herb olkusza

Ogłoszenie UMiG Olkusz
Miesiąc temu na łamach prasy opisany został pomysł Starosty Olkuskiego, dotyczący wyprowadzenia ruchu ciężkiego z ul. 20-tu Straconych. Starosta podkreślał, że ul. 20-tu Straconych charakteryzuje się zwartą zabudową oraz wyraźnymi różnicami wzniesień, co sprawia, że przejazdy samochodów ciężarowych są szczególnie uciążliwe dla jej mieszkańców.

Gdy w maju ubiegłego roku zwróciłem się do Powiatu z propozycją zwiększenia dopuszczalnego tonażu na alternatywnej dla ul. 20-tu Straconych drodze powiatowej 1095K, co skutkowałoby przeniesieniem części ruchu ciężkiego poza centrum Olkusza, otrzymałem odpowiedź, że „nie ma dostatecznego uzasadnienia” dla realizacji mojej inicjatywy.

 

Dlatego z całą stanowczością popieram nowe stanowisko Powiatu, które pozostaje w zgodzie z założeniami mojej ubiegłorocznej propozycji. Już teraz chcę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by pomóc w działaniach, mających na celu zaspokojenie oczekiwań mieszkańców ul. 20-tu Straconych, którym na co dzień towarzyszy intensywny ruch ciężki w pobliżu zabudowań.

Od przedstawienia mojej inicjatywy minął blisko rok. W tym czasie mieszkańcy oraz kierowcy zmagali się z licznymi uciążliwościami związanymi z przedłużającym się remontem, a atak zimy sprawiał, że przejazd tą drogą, zwłaszcza samochodów ciężarowych, wielokrotnie był niemożliwy i niebezpieczny. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wielu tych niedogodności można było uniknąć.

Wdrożenie mojego pomysłu wiązało się z niskimi kosztami i było stosunkowo proste. Realizacja inicjatywy Starosty wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów zmiany kategorii obecnej drogi powiatowej (przez Hutki). Wierząc, że jest to w interesie mieszkańców Olkusza wyraziłem chęć współpracy z Powiatem, w tym współfinansowania omawianego przedsięwzięcia. Do tej pory nie poznałem jednak żadnych szczegółów. Nieznane są szacunkowe koszty prac drogowych oraz deklaracje ewentualnego udziału innych samorządów (zwłaszcza gmin Bolesław i Klucze, po których terenie przebiega odcinek drogi kluczowy dla omawianego rozwiązania).

Mieszkańcy ul. 20-tu Straconych mają nadzieję, że ich apele o wyprowadzenie samochodów ciężarowych poza centrum Olkusza w końcu zostaną wysłuchane. Cieszę się, że temat ten został przez Starostę poruszony. Liczę na współpracę wszystkich zainteresowanych stron, która przyczyni się do ostatecznego rozwiązania problemu. Wielokrotnie dowodziliśmy, że wspólne działania przynoszą efekt, na którym zyskują przede wszystkim mieszkańcy. Gmina Olkusz administruje ponad 80 km dróg, dokonując ich bieżących remontów oraz zabezpieczając m.in. zimowe utrzymanie. Nie uchyla się jednak od współodpowiedzialności za infrastrukturę innych samorządów, czemu co roku daje wyraz przekazując dotacje na szereg inwestycji drogowych, m.in. w pasie drogowym dróg powiatowych. Tylko w 2016 roku Gmina Olkusz przekazała Powiatowi Olkuskiemu kwotę ponad 350 tysięcy złotych na prace w ciągu dróg powiatowych w Olkuszu (ul. Długa), Osieku, Zimnodole, Żuradzie oraz na odcinku od Witeradowa do drogi wojewódzkiej 791. W tym roku również planuję przekazanie dotacji na prace prowadzone przy drogach powiatowych.

Realizacja omawianej obecnie inicjatywy dotyczącej ul. 20-tu Straconych przyniesie skutek prawny dla dwóch samorządów: Powiatu Olkuskiego i Województwa Małopolskiego. To one muszą wypracować wspólne stanowisko. W imieniu Gminy Olkusz wyrażam chęć współpracy. Jestem przekonany o dużej determinacji władz powiatowych i gminnych. Z optymizmem patrzymy na wyzwania, które stoją przed nami. Myślę, że mieszkańcy ul. 20-tu Straconych również mogą sobie na to pozwolić.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
aaaaabbbbaa
aaaaabbbbaa
6 lat temu

Środki przekazuje Rada a nie Burmistrz. Proszę się dużo i intensywnie uczyć Panie Burmistrzu. Bo postępuly mizerne…