz, wiem jak było 4 lata temu, chodziłem do Gim 2. Mimo wszystko nadal znam sporo osób chodzących do tej szkoły, z tego co opowiadają to niewiele się zmieniło.
Kolejną sprawą jest że zamknięcie szkoły jest głupotą ponieważ gdy jest więcej szkół, istnieje większa konkurencja, a gdzie istnieje konkurencja tam podnosi się poziom jakości kształcenia.

Olo
Olo
11 lat temu

[quote name=”student”]Połączenie 1 i 2 to totalny idiotyzm( nie mówiąc o tym że w życiu nie chciałbym chodzić do 1, zreszytą swego czasu zrobiłem wszystko by tam nie wylądować) trzeba zwrócić uwagę na to że między uczniami gim 1 i gim 2 panowała(z tego co slyszałem nadal panuje) wojna. A teraz inteligentni ludzie chcą wsadzić te dzieciaki do jednej szkoły, naprawdę znielubionej przez tych drugich, powiem więcej – pogardzanej![/quote]

Słyszeć a mieć wiedzę to 2 różne spraw!!!!! Nie ma żadnego podziału wśród uczniów i jakiejś wojny!!!! To nie 2 zwaśnione kluby np piłkarskie z jednego miasta, a kumple z tego samego osiedla. To po pierwsze…. Po drugie… Znając opinie ze słyszenia proponuję nie wypowiadać się na forum, bo to niestety świadczy o braku wiedzy, a tym samym niestety źle świadczy o wypowiadającym się…

student
student
11 lat temu

Połączenie 1 i 2 to totalny idiotyzm( nie mówiąc o tym że w życiu nie chciałbym chodzić do 1, zreszytą swego czasu zrobiłem wszystko by tam nie wylądować) trzeba zwrócić uwagę na to że między uczniami gim 1 i gim 2 panowała(z tego co slyszałem nadal panuje) wojna. A teraz inteligentni ludzie chcą wsadzić te dzieciaki do jednej szkoły, naprawdę znielubionej przez tych drugich, powiem więcej – pogardzanej!

kopernik
kopernik
11 lat temu

Wpis usunięty ze względu na wulgarny język.

kopernik
kopernik
11 lat temu

Zwróćcie państwo że dyskusja kierowana jest na pod temat,jak na tym etapie, tematem zasadniczym jest utrzymanie szkoły! a zmiany w nich to temat NR 1 /A.

Ana
Ana
11 lat temu

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-olkuski/1251568-zapomnieli-o-drzewach-na-olkuskim-rynku.html

no to już wiadomo gdzie pieniądze pójdą …. MASAKRA…. Panie Burmistrzu proszę nam nie mówić o konieczności oszczędzania….

Ana
Ana
11 lat temu

[quote name=”Marzena”]Martyna widać że nie byłaś na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 10 to usłyszałabyś że złe wypowiedzi o gim 1 były od rodziców uczniów z gim 1 żaden rodzic ani nauczyciel z gim2 nie wypowiadał się negatywnie o gim1. Nagrywało radio Kraków poproście o nagranie.[/quote]

tak, racja

Martyna
Martyna
11 lat temu

[quote name=”Marzena”]Martyna widać że nie byłaś na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 10 to usłyszałabyś że złe wypowiedzi o gim 1 były od rodziców uczniów z gim 1 żaden rodzic ani nauczyciel z gim2 nie wypowiadał się negatywnie o gim1. Nagrywało radio Kraków poproście o nagranie.[/quote]
Rzeczywiście nie byłam na spotkaniu. Nie rozumiem jednak dlaczego rodzice z gim 1 wypowiadali się na nim? Niezadowoleni zawsze są. Znam rodziców, którzy maja złe doświadczenia z gim 2 i takich, którzy maja złe doświadczenia z gim 1. Takich, którzy nie daliby kolejnych dzieci do gim 1 i takich, którzy twierdza, że gim 2 zepsuło im dzieci. W obu wypadkach są to pojedyncze przykłady. Nigdy nie wyrabiałabym sobie opinii na tej podstawie ani o jednym, ani o drugim gimnazjum. Nieszczęście polega na tym, że pani Dyrektor gim 2 ośmieliła się zagrać tą kartą!!. Poniżej pasa.!!!!????

waldeczek
waldeczek
11 lat temu

AADAM zapomniałeś, że radnym z SLD jest również wiceprzewodniczący Romek Piaśnik. On myśli tak samo jak cała reszta z SLD. A to , że sie wypowiada nieraz troche inaczej niz cala reszta to tylko pod publiczke poniewaz ma chrapke na stanowisko Burmistrza Rzepki. Nie uda mu sie poniewaz Pan Rzepka wciąz ma duze poparcie. Ci z SLD juz rządzili w Olkuszu. Do prowadzili do zapasci inwesycji sluzacych bezposrednio mieszkancom a Rzepka to wszystko odwrocil tylko trzeba sie dobrze przyjrzec.

bob
bob
11 lat temu

likwidacja szkoly nie jest najlepszym posunieciem ale kazdy budzet ma jakies ograniczenia. byloby lepiej gdyby subwencja byla wieksza. burmistrz nie ma wyjscia bo w przyszlosci mielibysmy zapasc finansowa. jak byscie sie glebiej zaglebili w te sprawy to byscie nienajezdzali tak na burmistrz i radnych. To POlityka rzadu doprowadzila do takich sytuacji w calym kraju a nie burmistrz czy radni. Rzad umywa rece od wszystkiego, byle mial jak najmniej do roboty. to ich rozliczajcie podczas wyborow parlamentarnych.

Marzena
Marzena
11 lat temu

Martyna widać że nie byłaś na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 10 to usłyszałabyś że złe wypowiedzi o gim 1 były od rodziców uczniów z gim 1 żaden rodzic ani nauczyciel z gim2 nie wypowiadał się negatywnie o gim1. Nagrywało radio Kraków poproście o nagranie.

Martyna
Martyna
11 lat temu

[quote name=”stokrotka”]Gim 1 już dziś poprzez organizację konkursu j.angielskiego pokazaliście wielką klasę i to że zaproszenie przyjęło tyle osób nie dajcie się jesteście naprawdę super a te pomówienia zostawcie za sobą moje dzieci na pewno zasilą grono I klasy o ile się dostaną[/quote]
Znam wiele dzieci, które ukończyły tą szkołę, a zwłaszcza klasę z poszerzonym angielskim. Mówią, że nawet ci z dopami i trójami są wśród tych lepszych w szkołach średnich. Nie wiem dlaczego nikt o tym nie mówi.
Nikt z władz nie stanął w obronie szkoły. Dlaczego? Dlaczego nikt też nie powie, że w Gimnazjum nr 1 szanuje się wszystkie dzieci. I te, które już wiedzą, że są mądre, i te, którym trzeba pomóc znaleźć ich mądrość????

Martyna
Martyna
11 lat temu

[quote name=”Zainteresowany”]A ja słyszałem,że Pani Dyrektorka nie była zainteresowana obroną Gimnazjum bo chciałaby tam otworzyć prywatną placówkę!!! W każdej plotce jest ziarno prawdy. Pozdrawiam :lol:[/quote]

A ja słyszałam, że pani dyrektor zostanie wicedyrektorem w Gimnazjum nr 1. Może to wystarczy, aby zaspokoić jej ambicje zachowania „stołka”!!!!!. Jak jednak poradzi sobie w szkole, o której ona, jej pracownicy i rodzice mają takie złe zdanie? Jak poradzą sobie pracownicy, uczniowie i rodzice Gimnazjum nr 1 z dyrekcją, która posunęła się do najniższych chwytów, szkalując Gimnazjum nr 1?????
Pewnie to wszystko tylko plotki! Bo, jeśli nie, to znaczy, że jeszcze gorzej, niż pozornie się wydaje.

AADAM
AADAM
11 lat temu

Radny Pan Łukasz Kmita jest najlepszym radnym w obecnej radzie miasta. Wszelkie zło wynika z wieloletnich rządów PZPR i jej kontynuatorki SLD. Jezeli chcemy zmienić w naszym kraju w naszym miescie coś na lepsze musimy zdelegalizowac SLD. Nie ma innej drogi, jezeli tego nie zrobimy to dalej będziemy klepać biede tak jak to mamy od 22 lat. Im wcześnie społeczeństwo to zrozumie tym lepiej. Tylko nalezy przestać wierzyć temu największemu kłamliwemu propagańdziarzowi – telewizorowi.!!!!!!!

Obserwatorr
Obserwatorr
11 lat temu

Olkuski PiS to farbowane lisy. Najpierw na spotkaniu z rodzicami radny kmita wstaje i mówi że sie sprzeciwai likwidacji i PiS bedzie glosowal preciw likwidacji. Następnie tylko dwóch radnych jest przeciw, 3 jest za a radny Kmita w geście Piłata umywa od tego ręce i sie wstrzymuje od głosu. Zachowanie tego wybitnie niekompetentnego klubu jest śmieszna i oby wyborcy o tym pamiętali a najlepiej aby Przegląd opisał przed wyborami jak radni glosowali w ważnych dla miasta glosowaniach by to bylo jasne i klarowne. pozdrawiam

Don KIchot
Don KIchot
11 lat temu

Z tego co widzę to Radny Łukasz Kmita zawsze wstrzymuje się od głosu w sprawach ważnych.
To tak tylko na marginesie Kmita w wyborach uzyskał najwyższą ilość głosów a nigdy nie zajmuje żadnego stanowiska w ważnych sprawach.
To po co go wybierać? Żeby mógł dostać swoją dietę?

Realista
Realista
11 lat temu

Tak samo jak radni z SLD głosował radny Beniamin Bujas. Przypomnę, że Pan Beniamin Bujas wszedł do rady z rekomendacji PiS. Nie pierwszy już raz Pan Beniamin Bujas jest nielojalny. Z całą determinacją bronił szkoły w Braciejówce, bo stamtąd pochodzi a w Olkuszu wspiera SLD w likwidacji szkoły. A gdzie obietnice wyborcze i zwykła uczciwość wobec wyborców?. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Zapamietamy to my wyborcy a Pan Beniamin Maciej Bujas pewnie w nastepnych wyborach znajdzie się na liscie SLD. Gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marzena
Marzena
11 lat temu

Nie prywatną a publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną taką jaka jest w Witeradowie i będzie w Żuradzie. Jeśli nie może być taka jak teraz to chyba jest to lepsze bo dzieci mogą chodzić tam gdzie chcą i nie będą zmuszane do przejścia tam gdzie nie chcą i tak co roku wszystkich dzieci nie mogą przyjąć bo mają zakaz.

Zainteresowany
Zainteresowany
11 lat temu

A ja słyszałem,że Pani Dyrektorka nie była zainteresowana obroną Gimnazjum bo chciałaby tam otworzyć prywatną placówkę!!! W każdej plotce jest ziarno prawdy. Pozdrawiam 😆

stokrotka
stokrotka
11 lat temu

Gim 1 już dziś poprzez organizację konkursu j.angielskiego pokazaliście wielką klasę i to że zaproszenie przyjęło tyle osób nie dajcie się jesteście naprawdę super a te pomówienia zostawcie za sobą moje dzieci na pewno zasilą grono I klasy o ile się dostaną

józek
józek
11 lat temu

[quote name=”xyz”][quote name=”telewidz”]Na stronie (moderacja) jest relacja wizyjna zarówno ze spotkania z rodzicami, jak również z sesji rady. Zachęcam do oglądnięcia filmów i posłuchania co mają do powiedzenia „wybrańcy społeczności lokalnej” i rodzice. Warto!!![/quote]
dziękuję za wskazówkę, rzeczywiści PiS broni szkół 😥 pan Kmita był bardzo zainteresowany problemem i dlatego wstrzymał sie od głosu[/quote]
[quote name=”xyz”][quote name=”telewidz”]Na stronie (moderacja) jest relacja wizyjna zarówno ze spotkania z rodzicami, jak również z sesji rady. Zachęcam do oglądnięcia filmów i posłuchania co mają do powiedzenia „wybrańcy społeczności lokalnej” i rodzice. Warto!!![/quote]
dziękuję za wskazówkę, rzeczywiści PiS broni szkół 😥 pan Kmita był bardzo zainteresowany problemem i dlatego wstrzymał sie od głosu[/quote]
Proszę się odnieść do tego Panie Kmita- radny rady miejskiej w Olkuszu!!??

kolega
kolega
11 lat temu

[quote name=”józek”][quote name=”AADAM”]Przypomina wszystkim uczciwym. Radni SLD to: W. Chłosta, A. Drapacz, J. Dutkiewicz, L. Kulawik. A. Rosołek.
Przypominam również, kto napadł na Polskę w 1920 r., Wbił nam nóż w plecy w 1939 r. Mordował w Katyniu, mordował akowców i Polskich patriotów, zamordował Kś. Popieuszkę, 16 górników z Wójka i gnębił naród głosząc fałszywie, że jest władzą ludu. dzisiaj radny Jan Orkisz pisze, ze tego sie nie wstydzi. A ja się wstydze za naród Polski, że jeszcze głosuje na SLD, a nie żąda jej zdelegalizowania.[/quote]
A radny Kmita wstrzymał się od głosu???
A obiecał rodzicom z Gimnazjum nr. 2 im. Królowej Jadwigi że będzie po stronie broniącej uczniów i nauczycieli???[/quote]
W takiej sytuacji najlepiej być za a nawet przeciw. Taka asekuracja. Radnemu w głowie siedzą marsze, teraz jadą na Warszawę. 😆

józek
józek
11 lat temu

[quote name=”AADAM”]Przypomina wszystkim uczciwym. Radni SLD to: W. Chłosta, A. Drapacz, J. Dutkiewicz, L. Kulawik. A. Rosołek.
Przypominam również, kto napadł na Polskę w 1920 r., Wbił nam nóż w plecy w 1939 r. Mordował w Katyniu, mordował akowców i Polskich patriotów, zamordował Kś. Popieuszkę, 16 górników z Wójka i gnębił naród głosząc fałszywie, że jest władzą ludu. dzisiaj radny Jan Orkisz pisze, ze tego sie nie wstydzi. A ja się wstydze za naród Polski, że jeszcze głosuje na SLD, a nie żąda jej zdelegalizowania.[/quote]
A radny Kmita wstrzymał się od głosu???
A obiecał rodzicom z Gimnazjum nr. 2 im. Królowej Jadwigi że będzie po stronie broniącej uczniów i nauczycieli???

czub
czub
11 lat temu

Kasa kasa i kasa. Uważam, ze na służbie zdrowia, edukacji, polityce społecznej i bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Oczywiście w budżecie gminy wszystko powinno się zgadzać, ale na jakiej podstawie np. gimnazjum nr 2 jest gorsze od gimnazjów nr 1, 3 i 4? Dlaczego nie zamknie się gimn. na słowikach, jednego z najbezpieczniejszych?:)

Ana
Ana
11 lat temu

[quote name=”patryk”]zdrowy rozsądek zaczyna zwyciężać. Brawo[/quote]

chyba chory rozsądek…

patryk
patryk
11 lat temu

zdrowy rozsądek zaczyna zwyciężać. Brawo

kopernik
kopernik
11 lat temu

Zlikwidować szkoły okupantom też na tym zależało,i zwalczali nauczanie!!!. jedne szkoły przeludnione gdzie jest „uczenie”a nie nauczanie! Tu chodzi o przejęcie szkolnictwa w prywatne ręce, a w innym przypadku o przejęcie budynków po zlikwidowanych szkołach-przecież one stoją w atrakcyjnych miejscach. A zakładając, jeżeli następuje taka sytuacja że zostają wolne sale lekcyjne można je wykorzystać na inną działalność ale związaną bezpośrednio z nauczaniem np. Tak brakujących na terenie Olkusza przedszkoli. pomysłów jest mnóstwo .P.DYREKTOR która poparła likwidacje szkoły należy natychmiast usunąć z pracy w edukacji i nauczania-taki człowiek będzie działał na pewno na niekorzyść rozwoju nauki i nauczania. Po drugie decyzje o likwidacji szkól należy zaskarżyć do sejmiku,a jeżeli nie poskutkuje do wyższej instancji.

AADAM
AADAM
11 lat temu

Przypomina wszystkim uczciwym. Radni SLD to: W. Chłosta, A. Drapacz, J. Dutkiewicz, L. Kulawik. A. Rosołek.
Przypominam również, kto napadł na Polskę w 1920 r., Wbił nam nóż w plecy w 1939 r. Mordował w Katyniu, mordował akowców i Polskich patriotów, zamordował Kś. Popieuszkę, 16 górników z Wójka i gnębił naród głosząc fałszywie, że jest władzą ludu. dzisiaj radny Jan Orkisz pisze, ze tego sie nie wstydzi. A ja się wstydze za naród Polski, że jeszcze głosuje na SLD, a nie żąda jej zdelegalizowania.

Erazm
Erazm
11 lat temu

[quote name=”Ana”][quote name=”Ana”][quote name=”Erazm”][quote name=”Ana”]Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania[/quote]

Bo zagłosowały zgodnie ze zdrowym rozsądkiem????[/quote][/quote]

NIE, bo głosowały inaczej niz zapewniały o swoim oddaniu głosu :)[/quote]

czyli wygrał zdrowy rozsądek:)

inak
inak
11 lat temu

[quote name=”mk”]no to się spisali… radni…
ale jeszcze dwa lata tego dziadostwa
a co do szkoły to radny drapacz chyba zlekceważył głos mieszkańców uczestniczących w spotkaniu…
pan osuch był zaskoczony że klasy mogą być nawet 35cio osobowe, to jaki standard”” nauczania czeka na uczniów w jedynce??
koniecznie burmistrz chce opróżnić budynek!![/quote]
ale wiecie przez dwa lat można pozamykać szkoły, a potem niech inni się martwią!!!

mk
mk
11 lat temu

no to się spisali… radni…
ale jeszcze dwa lata tego dziadostwa
a co do szkoły to radny drapacz chyba zlekceważył głos mieszkańców uczestniczących w spotkaniu…
pan osuch był zaskoczony że klasy mogą być nawet 35cio osobowe, to jaki standard”” nauczania czeka na uczniów w jedynce??
koniecznie burmistrz chce opróżnić budynek!!

Ana
Ana
11 lat temu

[quote name=”Ana”][quote name=”Erazm”][quote name=”Ana”]Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania[/quote]

Bo zagłosowały zgodnie ze zdrowym rozsądkiem????[/quote][/quote]

NIE, bo głosowały inaczej niz zapewniały o swoim oddaniu głosu 🙂

Ana
Ana
11 lat temu

[quote name=”Erazm”][quote name=”Ana”]Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania[/quote]

Bo zagłosowały zgodnie ze zdrowym rozsądkiem????[/quote]

inak
inak
11 lat temu

ludzie to jest nasze podwórko, nasze szkoły, edukacja naszych dzieci, którą się nie da przeliczyć na prawa ekonomii walczmy

AADAM
AADAM
11 lat temu

Zamiast zamykać szkoły należy zlikwidować senat, urzędy powiatowe i SLD. Zmienić konstytucje i odpodatkować społeczeństwo ale przeciwko bogadztwu polaków jest jakaś niewidzialna władza, ktora robi wszystko od 22 lat aby Polacy żyli w nędzy. Dziennikarze dobrze o tym wiedzą lecz nie są zainteresowani otwarciem oczu i nagłośnieniem prawdy ekonomicznej i polityczne. Bez tego społeczeństwo jest zmanipulowane i zniechęcone do wszystkiego.

Realista
Realista
11 lat temu

Subwencja, dotacja, brak kasy w skarbie Państwa, ciągle to słyszymy. Nietety należy nazwać rzeczy po imieniu, to jest socjał. Socjał = socjalizm aby działał socjalizm państwo musi na to mieć pieniądze, duże pieniądze.Państwo Polskie w formie różnych podatków zabiera nam 94 % tego co wypracujemy i 35 % tych srodków marnuje i defrałduje. To nie jest propaganda tylko prawda ekonomiczna. Aby to zmienić nalezy w Polsce zlikwidowac komunizm, aby to zrobić musimy zdelegalizować SLD i zmienić konstytucje. Ale kto o tym wie? Mały ulamek społeczeństwa reszta wierzy temu szklanemu kłamliwemu propagańdziarzowi – telewizorowi. Dziennikarze nie są zainteresowani prawdą bo dobrze zarabiaja i im jest obojetne czy mamy soclała czy kapitalizm. Pan Lis n.p. zarabia milion 200 tyś miesięcznie.

Erazm
Erazm
11 lat temu

[quote name=”Ana”]Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania[/quote]

Bo zagłosowały zgodnie ze zdrowym rozsądkiem????

wyborca!!
wyborca!!
11 lat temu

[quote name=”Ana”]Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania[/quote]
Na pewno nie można liczyć na radnego Drapacza.Temu Panu już dziękujemy bo ma inne ważniejsze sprawy niż dobro dzieci i szkoły z własnego okręgu wyborczego.Pamiętamy przypomnimy Się przy następnych Wyborach 😆 !!!!!!!!!!

Berni
Berni
11 lat temu

A kto jest za uchwałą w sprawie likwidacji Rady Miejskiej w Olkuszu? Ja napewno tak.

Ana
Ana
11 lat temu

Ja powiem tylko tyle, że po byciu osobiście na Sesji wiem kto zasiada w ławach i na kogo „można” liczyć. Są osoby które nadwyrężyły mojego zaufania

xyz
xyz
11 lat temu

[quote name=”telewidz”]Na stronie (moderacja) jest relacja wizyjna zarówno ze spotkania z rodzicami, jak również z sesji rady. Zachęcam do oglądnięcia filmów i posłuchania co mają do powiedzenia „wybrańcy społeczności lokalnej” i rodzice. Warto!!![/quote]
dziękuję za wskazówkę, rzeczywiści PiS broni szkół 😥 pan Kmita był bardzo zainteresowany problemem i dlatego wstrzymał sie od głosu

Moderacja
Moderacja
11 lat temu

Pkt. 8 regulaminu „Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, naruszać obowiązującego prawa, a także praw osób trzecich (w tym praw autorskich osób trzecich) oraz zawierać reklam komercyjnych oraz linków do serwisów konkurencyjnych.”