l

W związku z ogłoszeniem Ustawy o kierujących pojazdami, postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom niektóre zasady dotyczące uzyskania w przyszłości praw jazdy. Na ten temat z Romanem Piaśnikiem, Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu, rozmawia Redakcja.

Redakcja: Jakie zmiany przyniesie dla przyszłych kierowców Ustawa o kierujących pojazdami?

Roman Piaśnik: Od 11 lutego 2012 roku w samym procesie egzaminowania przyszłych kierowców zostanie wprowadzonych kilka zmian. Pierwsza to możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego od kierującego pojazdem w zakresie danego uprawnienia. Drugą istotną zmianą będzie nowy kształt pytań używanych na egzaminie teoretycznym. Będą to pytania generowane w czasie rzeczywistym, ujęte w testy jednokrotnego wyboru. Obecnie mamy do czynienia podczas takiego egzaminu z testami wielokrotnego wyboru.

Redakcja: Czy poza tymi zmianami zostaną wprowadzone jakieś nowości podczas przeprowadzania egzaminów państwowych?

Roman Piaśnik: Tak. W odniesieniu do pojazdów egzaminacyjnych nowy akt prawny będzie umożliwiał przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy kategorii: B1,C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E, D, D+E pojazdami niepozostającymi w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Obecnie możliwość ta dotyczy egzaminu na prawo jazdy kat. B1. Ponadto dyrektor WORD będzie miał możliwość występowania do Starosty z wnioskiem o skierowanie na egzamin kontrolny osoby, w stosunku do której na egzaminie powstały uzasadnione zastrzeżenia co do jej kwalifikacji w sytuacji rozszerzania posiadanych przez nią uprawnień do kierowania pojazdami.

Redakcja: Czy przyszłych kierowców czekają tylko zmiany podczas egzaminu państwowego?

Roman Piaśnik: Ustawa o kierujących pojazdami oprócz zmian i nowości w samym procesie egzaminowania przewiduje także zmiany w procesie szkolenia kandydatów na kierowców. Bardzo istotną nowością w tym zakresie będzie możliwość odbycia wykładów z podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruch drogowym oraz obowiązków i praw kierującego pojazdem w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

Redakcja: Czy w związku z tym w każdym ośrodku szkolenia kierowców będzie możliwość odbycia wykładów w takiej formie?

Roman Piaśnik: Niestety, nie w każdym ośrodku będzie możliwość odbywania wykładów w takiej formie. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu będzie mógł prowadzić wyłącznie ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie wydane przez Starostę i potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Redakcja: Oprócz zmian i nowości, jakie wynikają z Ustawy o kierujących pojazdami, w ostatnim czasie w mediach mówi się o nowej mapie fotoradarowej w Polsce.

Roman Piaśnik: Z tego co mi wiadomo, minister infrastruktury podał zasady i warunki, jakim odpowiadać ma nowa lokalizacja urządzeń rejestrujących prędkość. Z wytycznych wynika, że fotoradary będą montowane w pobliżu wybranych szkół, domów kultury, kin, kościołów i przystanków. Każdy z nich będzie poprzedzony znakiem D-51 (automatyczna kontrola prędkości). Na terenie zabudowanym fotoradar musi dzielić odległość co najmniej 1000 metrów, a poza takim obszarem co najmniej 3000 metrów. Równolegle z dróg znikną atrapy urządzeń do pomiaru prędkości.

Redakcja: W związku z obsługą fotoradarów mówi się także o dodatkowych zadaniach Inspekcji Transportu Drogowego. Czy coś Panu na ten temat wiadomo?

Roman Piaśnik: W myśl nowych przepisów Inspekcja Transportu Drogowego przejmie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie fotoradary na drogach krajowych i będzie zajmowała się ich obsługą. Każdy kierowca powinien wiedzieć, co po tych zmianach wolno będzie Inspekcji Transportu Drogowego. Otóż w ramach ujawnienia za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niestosowanie się do sygnałów świetnych zyskuje ona nowe uprawnienia. W postępowaniach o wykroczenie drogowe inspekcja prowadzić będzie czynności wyjaśniające, kierować do Sądu wnioski o ukaranie kierowcy.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze