konferencja wsparcie finansowe

W dniu 12.01.2016 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego im. Stanisława Staszica w Olkuszu, odbyła się konferencja dotycząca „Wsparcia finansowego dla szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

W spotkaniu wzięli udział: Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego Pan Jan Orkisz, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Pani Ewa Szydłowska – Koryczan, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu Pan Waldemar Mendak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki, pracodawcy i partnerzy wspierający szkolnictwo zawodowe, dyrektorzy szkół.

 

konferencja wsparcie finansowe1

Dyrektor CKU i KZ w Olkuszu Pani Aldona Nowicka witając przybyłych podkreśliła, że „prędkość zmian zachodzących w edukacji jest wolniejsza niż prędkość rozwoju gospodarki. Uczestnictwo szkół zawodowych w realizacji Projektu niewątpliwie wpłynie na wyrównanie tych dwóch prędkości.” ZS Nr 1 zawsze wychodzi naprzeciw nowoczesnym tendencjom w szkolnictwie zawodowym i koreluje z planami rozwoju szkolnictwa zawodowego prezentowanymi podczas spotkania. Konferencji przyświecała idea terytorialnego podejścia w kwestii kształcenia zawodowego.

konferencja wsparcie finansowe2

W prezentacjach przedstawionych przez Dyrektora MCP Pana Rafała Soleckiego i Panią Annę Buczek z MCP podkreślono, że potencjał edukacyjny tkwi w wykorzystaniu potrzeb rynku pracy na danych obszarach województwa tzw. Subregionach. Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych stosownie do potrzeb Subregionów. W ramach Programu na kształcenie zawodowe uczniów przyznano 65 mln euro. Z tej kwoty pula 50 mln euro, która została rozdzielona pomiędzy pięć Subregionów, została przeznaczona m. in. na utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Posiadana baza dydaktyczna w danej branży, liczba uczniów w danej branży, uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży to przesłanki warunkujące lokalizację Centrów Kompetencji Zawodowych w Subregionach. Centrum powinna tworzyć co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. W skład funkcjonowania CKZ obligatoryjnie będą włączone przedsiębiorstwa poprzez tworzenie klas patronackich, udział w opracowaniu programów nauczania i realizacji praktycznej nauki zawodu, organizację i realizację staży oraz praktyk zawodowych. Od 2013 r. wartość stypendiów przyznanych uczniom ZS Nr 1 od firm Krakservis Sp. Z o.o. i Plast-Met wyniosła w sumie 43 355 zł.

konferencja wsparcie finansowe3

Do innych zadań CKZ będą należeć m. in. rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi, prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji, wdrażanie nowych technologii. „Do efektywnego nauczania zawodowego potrzebna jest symbioza między przemysłem a szkołą. Kompetencje zawodowe, jakie uzyskują uczniowie w trakcie procesu edukacyjnego, są zawsze szersze niż potrzeby wymagane na aktualnym rynku pracy. Aby zmniejszyć dystans pomiędzy kształceniem w szkole zawodowej a życiem zawodowym, potrzebna jest wola i odpowiednie fundusze. ZS Nr 1 w znakomity sposób pokazuje, jakie możliwości mają szkoły. Dlatego jest ważne, aby pieniądze, które będą przyznane, były wykorzystane w sposób mądry” – podkreślił Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran. Wicestarosta Pan Jan Orkisz wyraził życzenie, aby powiat olkuski wyprzedzał potrzeby lokalnego rynku pracy.

ZS Nr 1 w Olkuszu

konferencja wsparcie finansowe4

konferencja wsparcie finansowe5

konferencja wsparcie finansowe6

konferencja wsparcie finansowe7

konferencja wsparcie finansowe8

konferencja wsparcie finansowe9

konferencja wsparcie finansowe10

konferencja wsparcie finansowe11

konferencja wsparcie finansowe12

konferencja wsparcie finansowe13

konferencja wsparcie finansowe14

konferencja wsparcie finansowe15

konferencja wsparcie finansowe16

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze