kasa2

Radni powiatu olkuskiego przyjęli w środę uchwały, które wprowadzają wiele zmian w zakresie finansów tej jednostki samorządowej, w tym również w zakresie obsługi długu publicznego. Jak informowaliśmy wcześniej, zarząd powiatu wyszedł z propozycją wyemitowania obligacji komunalnych. Takie narzędzie przedłuży termin spłaty obecnego zadłużenia opiewającego na kwotę  40,6 mln zł do 2029 roku, a nie 2020, jak to zakładano dotychczas, ale urealni tę spłatę, gdyż dotychczasowy harmonogram spłat zadłużenia zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe powiatu. Już niebawem zostaną przedstawione także założenia programu naprawczego.

Głosowanie nad projektem zmian w uchwale budżetowej poprzedziła prawie 2-godzinna dyskusja, w której więcej było wzajemnych zarzutów niż merytoryki, a ekonomia musiała w tej, gorącej momentami wymianie zdań, ustąpić miejsca polityce. Ostatecznie zaproponowane przez obecny zarząd rozwiązania spodobały się 15 radnym, ale 5 zdecydowanie oponowało. Radni byłej koalicji, będący teraz z opozycji, uważają emisję obligacji za zły krok, który jedynie przesuwa w czasie spłatę zadłużenia. Zarząd z kolei stoi na stanowisku, iż dzięki emisji obligacji, oprócz wydłużenia terminu spłat zadłużenia, powiat uzyskuje również niższe roczne koszty obsługi tego długu i jest to jedyne możliwe działanie, dające realne szanse na spłatę długu publicznego, który do niskich nie należy. – Chcę podkreślić, że my nie zadłużamy na nowo powiatu. Naszym zdaniem zaplanowane w ubiegłym roku przez poprzedni zarząd kwoty rat kredytowych są fikcją i należy je urealnić. W związku z tym, że nie chcemy znowu rolować kredytów, obligacje są jedynym narzędziem, które pozwoli nam spłacić ten dług – powiedział Paweł Piasny, wicestarosta olkuski.  

Jak podkreślano, zaproponowane przez zarząd zmiany zawierają kompleksowe rozwiązania w zakresie finansów powiatu i stanowić będą podstawę do realizacji budżetów  w latach następnych.  Emisja obligacji ma na celu wcześniejszą spłatę zobowiązań powiatu olkuskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013, przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne.

Założono, że powiat olkuski wyemituje 40 500 sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, a więc na łączną kwotę 40,5 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane najpóźniej do połowy grudnia tego roku w 13 seriach. Pierwsza z nich będzie miała wartość 900 tys. zł, a wszystkie pozostałe 3,3, mln zł. Wykup pierwszej serii ma nastąpić w 2017 roku, a z każdym kolejnym rokiem, aż do 2029, będzie wykupywana jedna seria. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu olkuskiego.

Radnych opozycyjnych, w tym szczególnie Krzysztofa Dąbrowskiego i Jana Orkisza, interesowało, jakie będą koszty związane z emisją obligacji. Dotychczasowe kredyty uzyskano przy średniej marży 1,16% do stawki WIBOR 3M (obecnie wynosi 2,69%) i średniej prowizji za udzielenie kredytu na poziomie 0,24% od jego wartości. Z informacji przekazanych przez zarząd wynika, że zakładając marżę na poziomie 1,2% do stawki WIBOR 6M (która obecnie wynosi 2,71%)  oraz prowizję w wysokości 0,2%, koszty obsługi będą nieco wyższe niż obsługa kredytów. Realia rynkowe i negocjacje z bankami mogą też obniżyć ich poziom. Jak będzie naprawdę, pokaże najbliższa przyszłość. Jakie kwoty to konkretnie oznacza? Obsługa długu publicznego w oparciu o zawarte wcześniej kredyty wedle analiz wyniosłaby do 2020 roku 6,8 mln zł. Jeżeli kredyty zastąpimy obligacjami, w tym samym okresie koszty mogą wzrosnąć o około 2,2 mln zł. Przedłużenie okresu spłaty przez obligacje na kolejnych 9 lat będzie kosztować 5,8 mln zł, czyli 640 tys. na każdy rok. Zarząd zaznacza jednak, że koszty rzędu 6,8 mln zł dotyczące obsługi kredytów są czysto hipotetyczne, bo już dziś można przewidzieć, iż i tak dług publiczny nie zostałby spłacony do 2020 roku i konieczne byłoby wzięcie kolejnego kredytu, co dodatkowo zwiększyłoby zobowiązania najpewniej o kilka kolejnych milionów.
Podjęcie decyzji o emisji obligacji oznacza, że banki będą mogły już wkrótce zgłaszać swoje oferty i wtedy okaże się, jakie dokładnie warunki zostaną przyjęte. Przeciwnicy emitowania obligacji uważają, że nie ma żadnej gwarancji na to, iż w ogóle jakikolwiek bank będzie chciał obsłużyć tę emisję. Zdaniem zarządu, takiej obawy nie ma, bo banki chętnie emitują obligacje samorządów. Na chwilę obecną kilka z nich skierowało zapytania do powiatu w tej sprawie.

Emisja obligacji nie jest jedyną propozycją uzdrowienia fatalnej sytuacji finansowej powiatu olkuskiego. Ma być ich więcej i szczegółowo zostaną przedstawione po 14 lipca. Do tego czasu firma konsultingowa ma przygotować założenia postępowania naprawczego, w którym zaproponowane zostaną konkretne oszczędności. Usługa kosztować będzie 10,5 tys. zł netto. Zarząd pytany, dlaczego zdecydował się skorzystać z pomocy zewnętrznego podmiotu, a nie opracowuje tego planu własnymi siłami, odpowiedział, że lepiej będzie, jeśli finansom powiatu przyjrzy się ktoś z zewnątrz i zaproponuje obiektywne rozwiązania. – To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy. Z wielkim bólem serca wydajemy te pieniądze. Po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zrobiła opracowanie firma, która ma doświadczenie w programach naprawczych dla samorządów i jest w stanie bezstronnie wskazać na te dziedziny, w których są możliwe oszczędności – powiedział wicestarosta Paweł Piasny. – Wierzę w to, że decyzja o emisji obligacji jest dobrą decyzją, dzięki której jesteśmy w stanie obsłużyć to zadłużenie. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie działań naprawczych – dodaje.

Program naprawczy powinien zostać przedstawiony za kilka dni. Najpierw zostanie on przedyskutowany przez zarząd, a później zostaną z nim zapoznani radni. Jeśli wszystko pójdzie po myśli zarządu, radni będą głosować nad jego przyjęciem przełomem sierpnia i września. Zgoda radnych będzie oznaczać, że powiat olkuski będzie jednym z nielicznych powiatów w Polsce, które zdecydowały się na opracowanie programu naprawczego, zanim zobligowała je do tego Regionalna Izba Obrachunkowa.
Co oznacza przyjęcie programu naprawczego dla kolejnej ekipy, która będzie rządzić w powiecie? Kuluarowe wypowiedzi radnych nie są tutaj zbieżne. Część jest zdania, że program naprawczy narzuci większą dyscyplinę w podejmowaniu decyzji, a co za tym idzie, partykularne interesy będą musiały zejść na plan dalszy. Inni radni, choć w mniejszości, uważają przyjęcie programu naprawczego za narzucenie kolejnej władzy pewnego scenariusza, który chcąc nie chcąc, realizować będzie musiała. Co jest lepsze? Odpowiedź pozostaje otwarta.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
28 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
niktważny
niktważny
10 lat temu

nie czarujmy się, cz esc z Państwa „zasila” szeregi rady powiatu (a nawet zarządu) od kilku lat (ba, kilku kadencji) i teraz przed wyborami chcecie radzic, wybierać,przekonywać – co do tej pory Państwo robiliście? Dlaczego inni mają teraz ponosić odpowiedzialność, a w szczególności konsekwencje waszych decyzji (lub ich braku)? I jeszcze jedno: jak się w radzie czuje pan Kwasniewski i Kieca – tyle długów i te „dłuuugie kwoty” za urlopy? I można by długo pytać o: szpital, szkoły, drogi, CKU…

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

[quote name=”Henryk Kwinto”]
Pański punkt widzenia zależy jednak od punktu siedzenia – wtedy z koalicją, teraz po przeciwnej stronie… Dziękuję. Teraz wszystko już jasne.[/quote]
Decyzja z września 2013 r. zwiększała koszty obsługi kredytu o 360.000 zł, decyzja z 9.07.2014r. zwiększa koszt obsługi obligacji ponad 8 mln zł i wydłuża zadłużenie o kolejne 9 lat do 2029 r. Widzi Pan różnicę miedzy tymi uchwałami i ich skutkami?

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

[quote name=”Henryk Kwinto”]A może dzisiaj zechce Pan odpowiedzieć na moje pytanie???[/quote]

Odpowiedź na to i inne pytania zawiera ten artykuł : http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/polityka/8501-polityczny-kredyt

Henryk Kwinto
Henryk Kwinto
10 lat temu
Odpowiedz do  Jan Orkisz radny

Teraz już się nie dziwię i rozumiem tą długotrwałą ciszę z Pana strony:

„Zdecydowano się wprowadzić imienne głosowanie. Za zaciągnięciem kolejnego kredytu opowiedzieli się Norbert Bień, Krzysztof Dąbrowski, Robert Herzyk, Henryk Kieca, Robert Kozłowski, Jerzy Kwaśniewski, Jan Orkisz, Andrzej Osuch, Edmund Pęgiel, Zdzisław Skoczyń, Zygmunt Solecki, Sośnierz, Stencel, Czesław Żak. Przeciwni kolejnemu kredytowi byli: Marcin Cockiewicz, Jacek Osuch, Paweł Piasny, Barbara Rzońca, Zdzisława Szczygieł, Danek Ziarno. Wstrzymali się Zdzisław Słomski i Andrzej Wójcik.”

Pański punkt widzenia zależy jednak od punktu siedzenia – wtedy z koalicją, teraz po przeciwnej stronie… Dziękuję. Teraz wszystko już jasne.

olo
olo
10 lat temu

Do radnego Cockiewicza: ten zarząd nie jest w stanie poczynić jakiekolwiek oszczędności. Kredyty to każdy umie brać tylko jak się nie ma z czego spłacać to na koniec przychodzi komornik. I w tej sprawie będzie tak samo. Chyba, że wszystkie dochody przeznaczy się tylko na spłatę długów.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

Podczas sesji radni długo spierali się, czy jest to dobry krok. – Decyzja, jak na powiat znajdujący się na krawędzi bankructwa, jest dosyć odważna – podsumował radny Paweł Piasny. – Cały ciężar spadnie na kolejne dwie kadencje. Podrzucamy kukułcze jajo, żeby sobie poprawić wskaźniki. W przyszłym roku spłacimy 2,5 promila całego zadłużenia. Reszta przypadnie na kolejne kadencje i są to kwoty rzędu wielu milionów złotych rocznie – dodaje.Tak dyskutowali radni opozycji we wrześniu 2013 r. przy zaciąganiu kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 mln zł aby spłacić pięć kredytów z lat 2006 – 2009 .

Henryk Kwinto
Henryk Kwinto
10 lat temu
Odpowiedz do  Jan Orkisz radny

Dziękuję za informację, że we wrześniu ub.r Cockiewicz i Piasny krytykowali wzięcie przez Kwaśniewskiego kolejnego, nierealnego do spłaty kredytu bez pokazania jednoczesnego programu oszczędności i że byli w tym względzie konsekwentni. Ale to ciekawe, bo ja pytałem o to jak Pan głosował, a nie Piasny albo Cockiewicz.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

– Jest to zabieg, który niby ma dać nam oddech. Moim zdaniem jest to decyzja nie tylko finansowa, ale decyzja polityczna i strategiczna. Ten kredyt jest przesunięciem problemów i nieudolności zarządu na kolejne lata – uważa Marcin Cockiewicz, radny powiatowy. Zauważa, że w parze z kolejnym kredytem powinny iść jakieś plany oszczędnościowe, a tych nie widać.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

[quote name=”Aadam”][quote name=”Jan Orkisz radny”]To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy. Z wielkim bólem serca wydajemy te pieniądze. Po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zrobiła opracowanie firma, która ma doświadczenie w programach naprawczych dla samorządów i jest w stanie bezstronnie wskazać na te dziedziny, w których są możliwe oszczędności – powiedział wicestarosta Paweł Piasny.
Nie mogę zrozumieć dlaczego zlecono opracowanie tego programu firmie aż z Poznania. Zadałem Staroście pytanie czy prawdą jest , że jest to spółka z o.o o. kapitale założycielskim 5 tyś zł , zarejestrowana 26 lipca 2013 r., to o jakim tu doświadczeniu można mówić?[/quote]

I JAKA PADŁA ODPOWIEDŹ???[/quote]
Że otrzymam odpowiedź na piśmie. Albo nie wiedzieli o tym, albo nie chcieli publicznie się do tego przyznać.

Henryk Kwinto
Henryk Kwinto
10 lat temu
Odpowiedz do  Jan Orkisz radny

A może dzisiaj zechce Pan odpowiedzieć na moje pytanie???

właśnie
właśnie
10 lat temu

To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy.

Ja odbieram właśnie tak,że was to przerosło.

Luq
Luq
10 lat temu
xx
xx
10 lat temu

no to teraz pejsaci wykupią Olkusz

Aadam
Aadam
10 lat temu

OBLIGACJE ??? -A KTO JE PÓŹNIEJ WYKUPI ? wiecie już ? a plan rozprowadzania ich też macie? a jaki?./Już takie podchody ktoś robił/.

Aadam
Aadam
10 lat temu

Obligacje dobre, nawet super!!! dla tych co zatwierdzali zadłużenie !!! trzeba Panowie teraz wykazać się odpowiedzialnością za , którą się szczycicie !!!. Poproście teraz swój parlament niech podejmie decyzje o jego umorzeniu,albo jako ludzie w pełni odpowiedzialni i świadomi za swoje postępowanie wyciągnijcie swoje oszczędności i pokryjcie zaciągnięte długi – braknie to jeszcze macie swoje prywatne tzw.majątki,możecie wsiąść kredyty bankowe, macie dużo możliwości -POKAŻCIE SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ , GODNOŚĆ,DBAŁOŚĆ JAKĄ OBIECALIŚCIE !!!,a następne wybory jesteście na pierwszym miejscu.

Młody
Młody
10 lat temu

Cieniasy dla powiatu i jego przyszłości a cwaniaczki dla siebie teraz …

nie radny
nie radny
10 lat temu

koszty generowało: CKU, komisariat policji, drogi, potem przegrane procesy sądowe, marnotrastwo majątku (pomomo jego sprzedaży, np. teren wokół ekonomika),… a potem zrzucanie winy na innych..a długi rosły, rosły… i …

Henryk Kwinto
Henryk Kwinto
10 lat temu

😆 😆 😆
Może zamiast minusów doczekamy się jednak tej odpowiedzi?
Przecież pytanie jest proste.
Był pan za, czy przeciw? A może w tak ważnej dla powiatu sprawie pan się wstrzymywał?
Tak trudno odpowiedzieć, jak pan głosował przy zaciąganiu tych nierealnych do spłaty kredytów? Proste pytanie – czyżby odpowiedź była zbyt trudna???
Czekamy na odpowiedź „oszczędnego”, „uczestnika sesji” albo „Jana Orkisza radnego”.

Henryk Kwinto
Henryk Kwinto
10 lat temu

Panie „Jan Orkisz radny”, „oszczędny” i „uczestniku sesji”. Niech pan odpowie jak pan głosował, gdy przyjmowano cyt. „dotychczasowy harmonogram spłat zadłużenia”, który cyt. „zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe powiatu”. Może jest gdzieś protokół z tego głosowania? A może pytanie to jest zbyt niewygodne dla „oszczędnego”, „uczestnika sesji”, a może najbardziej dla „Jana Orkisza radnego”?

uuuuffffff
uuuuffffff
10 lat temu

Wykończą nas. Ale odnowa biologiczna.

uczestnik sesji
uczestnik sesji
10 lat temu

Radnych opozycyjnych, w tym szczególnie Krzysztofa Dąbrowskiego i Jana Orkisza, interesowało, jakie będą koszty związane z emisją obligacji….

I radni mieli prawo do pełnej wiedzy. Przecież aż przez 4 kadencje będzie spłacany ten dług o wartości ponad 56 mln zł. Niechęć Starosty do udzielenia głosu skarbikowi by przedstawił rzetelną analizę kosztów budzi mój niesmak. Jeszcze nie tak dawno Ci sami radni będąc w opozycji tak bardzo domagali się transparentności.

radny
radny
10 lat temu

Jednego nie potrafię zrozumiec, skąd powstał ten dług?
Na to pytanie powinien odpowiedzieć skarbnik powiatu Pan Bogdan Polak, który pełni te funkcje od powstania powiatu olkuskiego dług wtedy wynisił 0 złotych a po 14 latach 40 milionów złotych

Kazimierz
Kazimierz
10 lat temu

Jednego nie potrafię zrozumiec, skąd powstał ten dług? Oczywiście wiadomo, że ten dług nie powstał z dnia na dzień. Ta niegospodarnośc trwa już latami, ale o tym się nie mówiło – dlaczego Panowie Radni???? Mieszkam w Olkuszu od 70-tego roku i w tamtych latach Olkusz był jednym z najbogatszych miast w Polsce, /chodzi o dochód na jednego mieszkańca/. Bardzo proszę Panowie Radni, nie zwalajcie na kryzys, tylko wytłumaczcie się przed mieszkańcami, dlaczego do takiej doprowadziliście. Nigdy nic nie powstanie z niczego, ktoś za to jest odpowiedzialny. Mam jednak nadzieję, że ktoś ,kiedyś za to odpowie.

radny
radny
10 lat temu

To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy. Z wielkim bólem serca wydajemy te pieniądze. Po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zrobiła opracowanie firma, która ma doświadczenie w programach naprawczych dla samorządów i jest w stanie bezstronnie wskazać na te dziedziny, w których są możliwe oszczędności – powiedział wicestarosta Paweł Piasny. –
BZDURY lepiej powiedziec ża dajemy zarobic firmie z Poznania.
Pani redaktor proszę zadac te pytania starostom
1. czy prawda jest że syn skarbnika powiatu pracuje w Poznaniu (jako prawnik) i czy ma jakies kontakty z ta firmą?
2. W jaki sposób została wybrana ta a nie inna firma
3. czy nie wydaje sie rozsądniejsze aby decyzje w tych sprawach podejmował nowy zarząd.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy. Z wielkim bólem serca wydajemy te pieniądze. Po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zrobiła opracowanie firma, która ma doświadczenie w programach naprawczych dla samorządów i jest w stanie bezstronnie wskazać na te dziedziny, w których są możliwe oszczędności – powiedział wicestarosta Paweł Piasny.
Nie mogę zrozumieć dlaczego zlecono opracowanie tego programu firmie aż z Poznania. Zadałem Staroście pytanie czy prawdą jest , że jest to spółka z o.o o. kapitale założycielskim 5 tyś zł , zarejestrowana 26 lipca 2013 r., to o jakim tu doświadczeniu można mówić?

Aadam
Aadam
10 lat temu
Odpowiedz do  Jan Orkisz radny

[quote name=”Jan Orkisz radny”]To nie jest tak, że my zlecamy to zadanie komuś innemu, bo sami nie potrafimy. Z wielkim bólem serca wydajemy te pieniądze. Po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję, aby zrobiła opracowanie firma, która ma doświadczenie w programach naprawczych dla samorządów i jest w stanie bezstronnie wskazać na te dziedziny, w których są możliwe oszczędności – powiedział wicestarosta Paweł Piasny.
Nie mogę zrozumieć dlaczego zlecono opracowanie tego programu firmie aż z Poznania. Zadałem Staroście pytanie czy prawdą jest , że jest to spółka z o.o o. kapitale założycielskim 5 tyś zł , zarejestrowana 26 lipca 2013 r., to o jakim tu doświadczeniu można mówić?[/quote]

I JAKA PADŁA ODPOWIEDŹ???

oszczędny
oszczędny
10 lat temu

cyt. „Jeżeli kredyty zastąpimy obligacjami, w tym samym okresie koszty mogą wzrosnąć o około 2,2 mln zł. Przedłużenie okresu spłaty przez obligacje na kolejnych 9 lat będzie kosztować 5,8 mln zł, czyli 640 tys. na każdy rok. ” Razem daje to sumę 8 mln zł. O taką kwotę zwiększy się obsługa obligacji w stosunku do kosztów obsługi kredytu.Kolejne 4 kadencje rady będą spłacały ten dług.

nnn
nnn
10 lat temu

zarząd nie narzuca scenariusza radnym, radni powiatowi dawno scenariusz narzucili wszystkim, np. szkołom 😡 😡 😡 😥