bo małopolska 2018

10. września rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. W tegorocznej edycji na realizację inicjatyw mieszkańców przeznaczono 8 mln złotych.

Łącznie zgłoszono 195 zdań. Po ocenie formalnej do głosowania dopuszczono 150 projektów. Jak informuje Urząd Marszałkowski, najwięcej projektów zostało zakwalifikowanych z subregionu podhalańskiego (33), a najmniej z Małopolski Zachodniej (19). – Już trzeci raz Małopolanie udowadniają, że nie brakuje mi pomysłów i kreatywności. Różnorodność projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski jest wyjątkowo duża. Przeważają projekty miękkie, nie brakuje jednak także tych infrastrukturalnych – takich jak budowa chodników czy bezpiecznych przejść dla pieszych. Pojawiły się również inicjatywy zupełnie nowe, których do tej pory nie było – wspomnieć tu można choćby o pilotażu małopolskiego programu in vitro czy budowy inteligentnych garaży rowerowych – mówi członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec.

Małopolanie powyżej 16. roku życia mogą zagłosować na jedno zadanie (duże o zasięgu subregionu lub małe o zasięgu powiatu) z subregionu, w którym mieszkają. W przypadku mieszkańców powiatu olkuskiego chodzi o subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski).

Głosować można na trzy sposoby: przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl, gdzie dostępne są również karty do głosowania), na kartach do głosowania (w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski, m. in. w krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu, Oświecimiu czy Nowym Targu ), a także za pośrednictwem poczty (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).
Głosowanie potrwa do 5. października.

Małe zadania z powiatu olkuskiego:
1. Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego „Małe Zedermianki” (99 962,00 złotych)
Autorzy projektu chcą w ten sposób m. in. rozbudzić zainteresowani sztuką ludową, kształtować nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Zespół ma składać się z 24 uczniów z klas III – VIII Szkoły Podstawowej w Zedermanie. W projekcie ujęto zakup ludowych strojów krakowskich.

2. Weekendy z piłką ręczną (73 022,00 złotych)
W projekcie zaplanowano cykl dwóch edycji konsultacji edukacyjno – sportowych „Spotkania ze szczypiorniakiem” podczas dni wolnych od szkoły, zakończony Turniejem Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Projekt skierowany jest dla dzieci z klas IV i młodszych szkoły podstawowej z powiatu olkuskiego.

3. „Każde dziecko może wszystko” – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z powiatu olkuskiego (100 000,00 złotych)
Zadanie polega na organizacji warsztatów językowych, artystycznych i społecznych w budynkach szkół podstawowych w: Bukownie i Bolesławiu, a także obejmuje szereg inicjatyw poprawiających funkcjonowanie społeczno-edukacyjne dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (w budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie).

4. Nasza szkoła programuje – warsztaty z programowania dla uczniów szkół wiejskich powiatu olkuskiego (100 000,00 złotych)
Zadanie przewiduje cykl innowacyjnych warsztatów z programowania realizowanych w
Szkołach Podstawowych w: Gorenicach, Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. Przewidziano również naukę poprzez zabawę, czyli zajęcia z wykorzystaniem robotów.

5. „Malowane wspomnieniami” – pobudzanie i kształtowanie kreatywności osób niepełnosprawnych (99 700,00 złotych)
Rehabilitacja społeczna 20 dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców z powiatu olkuskiego poprzez cztery dwudniowe wyjazdy i cykl warsztatów plastycznych. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa wykonanych prac.

6. Rehabilitacja – samodzielność (100 000,00 złotych)
Projekt dotyczy świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Chodzi przede wszystkim o integrację z lokalnym środowiskiem, udział w zajęciach kulturalnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań, rozwijanie sprawności fizycznej na Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej

7.Kluczewski SENIOR 50+ (82 380,00 złotych)
Zadanie skierowane do emerytów, seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych. Inicjatywa dotyczy zajęć związanych m. in. z wolontariatem, spotkaniami o tematyce kulturalnej i historycznej, warsztatami farmaceutycznymi, spotkaniami z dietetykiem, zajęciami gimnastycznymi, aqua aerobikiem. Zaplanowano również wycieczki piesze i rowerowe, wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Zakopanego oraz rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar.

Duże zadania dotyczące subregionu Małopolska Zachodnia:
1.Miasto innym okiem – cykliczny projekt fotograficzny (320 000,00 złotych)
Celem zadania jest zwrócenie uwagi na zalety oraz problemy miast Małopolski Zachodniej poprzez wystawę fotografii miejskiej różnych fotografów i hobbistów fotografii, a także poznanie regionalizmu i zachowanie zanikających wartości poprzez wystawy, warsztaty fotograficzne, projekty, gry terenowe, wywiady, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne.

2.Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 949 w Osieku (powiat oświęcimski) poprzez budowę chodnika oraz montaż luster drogowych (397 400,00 złotych)
Inwestycja dotyczy zarówno mieszkańców, jak i osób z okolicznych powiatów udający się do pobliskiej atrakcji tj. Resortu „Molo”.

3. Zaprogramuj się na przyszłość – czyli język angielski i robotyka gwarancją sukcesu (224 960,00 złotych)
Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.

4. My i nasz Szpital Edycja 2018 (246 400,00 złotych)
Celem zadania jest utwardzenie części nawierzchni parkingu na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz remont nawierzchni tarasu przed wejściem do budynku głównego.

Fot.UMWM/bo.malopolska.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze