11 listopada obchodzimy, jak co roku, Święto Odzyskania Niepodległości. W w całym kraju, odbywać się będą uroczystości związane z historycznym wydarzeniem, które pozwoliło Polsce po 123 latach niewoli wrócić na mapę Europy. W naszym powiecie są miejsca związane z ruchem niepodległościowym; pamiętamy o Bitwie pod Krzywopłotami, o pobycie legionistów i marszałka Józefa Piłsudskiego w Wolbromiu czy Olkuszu, a zapominamy, że wspomnienia tych wydarzeń odnajdziemy również w Zespole Szkół w Bukownie.

W Bukownie na Skałce w czasie I wojny światowej i w okresie wojny polsko – bolszewickiej stacjonowało wojsko polskie, tu również znajdował się wojskowy lazaret.

W Zespole Szkół w Bukownie znajduje się tablica poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Została ponownie wmurowana w budynku Szkoły na Skałce w 2001 r., a jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce w czasie Jubileuszu 80-lecia istnienia Szkoły. W tatach 30-tych była wmurowana na korytarzu na parterze, obecnie zdobi ścianę na I piętrze. Szczęśliwie przetrwała czasy okupacji i lata sowietyzacji.

Odlew tablicy został wykonany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Wzorowano się na oryginalnej tablicy, przed wojną znajdującej się w Wilnie i wmurowanej w gmach tamtejszego Uniwersytetu. W Polsce międzywojennej po śmierci Józefa Piłsudskiego „kult marszałka” wszędzie i w każdej dziedzinie życia począł się uwypuklać. Zaczęto produkować mosiężne tablice z podobizną marszałka (u góry był wiersz Sieroszewskiego oraz dedykacja), które zdobiły gmachy użyteczności publicznej. W tym okresie można było również napotkać medale będące miniaturą wspomnianej tablicy, które ofiarowywano uczestnikom walk o niepodległość.

Tablica miała podkreślać rolę, jaką odegrał wielki polityk, Naczelnik Państwa, wódz Armii Polskiej, Marszałek Polski – J. Piłsudski. Widnieje na niej napis autorstwa Wacława Sieroszewskiego (pisarza, działacza niepodległościowego): „Wskrzesiciel państwa polskiego, twórca i wódz armii polskiej Marszałek Józef Piłsudski. Urodzony w ziemi wileńskiej, zesłany na Sybir w 19-tym roku życia. Po powrocie wstąpił do PPS. W 1905 roku zorganizował walkę zbrojną z caratem. Potem stworzył związek strzelecki – z nim wyruszył z Krakowa 6/VIII 1914 roku na oswobodzenie zaboru rosyjskiego – po opuszczeniu przez moskali rubieży Rzeczypospolitej, skierował wszystkie siły przeciw Niemcom i Austryjakom – 20/VII 1917 roku wywieziony do Magdeburga. Wrócił w listopadzie 1918 roku i 11-tego tego miesiąca objął władzę nad wskrzeszonym państwem – stworzył rząd, zwołał sejm ustawodawczy, orężem wykreślił granice Polski – W 1920 roku odparł najazd bolszewicki – od 1926 dążył całą potęgą swej woli do naprawy konstytucji. Jego geniusz pozwolił narodowi polskiemu dokonać w krótkim czasie olbrzymiego dzieła. Stawiane Jemu pomniki są jednocześnie pomnikami miłości Ojczyzny!”

Tekst nadesłany przez Zespół Szkół w Bukownie

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze