Bukowno

W miniony wtorek radni z Bukowna głosowali nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tej miejscowości. Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, uchwalony plan nie zezwala na wydobycie piasku na terenie tzw. Pustyni Starczynowskiej.  Eksploatacja będzie jednak możliwa na terenie lasów w pobliżu Przymiarek.

Od miesięcy mieszkańcy Bukowna żyją sprawą możliwej eksploatacji piasku na terenie tzw. Pustyni Starczynowskiej. W trakcie prowadzonej procedury planistycznej związanej ze zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, pojawił się bowiem wniosek, aby wykorzystać w ten sposób tereny leśne położone między ul. Sosnową i ul. Długą. Inwestycję taką miałaby realizować firma Sibelco Poland. Wszystkie takie wnioski, jeśli są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przekazywane do właściwych organów o wydanie w tych sprawach decyzji i opinii. Tak też stało się i w tym przypadku. Sprawą zajęło się m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W międzyczasie pomysł budowy kopalni piasku wzbudził ogromne poruszenie wśród mieszkańców. Zdaniem wielu z nich taka działalność doprowadziłaby do nieodwracalnych zmian w ekosystemie poprzez degradację fauny i flory. Na początku września przeciwko ewentualnej zgodzie na realizację przedsięwzięcia skierowana została petycja do władz miasta. Burmistrz przychylił się do tych głosów i pomimo aprobaty dla projektu ze  strony Ministerstwa, nie uznał on wniosku inwestora za zasadny. Zapadła decyzja o nieumieszczeniu go w projekcie miejscowego planu, który został przedstawiony radnym i mieszkańcom w trakcie publicznego wyłożeniu tego dokumentu.

Przedstawiciele firmy Sibelco odpierali zarzuty i zapewniali, że wydobycie będzie prowadzone etapowo, pod nadzorem przyrodniczym, z pełnym poszanowaniem środowiska oraz z uwzględnieniem oczekiwań i interesu mieszkańców. Przedsiębiorstwo zgłosiło swoją poprawkę do MPZP, które miała umożliwić jej realizację projektu. W ostatecznej wersji planu, przegłosowanej przez Radę Miejską na ostatniej sesji, poprawka ta nie została jednak uwzględniona.

Warto zauważyć, że nowy plan nie wyklucza całkowicie eksploatacji piasku na terenie gminy. Zgodnie z zapisami MPZP, będzie ona możliwa na terenie lasów w pobliżu Przymiarek. Przedsiębiorstwa, takie jak Sibelco, jeśli tylko uzyskają zgodę prywatnych właścicieli działek, będą mogły starać się o prowadzenie tego typu działalności w tamtym rejonie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
konkret
konkret
1 rok temu

Nie ma znaczenia co sobie tam radni przegłosowali bo zgodę na wydobycie wyda wojewoda małopolski.