bo małopolska

Do 19 czerwca trwa przyjmowanie wniosków do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Listę zadań, na które będzie można głosować, poznamy do połowy września.

– Na realizację pomysłów Małopolan przeznaczyliśmy w tym roku 8 mln złotych, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą zmienić okolicę w której mieszkają, by nie czekali do ostatniego dnia i już dziś zgłosili swoje zadanie do drugiej edycji BO – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

Kwota ta jest podzielona na sześć subregionów: tarnowski, sądecki, podhalański, Małopolski Zachodniej, krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z wyłączeniem Krakowa oraz miasta Kraków. Powiat olkuski wraz z chrzanowskim i oświęcimskim należy do subregionu Małopolski Zachodniej.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszego województwa, który ukończył 16 lat, będzie mógł w miejscu swojego zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. złotych do 100 tys. złotych. Do zgłoszenia należy dołączyć listę z co najmniej 30 podpisami poparcia. Zadanie duże musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty położone w danym subregionie lub Krakowie a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. złotych i wyższa niż 400 tys. złotych. W tym przypadku poparcie musi zadeklarować co najmniej 60 osób.

Wzory formularzy zgłaszania zadań oraz listy poparcia są do pobrania na stronie: bo.małopolska.pl.

Władze województwa zachęcają autorów projektów do skorzystania z formularza zgłoszenia zadania dostępnęgo on-line na stronie bo.malopolska.pl. Wówczas można uniknąć błędów – formularz automatycznie sprawdza m. in. czy wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione, czy kwoty nie zostały przekroczone, czy harmonogram zadania nie wychodzi poza ustalone daty oraz zlicza kosztorys projektu. Projekty złożone w ten sposób zostaną szybciej zweryfikowane.  – Zadanie zgłoszone elektronicznie należy wydrukować, podpisać i w formie papierowej wraz z listą poparcia zanieść lub przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub jednej z agend placówki – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

Zgłoszone projekty oceni pod kątem formalno – prawnym specjalna komisja. Ogłoszenie spisu zadań do głosowania oraz odrzuconych pomysłów (wraz z uzasadnieniami) nastąpi do 14 września. Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października. Mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych. Autorzy złożonych wniosków na etapie ich weryfikacji będą mogli wprowadzać jeszcze poprawki. Zgodnie z zapowiedziami władz województwa, wyniki głosowania będą znane ostatniego dnia listopada.

Zachęcamy mieszkańców do składania projektów do BO. W ubiegłorocznej edycji wygrały trzy zadania z powiatu olkuskiego. Spośród wszystkich 120 zadań powiatowych największym poparciem cieszył się projekt z Wolbromia „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin (82 088,00 zł). Celem projektu, na który oddano 3707 głosów, było usprawnienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci i rodziców. Z kolei z Olkusza wygrało zadanie pn. „Wyposażenie Sali Doświadczenia Świata i Integracji Sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym” (98 360,00 zł), na które głosowało 1470 osób. Chodzi o zwiększenie dostępności do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, a także wyposażenie sali w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne. Z kolei 3529 osób zagłosowało na trzeci zwycięski projekt (o zasięgu subrergionalnym) „Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół szpitala”. Na jego realizację przeznaczone zostało 286 535,41 zł.

Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie: bo.malopolska.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze