Jako przedstawiciele znacznej grupy pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, w ich imieniu pragniemy zadać Radzie  i Zarządowi Powiatu  w Olkuszu następujące pytania:

1. Dlaczego w miejsce publicznego SP ZOZ te organa władzy samorządowej z konsekwencją godną lepszej sprawy nieustępliwie prą do przekazania zadań opieki medycznej nad mieszkańcami prywatnej spółce know- how ze Szczecina?

2. Dlaczego pomimo wykazanego przez ZOZ w Olkuszu w ubiegłym roku zysku  w wysokości 4 mln. 700 tys. złotych dąży się na naszym terenie do utworzenia pierwszego w województwie małopolskim niepublicznego szpitala?

3. Dlaczego z inicjatywy Rady Powiatu nie przeprowadzono szerokiej konsultacji społecznej zamiaru przekazania zadań specjalistycznej i zamkniętej opieki medycznej nad mieszkańcami, z udziałem prasy, telewizji kablowej, spotkań z mieszkańcami, zanim to Zarząd skierował oficjalne wnioski o opinię do samorządów gmin powiatu? W przypadku innych powiatów, gdzie dokonują się przekształcenia, proces konsultacji społecznej jest dogłębny i długotrwały, umożliwiający rozważenie wszystkich za i przeciw w tak ważnych dla mieszkańców kwestiach? Działania w powiecie olkuskim sprawiają wrażenie nieuzasadnionego pośpiechu, wspomaganego polityką faktów dokonanych, co powoduje spekulacje, że komuś bardzo zależy na jak najszybszym przekształceniu naszego zakładu. 4. Dlaczego w proponowanej umowie ze spółką ze Szczecina Powiat pozbywa się 70% udziału w projektowanej spółce, pozostawiając sobie jedynie udział w wysokości 30%? W przypadku przekształceń zachodzących w innych rejonach kraju powiat zapewnia sobie 100% udziały lub dzieli się udziałami z załogą.

5. Dlaczego w komisji mającej na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną przekazane zadania ZOZ-u, nie było przedstawicieli pracowników? Twierdzenie wicestarosty Ściążki, że było ich dwóch, nie odpowiada prawdzie. Ówczesny Dyrektor ZOZ Olkusz był powołany na to stanowisko przez Starostę, a pielęgniarz Zbigniew Barański mógł reprezentować co najwyżej samego siebie, gdyż nie został upoważniony przez żadną organizację zawodową do reperezentowania opinii jakiejkolwiek grupy pracowników. Chyba że Zarząd Powiatu uważa, że reprezentantem załogi może być każdy pracownik olkuskiego ZOZ-u, znajdujący się dostatecznie blisko budynku starostwa, o którym wiadomo, że zgadza się z opinią większości radnych powiatowych.

6. Dlaczego w proponowanej umowie nie zagwarantowano pracownikom żadnych zabezpieczeń w postaci okresowej gwarancji zatrudnienia lub kwot godziwych odszkodowań dla pracowników ZOZ niezamierzających kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy?

7. Dlaczego Zarząd Powiatu unika słowa likwidacja ZOZ Olkusz, posługując się eufemizmem – przekształcenie? Czyżby miałby to być unik prawny, mający spowodować bezskuteczność ewentualnego zaskarżenia uchwały Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jako niezgodnej z obowiązującą Konstytucją RP i Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej? Dlaczego ulotka Rady Powiatu, dostarczona do mieszkań, jest powieleniem sloganów ze strony internetowej Grupy „Nowy Szpital” z jednym wyjątkiem, nie użyto w niej słowa niepubliczny. Czyżby Rada Powiatu i jej Przewodnicząca  oraz Starosta obawiali się, że słowo to zostanie źle przyjęte przez mieszkańców?

8. Dlaczego pozostawia się SP ZOZ na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu? Czy po to by  skutecznie uniemożliwić pracownikom egzekwowanie wierzytelności pracowniczych od bankruta, którego jedyną spuścizną po SP ZOZ-ie będą długi i zdewastowany budynek w Bolesławiu? Czy może dlatego by zabezpieczyć finansowo pewną nieliczną grupkę spolegliwych pracowników, głównie tych z dotychczasowego tzw. zarządu zakładu?

9. Jakie kryteria kwalifikacyjne i stażowe przyjęto przy wyłanianiu nowego dyrektora olkuskiego ZOZ oraz jego asystenta? Czy może raczej na  stanowisko Dyrektora  Starosta powołałby każdego człowieka, którego wskazałaby spółka ze Szczecina? Czy na tym ma polegać restrukturyzacja zakładu, że kadra dyrektorska w ciągu zaledwie 2. tygodni powiększyła się z dwóch do czterech? ( 3 dyrektorów i 1 asystent dyrektora)?

10. Na kim i na czym zaoszczędzi spółka ze Szczecina, aby zrealizować swój ambitny program poszerzenia działalności szpitala ? Wiadomo już bowiem, że nie przeznaczy na to żadnych własnych środków finansowych, jak przedstawiał to na jednym z zebrań ówczesny Dyrektor ZOZ, natomiast jej przedstawiciele zadeklarowali, że przeznaczy na to środki pochodzące z normalnych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc ze środków, które otrzymałby ZOZ Olkusz, nawet gdyby nie został przejęty przez spółkę.

11. Czy nie jest niegospodarnością oddawanie w użytkowanie majątku Powiatu, czyli budynków o kubaturze ok. 60.000 m.sześc., często nowoczesnego sprzętu i rozległego terenu  o pow. 5 ha  oraz samego funduszu na ochronę zdrowia naszych mieszkańców, który w 2008 roku wynosił prawie 44 mln zł, spółce, której kapitał założycielski ma wynosić jedynie 50 tys. złotych?

12. Co stanie się ze sprzętem pochodzącym od sponsorów czy zakupionych ze zbiórek publicznych adresowanych  dla  SP ZOZ, a nie spółki?

13. Jakie to zatem korzyści odniesie Powiat, jego mieszkańcy i pracownicy ZOZ z tego przekształecenia? Korzyści na pewno odniosą Radni Powiatowi, pozbywszy się problemu, jakim jest  zapewnienie mieszkańcom należytej opieki  medycznej. Nie będą musieli się tym zajmować, a sesje będą przez to przyjemniejsze i wymagające mniej stresu i pracy.

14. I wreszcie ostatnie  pytanie: Po co nam tacy Radni Powiatowi, którzy lękają się rozwiązywania trudnych problemów?

Godna podziwu jest natomiast postawa Radnych Miasta i Gminy Olkusz, którzy na sesji w dniu 17.08.2009 roku jednomyślnie negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZOZ w Olkuszu  i być może będą starać się znaleźć inne rozwiązania, bardziej korzystne dla naszych mieszkańców. Szkoda tylko, że tak późno.

Oczekujemy odpowiedzi na te nurtujące nas pytania.

Za Zarząd MZZ Pracowników Ochrony Zdrowia
Przewodnicząca Zarządu
Ewa Górnicka-Kłapcińska

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze