bo małopolska

Pięć zadań dotyczących powiatu olkuskiego zostanie zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolskiego. W czwartej edycji padły rekordy pod względem: liczby oddanych głosów, zgłoszonych pomysłów, zwycięskich zadań oraz kwoty przeznaczonej na ich realizację.

– To prawdziwy sukces, bo mieszkańcy oddali 227 141 głosów, czyli o 185 proc. więcej niż w 1. edycji i o blisko 61 tys. więcej niż przed rokiem! Najczęściej głosowali mieszkańcy subregionu sądeckiego – 59,8 tys. głosów, wyprzedzając subregion tarnowski – ponad 59,3 tys. osób i Małopolskę Zachodnią – ponad 29,1 tys. głosów – mówi marszałek Witold Kozłowski.

W tej edycji mieszkańcy wybierali spośród 188 zadań. W całej Małopolsce zostanie realizowanych zostanie 86 zgłoszonych propozycji. Na tegoroczną edycję przeznaczono 12 mln złotych.

Zwycięskie zadania
W subregionie Małopolska Zachodnia (obejmującym powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski i chrzanowski) wygrało zadanie z Wolbromia – „Czuję, widzę, słyszę, dotykam” (150 000,00 zł), na które zagłosowało 3 399 mieszkańców. Projekt dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Terapie będą odbywać się w trzech pracowniach, a dzięki ewentualnemu dofinansowaniu z BO będzie możliwe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, który umożliwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie stymulację wielozmysłową oraz rozwój funkcji poznawczych.

Spośród zwycięskich zadań obejmujących swym zasiegiem powiat olkuski są również:
MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia (150 000,00 zł; 2 137 głosów)
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe.

„RAZEM RAŹNIEJ I WESELEJ” (124 000,00 zł, 1 997 głosów)
Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem będzie opieka, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu w inne środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także pomoc rodzinie w codziennej opiece.

„Dotrzeć do siebie i swojego dziecka”- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (114 420,00 zł, 1 766 głosów)
Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Miejscem cyklicznych spotkań i warsztatów będzie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

Z tradycją w przyszłość – ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek (149 660,00 zł, 1 693 głosów)
Autorzy projektu proponują uczniom szkół podstawowych z powiatu olkuskiego udział w ludowych zespołach. Dla dzieci przewidziano stałe i cykliczne profesjonalne próby wokalno-taneczne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, udział w profesjonalnych przedstawieniach muzycznych i teatralnych oraz w wycieczkach o charakterze folklorystycznym.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w ramach BO w subregionie Małopolski Zachodniej to:
„Koduję swoją przyszłość” (88 451,00 zł, 1 972 głosów), „FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego” (150 000,00 zł, 1 656 głosów), „Sport przez zabawę – wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach sportowych” (99 986,00 zł, 1 609 głosów), „Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie” (88 200,00 zł, 1 136 głosów), „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie” (150 000,00 zł, 1 026 głosów), „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice” (150 000,00 zł, 1 026 głosów), „Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka” (150 000,00 zł, 906 głosów), „Zaprogramuj się na przyszłość” (146 880,00 zł, 824 głosów), „Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności” (145 000,00 zł, 780 głosów), :CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów – Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!” (149 866,00 zł, 755 głosów).

Jak głosowaliśmy?
Najchętniej głosowali mieszkańcy Krakowa (27 274 głosów), przed powiatami limanowskim (25 786 głosów) i nowosądeckim (bez Nowego Sącza 25 113 głosów). Powiat olkuski uplasował się pod tym względem na 6 miejscu (11 447 głosów).

Najwięcej (28,6 proc.) głosów oddali mieszkańcy w wieku 36 – 49 lat oraz do 25 roku życia (23 proc.). Mniej aktywne były osoby w wieku 26 – 35 lat (19,1 proc.), powyżej 60 lat (16,3 proc.) oraz w wieku 50 – 59 lat (13 proc.). Chętniej glosowały kobiety (56 proc.) niż mężczyźni (44 proc.).

78 proc. głosów oddano w wersji papierowej (wrzucając karty do urn lub za pośrednictwem poczty), a 22 proc. przez internet.

Fot. logo – UMWM

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze