Na początku nie wierzyli, że to się uda. Napisali projekt działań, jak wspierać organizacje pozarządowe w powiecie, zgłosili go do konkursu, jednak bez wiary w to, że ma on większe szanse. – Przynajmniej będziemy wiedzieć, jak taki projekt pisać na przyszłość… Tak wtedy mówiliśmy – mówiła rok temu, podczas otwierającej projekt konferencji prasowej, prezes Stowarzyszenia Res Sacra Miser, Maria Jędrysik. Wtedy wraz z współpracownikami cieszyła się z przyznanych na realizację projektu blisko 258 tys. zł z funduszy unijnych. Dzisiaj – na półmetku realizacji projektu – mogła już pochwalić się pierwszymi owocami zainicjowanych wówczas działań. W zorganizowanej z tej okazji piątkowej konferencji wzięli udział przedstawiciele 25 organizacji, które nieustannie korzystają z programu.

Burmistrz Dariusz Rzepka długo wymieniał, co udało się w ciągu ostatniego roku zrobić organizacjom pozarządowym w mieście. Coraz chętniej korzystają one z dotacji magistratu. Aby uzyskać takie wsparcie, muszą napisać projekt i zgłosić go do konkursu ogłoszonego przez gminę. W podobny sposób stowarzyszenia mogą zdobywać pieniądze np. z funduszy wojewódzkich, a także unijnych. Ale jak napisać projekt, kiedy w organizacji  nikt wcześniej tego nie robił. Niektóre stowarzyszenia nie dysponują własnym lokalem, nie mają faksu czy choćby komputera, nie mówiąc o specjaliście od pisania wniosków.
I właśnie takie problemy naszych stowarzyszeń pomaga rozwiązywać Res Sacra Miser, dzięki realizowanemu od roku programowi. – Projekt polega przede wszystkim na wspieraniu organizacji pozarządowych. Mogą skorzystać z lokalu, którym my dysponujemy, komputera czy porady. Około 25 olkuskich organizacji na stałe korzysta z naszej pomocy. Uczestniczą one w szkoleniach, które organizowaliśmy, forach organizacji pozarządowych, przychodzą po porady odnośnie pisania projektów, rozliczania rachunkowości czy księgowości. Księgowanie, rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji to najczęstsze problemy małych organizacji – mówi koordynator projektu, Marta Białowąs.
To co udało się osiągnąć w ciągu roku, to przede wszystkim otwarcie punktu konsultacyjno-doradczego przy ul. kr. K. Wielkiego 12 w Olkuszu (budynek PSS Społem).
W punkcie udzielane są bezpłatne porady z zakresu: zarządzania organizacją pozarządową, rozliczania finansowego, poradnictwa prawnego związanego z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz sposobów i mechanizmów pozyskiwania środków z różnych funduszy. W każdy wtorek w godzinach popołudniowych dyżury pełnią specjaliści i każda organizacja uczestnicząca w projekcie może uzyskać pomoc w codziennych problemach związanych z jej funkcjonowaniem.
Res Sacra Miser widzi już pozytywne efekty rozpoczętej przed rokiem inicjatywy. Chodzi nie tylko o porady udzielane w punkcie czy udział w szkoleniach. Dzięki projektowi olkuskie organizacje zaczęły ze sobą efektywnie współpracować.  – Te organizacje już siebie nawzajem potrzebują – podkreśla Marta Białowąs. Przykładem jest choćby Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”, które rozpoczęło współpracę z organizacjami osób niepełnosprawnych.
Podczas zorganizowanej w piątek konferencji mówiono nie tylko o tym, czego udało się w ciągu roku dokonać, ale także o tym, czym organizacje zajmą się w najbliższym roku. Teraz najważniejsze zadanie to utworzenie Rady Organizacji Pozarządowych Gminy Olkusz. Rada ta będzie odpowiedzialna za dbanie o interesy organizacji pozarządowych w ramach ich współpracy z samorządem lokalnym. Trwa opracowywanie regulaminu Rady. Natomiast jej skład zostanie określony w ostatnim etapie programu – w 2010 roku. Wtedy też planowane jest podpisanie porozumienia organizacji pozarządowych – określającego zasady współpracy na kolejne 24 miesiące.


Do konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wpłynęło 298 wniosków, z których jedynie 23 otrzymały dofinansowanie. Stowarzyszenie Res Sacra Miser – jako lider projektu – otrzymało ponad 257 tys. zł na realizację zadania. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał 106,5 pkt. w ocenie komisji kwalifikacyjnej. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt realizowany w Olkuszu. Jest on skierowany do olkuskich organizacji pozarządowych i ma na celu konsolidację oraz profesjonalizację działań trzeciego sektora, a także zintegrowanie działań organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym.
Partnerami „Res Sacra Miser” w tym projekcie są: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz. Projekt „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych  o charakterze terytorialnym i branżowym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Rozpoczął się 1 listopada ubiegłego roku i będzie trwał jeszcze rok.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o