herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Szanowni Państwo,
Chcę serdecznie podziękować Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, którzy podjęli racjonalną decyzję, zatwierdzając nowe stawki na wodę i odbiór ścieków w naszym mieście. W roku bieżącym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przejmuje do eksploatacji infrastrukturę, która ma zapewnić Mieszkańcom Gminy Olkusz (a także Bukowna, Bolesławia i Klucz) nieprzerwany dostęp do wody pitnej po nieuniknionej likwidacji dotychczasowego źródła kopalnianego, wynikającego ze znacznego zanieczyszczenia wód pochodzących z odwodnienia kopalni. Likwidacja obecnego źródła wody pitnej jest już niestety pewna i wiadomo o niej już od lat. Gdyby nie zostały podjęte prace nad zapewnieniem nowego źródła, Mieszkańcy m.in. Gminy Olkusz zostaliby całkowicie pozbawieni wody pitnej. Ponadto, prowadzone inwestycje, o łącznej wartości ponad 200 mln zł, były odpowiedzią na wymagania Unii Europejskiej dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych. Tylko na obszarze naszej gminy powstało ponad 32 km nowej kanalizacji, osiem przepompowni ścieków, przebudowano blisko 27 km wodociągu oraz Oczyszczalnię Ścieków. Olkusz cywilizacyjnie zbliżył się dzięki temu do lepiej rozwiniętych miast.

Wzrost wartości Przedsiębiorstwa wiąże się w sposób nieunikniony ze wzrostem kosztów jego funkcjonowania, co bezpośrednio przełożyło się także na przedłożony mi przez PWiK sp. z o.o. wniosek taryfowy. Na wzrost opłat za 1m3 wody i ścieków miały wpływ: raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji, amortyzacja, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty pośrednie, podatek od nieruchomości, odsetki i prowizje od kredytu oraz wynagrodzenia.

Zgodnie z tym wnioskiem taryfowym, Gmina Olkusz musiałaby dopłacić 5.8 mln zł celem pokrycia różnicy między cenami, które obowiązują w taryfie, a tymi, które znajdują się na Państwa rachunkach. Był to wydatek zaskakujący, bowiem budżet Gminy Olkusz nie był go w stanie samodzielnie udźwignąć.

Wspólne starania – zarówno moje, jak i Zarządu PWiK sp. z o.o. w Olkuszu – doprowadziły do obniżenia kwoty dopłaty z budżetu Gminy Olkusz do wartości 3 mln zł. Takie obciążenie znajdzie pokrycie w budżecie – bez uszczerbku na inwestycjach przez nas realizowanych oraz bez konieczności obciążania Mieszkańców.

W efekcie wypracowane zostało rozwiązanie, dzięki któremu rok 2016 będzie kolejnym rokiem bez konieczności zmiany wysokości opłat dla odbiorców indywidualnych w naszej gminie – tak w odniesieniu do wody, jak i odbioru ścieków.
Dziękuję Radnym, którzy głosowali za przyjęciem zweryfikowanej przeze mnie taryfy. Była to odpowiedzialna decyzja, choć próbuje się ją dyskredytować. Nie możemy uniknąć jednak zobowiązań wynikających z realizacji wspomnianych wcześniej inwestycji, dlatego wniosek taryfowy w przyjętej postaci uznaję za optymalny.

Dziękuję także tym Radnym, którzy przychylili się do mojej propozycji zawartej w uchwale, dotyczącej dopłaty z budżetu Gminy Olkusz kwoty 3 mln zł do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Dzięki temu w ogóle nie odczują Państwo wzrostu opłat. Pozostaną one na obowiązującym poziomie, tj. 6,05 zł brutto za 1 m3 wody oraz 7,50 zł brutto za 1 m3 odebranych ścieków.

Ze swojej strony zobowiązuję się do takiej współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., aby wspólnie z pozostałymi wspólnikami, tj. Miastem Bukowno oraz Gminami Bolesław i Klucze, dążyć do obniżenia kosztów funkcjonowania wodociągów, aby wnioski taryfowe w latach kolejnych nie obciążały nadmiernie budżetów: zarówno samorządowych, jak i Państwa – Mieszkańców.{jcomments off}

Roman Piaśnik 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze