roboty na drogdze

Z początkiem września ukazały się zatwierdzone przez premiera ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych wybranych do dofinansowania z puli tegorocznego Funduszu Dróg Samorządowych. W woj. małopolskim podzielono na pomoc w realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych przez samorządy środki w wys. 314 402 674,43 zł. Na liście beneficjentów są również wnioski złożone przez gminy z terenu naszego powiatu oraz przez samorząd Powiatu Olkuskiego.

Choć promesy na dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań nie zostały jeszcze wręczone, to samorządy, które planują prace jeszcze w tym roku, w trybie pilnym rozpoczynają procedury konieczne do finalizacji zamierzonych projektów. Trzeba wprowadzić dodatkowe finanse do lokalnych budżetów, znaleźć w nich środki na wkład własny oraz ogłosić przetargi, a czas goni, bo czas niekorzystnych warunków pogodowych zbliża się nieuchronnie.

Trzyciąż, z udziałem pozyskanej dotacji w wysokości 80% wartości kosztorysowej projektów będzie mógł zmodernizować 790 m odcinek drogi gminnej Jangrot – Gołaczewy K120465 w miejscowości Jangrot oraz wykonać remont drogi gminnej Ściborzyce – Ściborzanka K120477 na odcinku o dł. 950 m w miejscowości Ściborzyce. Ogółem wartość pierwszego projektu ma wynieść według kosztorysu – 318 968,24 zł z czego 255 174 zł będzie pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Koszt projektu drugiego oszacowano na 217 407,32 zł, z czego dofinansowanie to kwota 173 925 zł.  Ponieważ dobre wiadomości o dotacjach dotarły do gmin i powiatów stosunkowo późno, bo 5 września, a zaplanowane przez Gminę Trzyciąż prace mają być zrealizowane jeszcze w rym roku, wójt Roman Żelazny od razu złożył wniosek do Rady Gminy Trzyciąż o zabezpieczenie środków na ich realizację w gminnym budżecie, czego radni dokonali na szybko zwołanej sesji 11 września br. Natychmiast też uruchomiono procedury przetargowe, jest więc szansa, że – jeżeli wszystko pójdzie bez problemów – drogowcy zdążą z remontami przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jakich można spodziewać się wraz z nadejściem zimy. 

Gmina Bolesław zaplanowała budowę drogi gminnej a 80% dotacja w wysokości  1 539 157,20 zł pozwoli na realizację zadania, dzięki któremu również jeszcze w tym roku  powstanie odcinek drogi o dł 0,62 km. Koszt całości zadania wyceniono na 1 923 946,50 zł, a 384 789,30 zł będzie pochodziło z budżetu gminnego.

Na liście dofinansowań znalazły się też dwa wnioski Gminy Bukowno. Przewidują one przebudowę do czerwca 2020 r. 0,61 km odcinka drogi gminnej nr K120050 (ul. Ks. Zelka) oraz przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej nr K 120043 (ul. Kościuszki) w miejscowości Bukowno. Kosztorysowa wartość pierwszego zadania została obliczona na kwotę 2 154 241,82 , z czego 80% dotacja stanowi kwotę 1 723 393,46, a z budżetu Gminy zostanie wyasygnowane 430 848,36. Drugie zadanie, które Gmina chce zakończyć do maja 2020 r. wyceniono w kosztorysie na 889 865,08 zł, z czego 80% dotacja to kwota 711 892,06 zł.  

Z kolei Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową na przebudowę odcinka o dł. 0,59 km drogi gminnej 120271K – ul. Rataja w Olkuszu. Zakończenie prac na tej drodze przewidziano na sierpień 2020 r., wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 2 129 066,39, z czego  1 064 533,00 to pomoc z FSD. Drugi wniosek Gminy Olkusz przewiduje przebudowę 0,20 km drogi gminnej o nr 120289K – ul. H. Sienkiewicza w Olkuszu. Prace, które wyceniono w kosztorysie na 956 950,01 zł w tym  478 475 zł dotacji mają się według planu zakończyć w maju 2020 r.

Środki na przebudowę drogi gminnej numer 120688K wraz z przebudową mostu w miejscowości Zarzecze otrzyma też Gmina Wolbrom. Prace na odcinku o długości 0, 04 km zaplanowano zakończyć w czerwcu 2020 r. a ich wartość kosztorysowa to 661 842,54, z czego pomoc państwa stanowi kwotę 330 921 zł.

Na liście dofinansowanych samorządów wyższego szczebla znalazły się również 3 wnioski złożone przez Powiat Olkuski.

Rozplanowane na okres 3 lat zadanie pierwsze przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 1073K w miejscowości Bolesław i Kolonia (1,38 km). Kosztorysowa wartość całości projektu to 10 988 292,95 zł, a dotacje w wys. 50% wartości kosztorysowej rozłożono na lata 2019 – 1 mln zł, 2020 – 1 494 676 zł oraz 2 999 470 zł w roku 2021.

Powiat Olkuski chce również wykonać przebudowę drogi powiatowej 1150K w miejscowościach Gołaczewy i Chełm. 2,79 km odcinek łączący te dwie miejscowości rozłożono na dwa lata: w 2019 r. 50% dotacja wyniesie 1 621 735 zł , a w roku kolejnym – 2 445 459 zł. Całość prac w kosztorysie wyceniono na kwotę 8 134 389,04 zł.

Trzeci projekt Powiatu Olkuskiego, również dofinansowany w połowie z FDS to przebudowa drogi powiatowej 1078K w miejscowości Osiek.  Powiat Olkuski zrealizuje to zadanie w trzech etapach, do końca roku 2021. Realizacja prac na odcinku o długości 2,85 km została podzielone w taki sposób, że w roku 2019 będą wykonane zadania z dotacją w wys. 500 tys. zł, w roku 2020 –  1 896 117 zł, a w roku 2021 –  2 046 590 zł. Wartość kosztorysowa całości modernizacji tej drogi została oszacowana na kwotę 8 885 414 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych  powołany został w roku 2018 jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Środki Funduszu Dróg Samorządowych można przeznaczyć na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
kolo
kolo
2 lat temu

[quote name=”tm.brngr”][quote name=”kolo”]
Najwyraźniej pan starosta miał ważniejsze drogi niż jakieś tam Bukowno. A droga do Jaworzna to najbardziej zapomniana dziś droga powiatowa.[/quote]
Wcześniejszy starosta miał do Bukowna daleko z Zedermana, ten jest z Olkusza i też ma daleko.. czy mamy czekać na starostę z Bukowna??

Mario
Mario
2 lat temu

A co z drogą Zalesie Golczowskie-Golczowice? Prawdziwa tragedia!!!

tm.brngr
tm.brngr
2 lat temu

[quote name=”kolo”]A droga powiatowa z Bukowna do Jaworzna się nie załapała, może się redakcja dowie dlaczego..[/quote]
Najwyraźniej pan starosta miał ważniejsze drogi niż jakieś tam Bukowno. A droga do Jaworzna to najbardziej zapomniana dziś droga powiatowa.

kolo
kolo
2 lat temu

A droga powiatowa z Bukowna do Jaworzna się nie załapała, może się redakcja dowie dlaczego..