e mail

W nawiązaniu do publikowanych przez Państwa informacji na temat realizowanej przez Eurovia Polska S.A. inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144K od drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu – w km 0+075 – 2+141”, pragniemy oświadczyć, iż zostały one przedstawione w sposób nieprawdziwy, w całkowitym oderwaniu od przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych (dalej: PZP), kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, a przede wszystkim zapisów umowy regulującej realizację przedmiotowego zadania. 

 

Chcielibyśmy się odnieść w szczególności do zarzutów dotyczących odstąpienia od realizacji inwestycji, z uwagi na przytaczaną wielokrotnie różnicę ok. 1,5 mln zł pomiędzy ceną zaproponowaną przez naszą spółkę, a kosztorysem inwestorskim. Mimo takiej możliwości (zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP) Zamawiający nigdy nie zwrócił się do Eurovia Polska S.A., z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny; w związku z czym, komentarze typu: „I to był pierwszy sygnał ostrzegawczy” (…) „Można więc było przypuszczać, że firma nie będzie w stanie wyremontować drogi za taka kwotę.” są dalece niestosowne i świadczą jedynie o braku znajomości przepisów. Zdaniem Eurovia Polska S.A. konieczność wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres świadczenia Wykonawcy określony w umowie, jest efektem niedochowania przez Inwestora należytej staranności przy przygotowaniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Należy również zaznaczyć, że Eurovia Polska S.A. informowała Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidywanych w dokumentacji przetargowej robót, składając wyłącznie szacunkowe wyceny robót dodatkowych, będących efektem powstałych na budowie problemów technicznych. Oferty składane były na wniosek Zamawiającego, co potwierdzają dokumenty budowy (dziennik budowy, korespondencja od Zamawiającego). Bez realizacji zgłoszonych robót dodatkowych w określonym zakresie, inwestycja zrealizowana byłaby niezgodnie ze sztuką budowlaną, jak również przepisami obowiązującego prawa budowlanego. Należy tu podkreślić, że w zgodnie z zapisami PZP, Zamawiający mógł wykonać powyższe prace, na podstawie odrębnego postępowania przetargowego, bez zlecania ich dotychczasowemu Wykonawcy.

W bogatej korespondencji Eurovia Polska S.A. zwracała się do Zamawiającego z wnioskami o rozwiązanie problemów technicznych występujących na budowie, jak na przykład: słabego podłoża konstrukcji nawierzchni, konieczności rozbiórki płyt z lanego betonu, niesprawnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, złego stanu istniejących studzienek i wpustów kanalizacyjnych, czy braku stabilności mas mineralno-bitumicznych, na których miały zostać położone nowe warstwy. Niestety żaden ze zgłaszanych problemów nie został przez Zamawiającego rozwiązany, żaden z nich nie był również ujęty w zakresie przedmiotowym umowy pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem (który odpowiada za jakość i kompletność przygotowanej dokumentacji). Mimo wielokrotnych starań z naszej strony, Inwestor nie podjął żadnych działań pozwalających na osiągnięcie porozumienia i rozwiązania powstałych problemów.

Chcemy również podkreślić, że zależało nam jedynie na możliwości prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną realizacji zadania inwestycyjnego i jak najszybszym porozumieniu się z Zamawiającym, w celu terminowego zakończenia umowy i oddania bezpiecznej drogi, która będzie służyła użytkownikom przez długi czas. Jednocześnie ubolewamy, że największe konsekwencje za błędy w przygotowaniu inwestycji przez służby Inwestora ponoszą okoliczni mieszkańcy i użytkownicy przebudowywanej drogi.

EUROVIA POLSKA S.A.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
byl, był.
byl, był.
9 lat temu

[quote name=”kolus”][quote name=”Miśka”]Znaczy co ,starostwo zawaliło, ? Pan Vce starosta Piasny ? To byłyby dopiero j..a , a tyle sie chłoptaś nagadał , pouczał ,a tu masz ci babo placek , przed samymi wyborami .no i jak mu zaufać ?[/quote]
Dziecko – gdy ruszyla ta inwestycja, to Pisany v-ce starostą nie był. dokształć się, doczytaj, a później się wypowiadaj.[/quote]

NIESTETY JUŻ BYŁ.

kolus
kolus
9 lat temu

[quote name=”Miśka”]Znaczy co ,starostwo zawaliło, ? Pan Vce starosta Piasny ? To byłyby dopiero j..a , a tyle sie chłoptaś nagadał , pouczał ,a tu masz ci babo placek , przed samymi wyborami .no i jak mu zaufać ?[/quote]
Dziecko – gdy ruszyla ta inwestycja, to Pisany v-ce starostą nie był. dokształć się, doczytaj, a później się wypowiadaj.

Miśka
Miśka
9 lat temu

Znaczy co ,starostwo zawaliło, ? Pan Vce starosta Piasny ? To byłyby dopiero j..a , a tyle sie chłoptaś nagadał , pouczał ,a tu masz ci babo placek , przed samymi wyborami .no i jak mu zaufać ?

xyz
xyz
9 lat temu

W sieci można znaleźć sporo informacji o takim postępowaniu dużych firm zwłaszcza drogowych w naszym kraju. Przede wszystkim dążą one do „złapania” kontraktu (zazwyczaj dzięki niskim cenom w ofercie) a następnie zgłaszaniu tzw. robót dodatkowych, które warunkują wykonanie zamówienia podstawowego (zgodnie z zapisami PZP). Zamawiający stawiany jest wtedy w pewnym sensie pod ścianą i nie ma praktycznie nic do powiedzenia. Ma do wyboru dwie drogi albo zaakceptować wnioskowane roboty dodatkowe i ponosić dodatkowe koszty często znacznie odbiegające od rzeczywistości lub ich wykonanie nie zaakceptować i odrzucić. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o zasadności wykonania robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność (zgodnie z zapisami PZP).

wolbromiak
wolbromiak
9 lat temu
Odpowiedz do  xyz

Czyżby ktoś ze starostwa poczuł się dotknięty? Prawda w oczy kole. Facet z tej firmy pokazywał mi zdjęcia z przeglądu kanalizacji pod drogą. Przecież to ruina, która się zaraz rozsypie i trzeba będzie nową drogę rozebrać, by wykonać nową kanalizację. Za czyje pieniądze? Za nasze. Nie można było tego zrobić od razu? Tak to jest jak sie idzie na łatwiznę w urzedzie z projektowaniem. Poza tym za najniższą cenę mamy najtańsze rozwiązania.

wolbromiak
wolbromiak
9 lat temu

i co nie dali się naciągnąć na bańke dwa miliony trzy, znalazł się ktoś kumaty w urzędzie i nie dał sie

mieszkaniec
mieszkaniec
9 lat temu

widziały gały co brały ?????
Była taka firma jak jakaś tam eurovia i firmy nie będzie bo prawnicy powinni ją zjeść 😆 😆 😆 😆