Piękne ogródki i czyste sołectwa

0
3
tulipany

Gmina Klucze ogłosiła konkursy na najpiękniejszy przydomowy ogródek oraz najczystsze sołectwo. Laureaci odbiorą nagrody podczas dożynek.

Celem konkursu na najładniejszy ogródek jest m. in. promocja gminy oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy, a także zwiększanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Klucze. Mogą wziąć w nim udział wszyscy właściciele przydomowych ogródków położonych w granicach administracyjnych gminy za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy Klucze, ich małżonków, zstępnych oraz wstępnych.
Jurorzy ocenią kompozycję i aranżację ogrodów (preferowane samodzielne wykonanie aranżacji), różnorodność nasadzeń (preferowane kompozycje z gatunków rodzimych i roślin przyjaznych pszczołom), oryginalność, pomysłowość i ogólne wrażenie estetyczne.

Konkurs dotyczący sołectw ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Jak czytamy w regulaminie „(…) oceniana będzie głównie praca mieszkańców sołectwa włożona w utrzymanie czystości i schludnego wyglądu sołectwa. Najwyżej punktowane będą pomysłowość, inicjatywa i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie będą podlegały zarówno porządek i estetyka miejsc publicznych (placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg, tablic informacyjnych), jak i ogólna estetyka i czystość posesji. Przy ocenie będzie brana pod uwagę również umiejętność integracji społeczności lokalnej i gotowość do współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia”.

Oceny ogródków oraz sołectw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.  Formularze zgłoszeniowe do obydwu konkursów oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.gmina-klucze.pl) oraz w siedzibie urzędu. Należy do nich dołączyć aktualne zdjęcia ogródka lub sołectwa (maksymalnie 5). Termin składania zgłoszeń upływa 23 sierpnia roku do godz. 15.00. Zgłoszeń można dokonać osobiście (sołectwa zgłaszają sołtysi) w siedzibie Urzędu Gminy Klucze przy ul. Partyzantów 1 (dziennik podawczy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając scan podpisanego własnoręcznie zgłoszenia (adres e-mail: klucze@gmina-klucze.pl)

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody podczas gminnych dożynek, które odbędą się 1 września w Chechle.

Fot. pixabay.com

Dodaj komentarz

avatar