krajówka skrzyżowanie1

– Ilu ludzi musi jeszcze zginąć, by skrzyżowanie na drodze krajowej 94 nieopodal kopalni stało się bezpieczne? – pytają mieszkańcy Olkusza, domagając się podjęcia konkretnych działań przez władze miasta, zarządcę drogi oraz naszych parlamentarzystów. Jakie są szanse na  poprawę bezpieczeństwa we wskazanym miejscu?

Na początku ubiegłego roku do olkuskiego burmistrza trafiła petycja, podpisana przez ponad 1300 mieszkańców. Pismo dotyczy przebudowy skrzyżowania „krajówki” z ul. Wspólną i ul. Gwarków, montażu sygnalizacji świetlnej oraz odpowiedniego oświetlenia tego terenu. – Jako mieszkańcy osiedla Pomorzany, Starego Olkusza i ościennych ulic jesteśmy zaniepokojeni narastającą systematycznie liczbą wypadków na tym skrzyżowaniu. Ofiary śmiertelne to kierowcy pasażerowie, również piesi. Na pewno w tym jednym z najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych miejsc w Olkuszu możliwe jest docelowe rozwiązanie tego problemu. Nie chcemy żyć w ciągłej obawie, że zdarzy się kolejny wypadek, a tragedia dotknie kogoś z nas – apelują mieszkańcy, dodając, ze ich prośba podyktowana jest troską o podróżujących, a także dzieci i młodzież.
Do naszej redakcji zgłosiła się inicjatorka akcji. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy w sprawie niewiele się wydarzyło. Dlatego też, w ślad za interwencją naszej Czytelniczki odpowiednie pytania skierowaliśmy do władz miasta, GDDKiA oraz parlamentarzystów z naszego terenu.

Burmistrz: monitorujemy temat
W maju ubiegłego roku Gmina wystąpiła z pismem do zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, o wznowienie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu, w której uwzględnione jest przedmiotowe skrzyżowanie. – W piśmie zwrócono uwagę m. in. na zły stan techniczny nawierzchni, słabe oświetlenie przy wjeździe do Olkusza od strony Katowic i brak sygnalizacji świetlnej. Przedstawione zostały również statystyki wypadkowości otrzymane od Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Gmina wystąpiła również z kolejnym pismem do GDDKiA z prośbą o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ul. Wspólną w trybie pilnym, czyli przed przystąpieniem do remontu tego odcinka. Zadanie przebudowy skrzyżowania znajduje się w wyłącznej kompetencji GDDKiA w Krakowie i Gmina na jego realizację nie ma decydującego wpływu. Z informacji, które posiadamy, wynika, że GDDKiA czyni starania, aby pozyskać środki na przebudowę tego odcinka drogi krajowej w latach 2015-2017. Są zatem realne szanse, że zostanie to uczynione. Sprawę będziemy monitowali na bieżąco  i podejmowali wszelkie potrzebne kroki do realizacji przebudowy tego skrzyżowania – poinformował nas rzecznik prasowy olkuskiego magistratu Michał Latos. W lutym z magistratu zostały wysłane pisma do biur poselskich Lidii Gądek oraz Jacka Osucha z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie wykonania przez GDDKiA w Krakowie remontu „krajówki” w Olkuszu.

krajówka skrzyżowanie

GDDKiA: wszystko zależy od pieniędzy
Zarządca drogi stawia sprawę jasno – będą środki, będzie modernizacja. „Przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Gwarków, ul. Wspólna) – wykonanie lewoskrętów w ciągu dk 94, uporządkowanie ciągów pieszych” – zadanie o takim zakresie jest ujęte w ogólnopolskim planie pod nazwą Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na lata 2015 – 2017. Realizacja przebudowy uzależniona jest od przyznania środków z budżetu Centralnego. Program ten w pierwszym półroczu br. ma być zweryfikowany” –  tak na nasze pytania odpowiedziała Iwona Mikrut – Purchla, główny specjalista ds. komunikacji społecznej  GDDKiA. Przypomniała jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oświetlenie dróg, ulic i placów na terenie danej gminy należy do zadań własnych gminy.

Parlamentarzyści interweniują u ministra
Interwencja trafiła również do parlamentarzystów ziemi olkuskiej. Jakie działania w temacie poprawy bezpieczeństwa na „krajówce” podjęli nasi przedstawiciele w Sejmie?

„Pani poseł Lidia Gądek niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności montażu lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Wspólną i ul. Gwarków w Olkuszu udała się z interwencją do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosowne żądanie złożyła osobiście 31 marca br. na ręce dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad. W chwili obecnej czekamy na zajęcie stanowiska przez kierownictwo Ministerstwa” – taką odpowiedź otrzymaliśmy z biura poselskiego Lidii Gądek.

Poseł Jacek Osuch jest zdania, że poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na „krajówce” to wspólne zadanie parlamentarzystów i władz samorządowych. W połowie marca do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju trafiła kolejna interpelacja posła Osucha w sprawie przebudowy olkuskiego odcinka „krajówki”, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ulicami Wspólną i Gwarków. Z odpowiedzi wynika, że „(…) zadanie polegające na przebudowie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Olkusz znajduje się w Planie Działań na Sieci Drogowej na pozycji nr 370, jednakże jego realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych państwa, w tym środków przeznaczonych na remonty, rozbudowy czy przebudowy dróg. Należy również zaznaczyć, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi zarządca podjął decyzję, aby wstrzymać przygotowywanie zadań, które nie będą mogły być zrealizowane w najbliższych latach. Działanie to ma na celu racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W związku z powyższym, w 2011 r. GDDKiA przerwała  przygotowywanie dokumentacji dla zadania obejmującego  cały ciąg DK 94 pomiędzy  Olkuszem a Krakowem i obecnie nie posiada aktualnej dokumentacji”.

Czy działania władz miasta i parlamentarzystów przyniosą konkretne efekty, których oczekują mieszkańcy? A jeśli tak, to kiedy? Czekamy na Wasze opinie na www.przeglad.olkuski.pl!

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Hellcat.
Hellcat.
8 lat temu

Temat ma drugie dno ponieważ od tego właśnie skrzyżowania w kierunku centrum oba pasy wymagają remontu(pas wyłączeniowy do skrętu na kopalnię od strony centrum nadaje się do off-road`owych zabaw a nie do jazdy zwykłą osobówką i jest dramatycznie za krótki).Odcinek w kierunku Katowic od cmentarza do kopalni zwłaszcza po deszczu jest niebezpieczny z racji nierówności nawierzchni, i gwoźdź programu czyli wyjazd z kopalni czy to w stronę Krakowa czy Katowic podczas zmian w tutejszych zakładach pracy.

kolo
kolo
8 lat temu

Niestety – rzucanie grochem o ścianę !!! Policja sobie stoi spokojnie za rogiem cmentarza zamiast stanąć przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej i DK94 aby podnieść w tym rejonie bezpieczeństwo – podejmijcie jakąś interwencję u komendanta !! Tam jest nadal horror – łażący jezdnią piesi, przebiegają przez skrzyzowanie, niektórzy tylko mają odblaski..