Olkuskie szkoły ponadgimnazjalne mają szansę na ogromny zastrzyk gotówki umożliwiający polepszenie jakości edukacji. Ogółem powiat olkuski planuje przeznaczyć na realizację projektów edukacyjnych ponad 15 milionów złotych. Większość z tych środków pochodzić będzie z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji radni Rady Powiatu podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji wieloletniego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Jest  to innowacyjna propozycja przekazywania uczniom w Małopolsce wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Przedsięwzięcie to polega na współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj.: Akademią Górniczo- Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Dzięki temu uczniowie ZS nr 1 oraz ZS nr 4 w Olkuszu będą mieli okazję korzystać z zajęć realizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe, a prowadzonych przy pomocy sprzętu teleinformatycznego.

Jak informuje Starostwo jest to kolejny projekt z kilku planowanych do realizacji w zakresie edukacji. W chwili obecnej przedstawiciele Starostwa są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie dwóch projektów związanych z Małopolską Chmurą Edukacyjną. Będą one oparte o wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju. Umożliwią też wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny większości szkół ponadgimnazjalnych.

Już niebawem ma zostać złożona dokumentacja konkursowa projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim”. Będzie on jednocześnie największym ze wszystkich planowanych projektów. Jest on kontynuacją realizowanego w całym województwie w latach 2010-2015 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Dzięki projektowi osoby uczęszczające do zasadniczych szkół zawodowych i techników bezpłatnie poszerzą swoją wiedzę na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, zawodowych i języków obcych oraz zdobyć certyfikaty podczas specjalistycznych kursów.

W ramach kontynuacji projektu zostanie utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych, które będzie wspierać uczniów w zakresie realizacji kursów, szkoleń, staży oraz doradztwa zawodowego. CKZ otrzyma również nowoczesny sprzęt i materiały edukacyjne umożliwiające tworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Dzięki temu, uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej po zakończeniu szkoły. Głównym celem, jaki przyświeca utworzeniu CKZ, jest stworzenie ośrodka, który poprzez swoje działania będzie pogłębiał współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będzie tworzył klimat do współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi.

Sukces projektów edukacyjnych realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej skłonił władze powiatowe do podjęcia decyzji o kontynuowaniu i rozwijaniu wsparcia dla uczniów naszego powiatu. Prócz wspomnianych wyżej projektów zostanie również przygotowane wsparcie w zakresie przedmiotów ścisłych poprzez uruchomienie projektu „Rozwiń swoją moc – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”  oraz włączenie pozostałych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat olkuski w  projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

Na realizację projektów edukacyjnych powiat planuje przeznaczyć kwotę ponad 15 milionów złotych. Około 85% tych środków pochodzić będzie z funduszy Unii Europejskiej.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze