1

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem: „Bądź autorem swojej kariery”. Hasło jest wskazówką, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele, okoliczności i warunki.

Nie znaczy to, że mamy być w swoich działaniach osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinniśmy konsultować się z fachowcami, profesjonalistami zasięgając ich rad i opinii. Pamiętajmy jednak, że ostatnie słowo powinno należeć do nas. To My tworzymy swoje życie. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu przy współpracy
z Zespołem Szkół Nr 1 w Olkuszu przygotował dwudniowy program.

2

W dniu 18 października 2016r. Pani Anna Janota – doradca zawodowy/ specjalista ds. rozwoju zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu spotkała się z uczniami klas IVF i IV e w ZS Nr 1. Młodzież miała okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, m. in. jak założyć własną działalność gospodarczą, poznać cechy i umiejętności dobrego przedsiębiorcy oraz plusy i minusy prowadzenia własnej firmy. Ponadto przedstawiciel Urzędu poinformował uczniów o zasadach i możliwościach uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

3

W dniu 19 października 2016r.Szkołę odwiedziły osoby bezrobotne i 2 doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu – Pani Anna Janik i Anna Wójcik. Celem było zapoznanie z nowoczesnym wyposażeniem pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego jako bazy szkoleniowej dla osób bezrobotnych.
Przewodnikiem po CKU i KZ był v-ce Dyrektor ZS Nr 1 – Pan Bogdan Furman, który zapoznał Gości z bogatą ofertą dydaktyczną, do której należą m. in. kwalifikacyjne kursy zawodowe i Szkoła Policealna, zapewniające słuchaczom wiele możliwości zawodowych.

4

Goście obserwowali zajęcia dydaktyczne prowadzone w CKU i KZ m. in. w pracowniach: ochrony środowiska, architektury krajobrazu, sensoryki PLC i robotyki, pneumatyki i hydrauliki, obrabiarek CNC, mechatroniki samochodowej, pracowni pomiarów i jakości, pracowni obróbki cieplnej, spawalniczej, elektryczno-elektronicznej, silników spalinowych.
Jak przebiegają Wasze praktyki zawodowe? Ile czasu spędzacie w Szkole codziennie? Co sprawia Wam największą trudność? Gdzie w przemyśle produkty Waszej pracy wykonywane podczas zajęć znajdują zastosowanie? – na te i inne pytania Gości, uczniowie udzielali odpowiedzi.

5

Z informacji ważnych dla osób bezrobotnych można wymienić fakt, że nauka w Szkoła Policealnej (Technik Usług Kosmetycznych, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Florysta, Technik BHP) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowychw ZS Nr 1 jest bezpłatna. Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do podjęcia odpowiedniej pracy, do której nic nie trzeba „dorabiać”. Świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane w dwóch językach : polskim i angielskim oraz jest uznawane w Polsce i respektowane w Unii Europejskiej. Zawody kształcone w ZS Nr 1 cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku pracy.

6

Do nauki w „Mechaniku” zachęciła także zaprezentowana podczas pokazów sylwetka absolwenta ZS Nr 1, którego wiedza i umiejętności są interdyscyplinarne, elastyczne i dostosowane do rynku pracy.
Warto dodać, że uczeń klasy drugiej Technikum o profilu elektryczno-elektronicznym jest w stanie wykonać samodzielnie instalację alarmową a uczeń klasy czwartej projektować najnowocześniejsze rozwiązania elektroniczne.

7

„Nauka w „Mechaniku” jest tak atrakcyjna a zarazem podawana w tak jasny i prosty sposób, że wiedza sama „wchodzi” do głowy. Jest to przyjemność – nie obowiązek dla uczących i uczniów a my uczymy idealnie” – podkreślił Pan inż. Marek Barczyk – jeden z wykładowców.
„Centrum robi niesamowite wrażenie. Warto się tu uczyć” – podkreślali odwiedzający.

8

Pobyt w „Mechaniku” miał na celu wzbudzenie motywacji do rozpoczęcia nauki, inspiracji do podjęcia zawodowych wyzwań oraz zapoznanie z konkretnymi zadaniami realizowanymi w danym zawodzie.
Koordynatorką przedsięwzięcia w ZS Nr 1 była Pani Dagmara Chorzępa a w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu Pani Izabela Polner.

ZS Nr 1 w Olkuszu

9

10

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze