zwiazek ktory laczy 1

W przyszłym roku na ulice czterech gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza wyjadą nowe, ekologiczne autobusy. Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu otrzymał na zakup nowoczesnego taboru prawie 19,4 mln złotych unijnej dotacji. Przetarg na dostawę pojazdów został już rozstrzygnięty.

Projekt zakłada zakup 23 autobusów: 4 dużych, 13 średnich oraz 6 małych. Wszystkie będą spełniać normy spalin EURO 6. Każdy pojazd będzie wyposażony w w komfortowe, ergonomiczne fotele, klimatyzację, biletomaty, monitoring oraz udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. W autobusach zostaną zamontowane nadajniki GPS oraz Wi-Fi wraz z gniazdkami do ładowania telefonów. Większe i średnie pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach S.A. , a  mniejsze AUTOSAN sp. z o.o. 

Unijna inwestycja dotyczy nie tylko zakupu nowoczesnych pojazdów. Obejmuje ona również instalację systemu informacji pasażerskiej na placu autobusowym przy Super – Samie. Na tablicy będą wyświetlane numery linii, kierunek kursu oraz czas odjazdu pojazdów. Plac będzie monitorowany przez 9 kamer.

O szczegółach unijnego projektu rozmawiamy z przewodniczącym zarządu ZKG KM Tadeuszem Chwastem.

Wiola Woźniczko: Kiedy można spodziewać się nowych autobusów na naszych drogach?

Tadeusz Chwast: Chciałoby się odpowiedzieć – oczywiście jak najwcześniej. To „jak najwcześniej”, uwarunkowane było jednak terminami wszystkich procedur – przede wszystkim tymi dotyczącymi samego aplikowania, jak i rozstrzygnięcia złożonego wniosku o dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego (koniec listopada 2017), poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie (13.02.2018 r.) wraz z jej późniejszym, uzupełniającym do maksymalnego dofinansowania aneksem (21.05.2018 r.) oraz wyłonienie dostawcy/ów w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Na wszystkie te procedury musieliśmy jako Zarząd przedstawić realny harmonogram działań z uwzględnieniem nie tylko jej poszczególnych etapów czy ewentualnych trybów odwoławczych, ale także sam czas realizacji zamówienia od podpisania umowy z dostawcami. Reasumując, obecnie jesteśmy tuż przed podpisaniem umów z dwoma wyłonionymi dostawcami autobusów marek Solaris i Autosan. Przewidują one dostawę pojazdów z wymaganym wyposażeniem, do 25 czerwca 2019 roku, tak aby od 1 lipca 2019 roku ZKG KM mogło obsługiwać naszych pasażerów nowymi, ekologicznymi autobusami.

WW: Obecnie ZKG nie dysponuje własnymi pojazdami, a komunikacja realizowana jest przez firmy zewnętrzne. Czy po zakupie nowego taboru nadal tak będzie?

TC: Tak. Związek zamierza wyłonić także w drodze nieograniczonego przetargu zewnętrznego operatora, któremu udostępni – zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – świadczenie usług przewozowych.

WW: Czy na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego o środki na zakup nowego taboru była brana pod uwagę opcja zatrudnienia własnych kierowców i realizowania komunikacji tak, jak przed laty, na zasadzie „reaktywacji” dawnego PKM-u? Czy taki sposób świadczenia usług komunikacyjnych nie jest bardziej opłacalny dla ZKG, a tym samym dla pasażerów?

TC: Na moment składania wniosku aplikacyjnego, Związek nie posiadał w swoich strukturach podmiotu wewnętrznego mogącego realizować zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dlatego też niemożliwym było oszacowanie kosztów, jak i dokonania ekonomicznej analizy składanego wniosku. Podmiot będący spółką gminy lub gmin, jeżeli spełnia wymagania określone przepisami prawa w tym zakresie, może brać udział w postępowaniu przetargowym na zasadach konkurencyjnych.

WW: Czy organizacja komunikacji na dotychczasowych zasadach (czyli przez firmy zewnętrzne, ale własnymi pojazdami) wpłynie na cenę biletów? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy w takiej sytuacji zmieni się stawka za wozokilometr?

TC: Na cenę biletów nie ma bezpośredniego przełożenia na jakich zasadach funkcjonuje komunikacja transportu zbiorowego – taryfa biletowa jest ustalana przez Zarząd Związku przy akceptacji ich udziałowców, czyli poszczególnych dotujących transport – gmin. Wpływy ze sprzedaży biletów mają bezpośredni wpływ na wielkość dotacji gmin. Stawka natomiast za wozokilometr będzie wynikać z najkorzystniejszej oferty publicznej i nie może zawierać w swej kalkulacji kosztu amortyzacji, udostępnionego taboru.

WW: Czy wiadomo już, jak nowe autobusy zostaną „rozdzielone” pomiędzy cztery gminy?

TC: Zarząd Związku zakłada „rozdział” nowych autobusów zgodnie z partycypacją poszczególnych gmin w kosztach działalności związku.

WW: Do realizacji komunikacji na terenie czterech gmin potrzeba 34 pojazdów. Kiedy ZKG ma zamiar dostosować pozostały tabor (11 pojazdów) do autobusów zakupionych w ramach unijnego projektu?

TC: Pozostały tabor będzie zobowiązany zabezpieczyć wyłoniony w drodze przetargu operator. Wiek tego taboru, jako czynnik kształtujący stawkę za wozokilometr, będzie określony w specyfikacji po uzgodnieniu z poszczególnymi gminami.

WW: Czy w ślad za nowymi autobusami planuje się modernizację wiat przystanków na terenie, na którym działa ZKG i wyposażenie ich w tablice elektroniczne z rozkładem jazdy oraz monitoring?

TC: Budowa i modernizacja wiat przystankowych należy do zadania gmin. Dalsze działania co do wyposażania poszczególnych przystanków w tablice elektroniczne czy monitoring uzależnione będą zarówno od woli jak i przede wszystkim możliwości finansowych gmin – członków Związku. W zakresie realizowanego wniosku przypomnieć należy że na węźle przesiadkowym przy ul. Kościuszki 28, będzie zabudowana tablica informacyjna z elektronicznym rozkładem jazdy wraz z jego monitoringiem.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
feluś
feluś
4 lat temu

Kiedy wreszcie w Olkuszu będą bezpłatne przejazdy dla 70+tak jak w całej Polsce.Czy zawsze musimy być w tyle?

X
X
4 lat temu

I o co było sprzedawać PKM? Teraz kupimy 23 autobusy za prawie 30 mln zł i przekażemy obcemu podmiotowi by realizował zadanie gminy i zarabiał na mieszkańcach

MM
MM
4 lat temu

artykuł Gazeta Krakowska „Olkusz. Chcą dworca autobusowego na placu przy Supersamie”

link:
http://olkusz.naszemiasto.pl/artykul/olkusz-chca-dworca-autobusowego-na-placu-przy-supersamie,4705289,artgal,t,id,tm.html

A czemu nie zrobic takiego dworca w budynku dawnego PKS???
Tuż przy dworcu PKP, ktorym tez nalezałoby się zająć

Ziutek z busa
Ziutek z busa
4 lat temu

Będzie też popielniczka dla kierowcy palącego w autobusie na postoju? – potem biedny chłop wychodzi i depta po tym co rzuci na chodnik, 2 metry od kosza. Tak przecież nie może być.