Powiat

Przez lata finanse Nowego Szpitala w Olkuszu owiane były ścisłą tajemnicą. Na pytania dotyczące zysków i kosztów ponoszonych przez spółkę usłyszeć można było zawsze tą samą odpowiedź: to tajemnica handlowa. Po przejęciu całej Grupy Nowy Szpital przez międzynarodowy podmiot nastąpiła jednak zmiana: niedawno dowiedzieliśmy się, że tylko w zeszłym roku olkuska lecznica zapłaciła za usługi pozamedyczne Grupie Nowy Szpital Holding S.A. ze Szczecina ponad 5 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że źródłem sporu pomiędzy częścią olkuskich samorządowców a władzami Spółki Nowy Szpital w Olkuszu jest umowa zawarta w 2010 roku. Powiat olkuski – pomimo faktu, iż wniósł do Spółki publiczny majątek – w wyniku jej zawarcia stał się mniejszościowym udziałowcem. Konflikt na linii samorząd – władze szpitala tli się więc z różną intensywnością od prawie dekady. Wynikiem takiego stanu rzeczy były m.in. dwie kontrole przeprowadzone w placówce przez NIK.

„Tajne przez poufne”

Druga z interwencji Najwyższej Izby Kontroli, rozpoczęta w grudniu 2017 r. na wniosek ówczesnych władz starostwa powiatowego w Olkuszu, miała za zadanie zbadać realizację umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Nowego Szpitala w Olkuszu. Inspektorzy wzięli wtedy pod lupę gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie kosztami i wynik finansowy Spółki. W raporcie opublikowanym w lipcu 2019 r. państwowi urzędnicy potwierdzili obawy samorządowców, dotyczące możliwości niekorzystnego rozporządzania mieniem i finansami przez szpital.

We wnioskach pokontrolnych przygotowanych przez NIK możemy przeczytać, iż w latach 2011-2017 szpital zlecił GNS świadczenie usług zewnętrznych o charakterze pozamedycznym w 45 zakresach. Ich wartość została uznana przez Spółkę za tajemnicę przedsiębiorstwa i utajniona. Wiele z nich rozliczanych było ryczałtowo. Wśród zakontraktowanych usług znalazły się m.in. takie pozycje jak: wspieranie zarządzania, świadczenie usług analitycznych i doradczych, doradztwo i controling operacyjny Spółki, wdrażania i nadzoru nad ISO, usług komunikacji i PR oraz udostępnienie Spółce znaku towarowego „Nowy Szpital”.

Z zaprezentowanych przez NIK materiałów wynika, iż podczas badań nie przedstawiono kontrolerom dokumentacji wskazującej na uzasadnienie ekonomiczne ich zawarcia. Nie wykazano również przeprowadzania kalkulacji kosztów oraz rozeznania rynku poprzez pozyskanie ofert podmiotów konkurencyjnych. W analizowanych umowach z GNS nie przewidziano żadnego sposobu dokumentowania realizacji usług, co uniemożliwiało potwierdzenie wykonania zleconych zadań.

W końcu poznajemy szczegóły umowy

Krakowska delegatura Najwyższej Izby Kontroli w styczniu 2018 roku złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli szpitala. NIK zleciła także Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości kwalifikowania kosztów działalności oraz ich wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych.

Oba wnioski okazały się jednak bezskuteczne a umowy zawarte przez Spółkę pozostały utajnione. Podmiot zarządzający szpitalem zmienił jednak niedawno swojego właściciela: cała Grupa Nowy Szpital Holding S.A. została bowiem przejęta przez słowacko-czeski fundusz inwestycyjny Penta Hospitals International. Sytuację tą postanowił wykorzystać jeden z powiatowych rajców.

Pod koniec sierpnia radny Jan Orkisz wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez olkuską lecznicę z tytułu franczyzy za usługi pozamedyczne względem swojej spółki „matki”, czyli Grupy Nowy Szpital Holding S.A. „W ujęciu rocznym za 2022 r. kwota wynagrodzenia z tytułu umowy franczyzy i świadczenia usług wyniosła łącznie 4.253.919 zł netto (5.232.312 zł brutto).” – czytamy w oświadczeniu sygnowanym przez Zarząd placówki.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, zgodnie z zawartą umową miesięczna wysokość kontraktu względem firmy ze Szczecina wynosi netto 5,03 % kwoty przychodów Spółki Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. za dany miesiąc, z wyłączeniem środków zakontraktowanych na zakup leków i substancji leczniczych w ramach programów lekowych i terapeutycznych oraz środków celowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń personelu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze