Powiat

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o podziale środków z tegorocznego budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Dotacje otrzymają 4 podmioty z terenu powiatu olkuskiego.

W oparciu o przyjęte zasady, w terminie do 15 grudnia 2022 r. złożonych zostało 213 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 25 794 848,65 zł.

Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania podejmuje, po zapoznaniu się z opinią Komisji oceniającej wnioski o dotacje, Sejmik Województwa Małopolskiego w formie uchwały. Komisja oceniająca wnioski zaproponowała udzielenie dofinansowania w ogólnej kwocie dotacji 3 520 000 zł w podziale na 86 zadań, pozostawiając do dyspozycji Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 480 000 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w stosunku do opinii Komisji, wprowadził kilka zmian i ostatecznie dotacje przyznano na realizację 92 zadań na łączna kwotę 9 mln zł. Wśród nich dotacje uzyskały 4 wnioski z naszego powiatu.

50 tys. zł otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie, która w ramach kontynuacji prowadzonych od kilku lat prac konserwatorskich dzięki środkom z budżetu wojewódzkiego wykona konserwację ołtarza głównego z XIX w.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Aleksandra Janowskiego, Oddział w Olkuszu dzięki wsparciu radnych wojewódzkich pozyskało 45 tys. zł na wymianę stolarki okiennej i naprawę dachu kamienicy mieszczańskiej z XIV-XVI w., tzw. Batorówki.

Kolejne 45 tys. zł trafi do wolbromskiej parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Dzięki dotacji możliwa będzie konserwacja techniczna i estetyczna dwóch XVIII-wiecznych feretronów.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej, która również od kilku lat pozyskuje środki na renowację XIV- wiecznego kościoła oraz jego otoczenia, otrzyma 30 tys. zł na konserwację estetyczną malowideł znajdujących się na północnej ścianie prezbiterium.

Opieka nad zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowego jest zadaniem samorządu województwa, a dotacje rozdzielane są każdego roku.
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze