kasa5

Czy Powiat Olkuski wzorem choćby Gminy Olkusz w niedługim czasie stworzy system regularnego wsparcia finansowego działalności klubów sportowych, które całość swoich dochodów przeznaczają na realizację celów statutowych? O powrót do wspierania podmiotów odpowiedzialnych za szkolenie sportowców apeluje radny powiatowy Rafał Solecki.

– Realizując zadania z zakresu kultury fizycznej, na którą składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową, Powiat główny nacisk kładzie na wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży ze szkół, dla których jest organem prowadzącym – przyznaje starosta Paweł Piasny.

Szef powiatu podkreśla również, że tylko przez ostatnie trzy lata na kulturę fizyczną – w tym na infrastrukturę sportową – starostwo przeznaczyło ponad 2 200 000 zł. To kwota uwzględniająca remonty sal gimnastycznych, budowę boisk wielofunkcyjnych, prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć sportowych, finansowanie organizacji rozgrywek z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego czy środki przeznaczane na nagrody dla wyróżniających się sportowców i trenerów. Wszelkie te działania wspomagające działalność sportową mają być w dalszym ciągu prowadzone, ale na dodatkowe środki sportowcy na razie nie mają co liczyć. – W związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w infrastrukturze drogowej, w oświacie, a także z trudnymi do przewidzenia problemami w finansowaniu zadań oświatowych wynikających z zapowiedzianych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty, a także mając cały czas na uwadze inne wydatki statutowe, w tym katastrofę budowlaną budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu nie przewidujemy zwiększenia wsparcia finansowego działalności sportowej – wyjaśnia Paweł Piasny.

A właśnie o dodatkowe środki dla klubów nastawionych w głównej mierze na rozwój młodego pokolenia sportowców apelował w swojej interpelacji radny Rafał Solecki. W oficjalnej korespondencji radny wskazał na problemy klubów borykających się z problemami finansowymi, które niejednokrotnie hamują rozwój konkretnych dyscyplin na przykładzie takich klubów jak: SPR Olkusz, KS Olkusz, UKS Omega Olkusz oraz LKS Kłos Olkusz. Wszyscy za wyjątkiem tenisistów grających w barwach Kłosa na swoją działalność otrzymali środki z budżetu gminy Olkusz. Kolejne środki tym razem z kasy powiatu zdaniem radnego rozwiązałyby wiele problemów, a w niedługim czasie w parze za pieniędzmi mogłyby pójść wyniki.

– Zdaję sobie sprawę w jakiej kondycji finansowej jest Powiat Olkuski, jednak uważam, że warto dostrzec i wesprzeć potrzeby mieszkańców również w zakresie sportu, ponieważ sport nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie osób aktywnych fizycznie, ale również integruje mieszkańców i przynosi wiele innych niewymiernych korzyści – pisał Rafał Solecki, pytając przy okazji o plany starostwa na większe zaangażowanie w finansowanie podmiotów sportowych, powołując się na stosowne ustawy o działalności pożytku publicznego.

Starosta Piasny w jednoznaczny sposób przyznaje jednak, że w najbliższym czasie Powiat Olkuski nie przewiduje podjęcia uchwały o ustanowieniu zadania własnego mającego wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który Powiat Olkuski zamierzałby osiągnąć. – Nie ma ani obligatoryjnego, ani bezpośredniego przepisu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określałby sposób udzielania wsparcia klubom sportowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie przewidujemy również sponsoringu dla klubów sportowych wychodząc z założenia, że profesjonalne kluby sportowe powinny szukać sponsorów raczej u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – podkreśla szef powiatu.

Wniosek końcowy: Finansowanie sportu przez powiat na zasadzie dotacji celowych przeminęło kilka lat temu i trudno zakładać, by wkrótce miało się to zmienić.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze