rabsztyn zamek

Zamek w Rabsztynie zyskał już nowy wygląd więc nadszedł czas na jego promocję. Jeśli masz pomysł na hasło promujące tę niezwykłą XIII-wieczną warownię zapraszamy do udziału w konkursie na hasło reklamowe jednej z głównych atrakcji turystycznych naszego regionu. Do zdobycia nagrody pieniężne, ta najwyższa w kwocie 500 złotych. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie organizatorowi (MOK Olkusz) do 26 sierpnia 2015 r. zgłoszenia zawierającego autorskie, niepublikowane wcześniej hasło. Na autorów najciekawszych propozycji czekają atrakcyjne. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas otwarcia XI Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie, w sobotę 29 sierpnia. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
NA HASŁO PROMUJĄCE ZAMEK W RABSZTYNIE

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu na hasło promujące Zamek w Rabsztynie, zwanego dalej Konkursem, jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, zwany dalej Organizatorem, wraz z partnerami: Przegląd Olkuski, Olkuszanin.pl, PTTK Oddział Olkusz, zwanymi dalej Partnerami.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs będzie trwał w dniach 17-29 sierpnia 2015 r.
4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

II. Przedmiot i przebieg Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu trzech Laureatów Konkursu spośród Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło promujące Zamek w Rabsztynie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi do dnia 26.08.2015 r. zgłoszenia zawierającego hasło o cechach wskazanych w pkt. 1 oraz imię i nazwisko w jeden z następujących sposobów:
– e-mail: konkurs@mok.olkusz.pl
– pocztą: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. F. Nullo 29, 32-300 Olkusz,
– osobiście w sekretariacie MOK (adres jw.) lub w biurze Centrum Kultury MOK w Olkuszu ul. Szpitalna 32.
3. Organizator ogłosi nazwiska Laureatów konkursu podczas uroczystości otwarcia XI Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie, która odbędzie się w dniu 29.08.2015 r. ok. godz. 11:30.

II Komisja Konkursowa

1. W celu dokonania oceny haseł oraz wyłonienia Laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu.
2. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureatów Konkursu albo wyłonienia mniejszej ilości Laureatów Konkursu w przypadku niskiego poziomu haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie określonych w Regulaminie cech.
3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

III Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są: 500 zł. – I miejsce, 200 zł. – II miejsce, 100zł. – III miejsce. Nagroda stanowi przychód dla Laureata.
2. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas otwarcia XI Turnieju Rycerskiego na Zamku w Rabsztynie za okazaniem dokumentu tożsamości pozwalającego na identyfikację Laureata.
3. Nieobecność Laureata podczas wręczenia Nagród skutkuje przejściem nagrody na rzecz Organizatora.

IV Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.

V Prawa autorskie

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników i nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.
3. Z chwilą odebrania nagrody, zgodnie z procedurą Regulaminu  następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu
na Organizatora majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami promocyjnymi na wszystkich 
polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator jest uprawniony do korzystania z nagrodzonych haseł promocyjnych bez konieczności każdorazowego podawania 
danych Laureatów Konkursu, a na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać nagrodzone hasła promocyjne każdą techniką,  dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, a także rozpowszechniać hasła publicznie.
6. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł autorom tych haseł, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
7. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego i zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie) oraz pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności 
zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Życzymy powodzenia!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
17 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
kola
kola
8 lat temu

HAHA A CZY ORGANIZATOR TURNIEJU MOŻE PODAĆ GODZINĘ OGŁASZANIA WYNIKÓW TEGO KONKURSU???BO PRZEZ DWA DNI NIKOMU SIE TAM SLECZYC NIE BĘDZIE CHCIAŁO!!!

kola
kola
8 lat temu

[quote name=”Zamki w Polsce”]3. Nieobecność Laureata podczas wręczenia Nagród skutkuje przejściem nagrody na rzecz Organizatora…. zachęcające dla osób z dalszych regionów Polski 😆
164 Zamki w Polsce udostępnione do zwiedzania: https://klubpodroznikow.com/ksiazka/1848-zamki-w-polsce%5B/quote%5D
WLASNIE TO NIE FAIR!!! NAGRODA NIE POWINNA PRZEPADAĆ TO NIE JEST W PORZĄDKU -TO ZNIECHECA!! 🙁

Waza złota.
Waza złota.
8 lat temu

„Tu możesz dokopać Szwedom.Skarbów”

dron
dron
8 lat temu

[quote name=”Babinicz”]”Tu możesz dokopać Szwedom”[/quote]
😆 Alternatywnie: „Tu możesz WYKOPAĆ Szweda!”

Babinicz
Babinicz
8 lat temu

„Tu możesz dokopać Szwedom”

SuperHasło
SuperHasło
8 lat temu

Jedźcie wszyscy do Rabsztyna
– stoi tu zamku ruina!
A ten konkurs to jest kpina
Stąd wzięła się ma rozkmina:

Po Olkuszan głowach pytanie się snuje
Kto w Olkuszu dłużej faktycznie panuje
Czy niegdyś zamczyska pierwotni dziedzice:
Tęczyńscy, Leliwa oraz Spytkowice,
Czy dziś, od lat na stołku, Olkusza sól w oku
Bez konkursu, kadencji -dyrektorka MOKu

Zamki w Polsce
Zamki w Polsce
8 lat temu

3. Nieobecność Laureata podczas wręczenia Nagród skutkuje przejściem nagrody na rzecz Organizatora…. zachęcające dla osób z dalszych regionów Polski 😆
164 Zamki w Polsce udostępnione do zwiedzania: https://klubpodroznikow.com/ksiazka/1848-zamki-w-polsce

Tomek pyta
Tomek pyta
8 lat temu

Może będzie tak samo jak z logotypem Olkusza: organizator odwołuje konkurs po czym jury samemu wymyśla jakiś gniot i przyznaje sobie nagrodę. Szkoda gadać.

polityka
polityka
8 lat temu

to żaden zamek…to RUINY ZAMKU !!! Zamek to jest w Ogrodzieńcu albo na Wawelu 😆

lemiesz
lemiesz
8 lat temu

MOKU NASZ – ZAMEK – nie jest WASZ. Nie jest i nie będzie bo go MOK nie zdobędzie. Nie macie pojęcia jak nim zarządzać to fora ze dwora.

pavv
pavv
8 lat temu

Agencja zajmująca się tego typu rzeczami wzięła by co najmniej 5000 zł. Coś tanio cenią lokalnych grafomanów!

theon
theon
8 lat temu

Zróbmy gawiedzi w Rabsztynie Igrzyska – może nikt nie rozliczy remontu zamczyska :-*

sorensen
sorensen
8 lat temu

Hasło powinien wymyślić wydział promocji z MOK-u i jego szef Waldi. Za co bierze kasę?. Pytają społeczeństwo i za 500 chcą go kupić bo ich nie stać na logiczne myślenie. Te 500 to lepiej powinni przeznaczyć na darmowe upominki dla zwiedzających.

kola
kola
8 lat temu

[quote name=”Tomcio”]Kto pod Rabsztyńskim zamkiem stanie ten kamieniem odpadającym w dynie dostanie.[/quote]
HAHAHHA DOBRE DOBRE…..

Tomcio
Tomcio
8 lat temu

Kto pod Rabsztyńskim zamkiem stanie ten kamieniem odpadającym w dynie dostanie.

Młody
Młody
8 lat temu

Czy organizator może podać ramy dotyczące ilości znaków hasła skoro ma wizję jego promocyjnego wykorzystania ???

polityka
polityka
8 lat temu

Zamek w Rabsztynie nigdy nie zaginie 😆