W przyszłym tygodniu odbędą się matury, a za kilkanaście dni egzaminy ósmoklasistów. W tym roku z uwagi na pandemię odbędą się one w specyficznych warunkach, według szczegółowych wytycznych. Czy nauczyciele mają zapewnić sobie maseczki lub przyłbice we własnym zakresie? – takie pytanie nadesłano do naszej redakcji.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w trakcie matur „(…) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu”.

Pytanie o środki ochrony skierowane do naszej redakcji zadaliśmy staroście i olkuskiemu burmistrzowi.

Jak sytuacja wygląda w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Olkusz? -Oczywiście osoby wskazane w wytycznych będą dysponowały maseczkami lub przyłbicami. Nie będzie potrzeby, by posiadały własne. Już teraz wszystkie gminne szkoły zostały wyposażone w tego typu środki ochrony bezpośredniej. Otrzymują je – w miarę potrzeb – nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńcze. Tak samo będzie w czasie egzaminów – zapewnia olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Starosta olkuski Bogumił Sobczyk zapewnia, że dyrektorzy szkół powiatowych na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowali procedury bezpieczeństwa do przeprowadzenia matury w swoich szkołach, które wprowadzili w życie za pomocą zarządzenia.

– W ramach zasad bezpieczeństwa unormowano zarówno sposób zabezpieczenia uczniów i nauczycieli podczas samego egzaminu, jak i sposób przygotowania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych na czas matury. Nauczyciele – członkowie komisji – zostali wyposażeni w maseczki/przyłbice i rękawice. Sale, hole, klatki schodowe, toalety będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie maturalnym. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych ujęte w 6 sekcjach przekazano już zdającym za pośrednictwem strony internetowej szkoły, a także dziennika elektronicznego, a niektóre z informacji zostaną ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu – wyjaśnia szef powiatu.

– Podjęte środki bezpieczeństwa w szkołach powinny zagwarantować bezproblemowy przebieg matur. Taki sam tryb i procedury dotyczą organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. – dodaje starosta Sobczyk.

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze