mechan band

„Bóg się rodzi, moc truchleje”…, słowa tej i wielu innych kolęd i pastorałek rozbrzmiewały w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, przy ul. Jana Kantego 4 i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oo. Kamilianów w Hutkach, gdzie w dniach 16-17 grudnia 2013 r. koncertował zespół muzyczny Mechan-Band z Zespołu Szkół  Nr 1 w Olkuszu.

Już od lat młodzież olkuskiego „Mechanika”  odwiedza pensjonariuszy w  domach opieki by swoim śpiewem, ciepłym słowem, przyczynić się do tworzenia świątecznej atmosfery.  W tym roku opiekunem bandu jest pani Edyta Haberka.  Występy bardzo podobają się publiczności, która zawsze śpiewa z młodzieżą i nagradza gromkimi brawami. „Myślę, iż wspólnota ludzi starszych, chorych i młodzieży, pomaga nam młodym  zrozumieć, na czym polega istota człowieczeństwa”(…). „Młodość, starość, cierpienie, ból, radość, optymizm, nadzieja  – są świadectwem sensu życia człowieka, uczą mądrości tak potrzebnej we współczesnych czasach” – to niektóre wypowiedzi uczniów z zespołu muzycznego. „Mechan-Band” wystąpił także na wspaniałym, olkuskim rynku podczas tegorocznego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

 

Młodzież „Mechanika” przyczynia się do tego, by życie wokół nas stawało się lepsze. Świadczy o tym m. in. tradycyjny udział w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Res Sacra Miser i Banku Żywności w Krakowie, coroczne przygotowanie Szlachetnej  Paczki dla potrzebującej rodziny, uczestnictwo w programie Młodzi Jałmużnicy – Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wielokrotnie uczniowie Szkoły byli laureatami konkursu „Wolontariusz roku” organizowanego w ramach projektu „Potrzebujesz mnie więc jestem” przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”. Celem wychowawczym Szkoły jest bowiem kształtowanie w młodych ludziach postawy szlachetności, ofiarności, samodzielności potrzeby podejmowania działań charytatywnych. Wrażliwi młodzi ludzie są bowiem nadzieją na lepszą przyszłość.

Tekst nadesłany przez Iwonę Rams ZS Nr 1 w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments