ufg

Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków drogowych kosztowali w minionym roku 49,1 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły odszkodowania wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ofiarom tych wypadków (UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez tych, którzy nie wykupili obowiązkowych polis OC komunikacyjnego i OC rolników. Fundusz reguluje również świadczenia za niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych. Łącznie z tego tytułu w 2010 roku wypłacono 49,7 mln złotych świadczeń i odszkodowań).

We wtorek, 21. czerwca,  Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło  sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu  za 2010 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie. Ponadto podczas  Zgromadzenia przeprowadzone zostały wybory do Rady Funduszu. W jej skład wybrani zostali Maciej Friedel (członek zarządu HDI Asekuracja) i Adam Roman (członek zarządu Ergo Hestii) oraz ponownie Witold Jaworski (członek zarządu PZU) i Paweł Bisek (prezes zarządu Benefii). Zmiany w składzie Rady wynikają z upływu kadencji trzech, oraz rezygnacji jednego z, członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada wybrała Witolda Jaworskiego na swojego przewodniczącego i Wiesława Zaborowskiego (przedstawiciel Allianz Polska) na wiceprzewodniczącego.

– Miniony rok był rokiem projektów informatycznych, które kontynuujemy w tym roku – powiedziała Członkom Zgromadzenia Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG. Zapowiedziała, że na jesieni Fundusz będzie gotowy z wdrożeniem kolejnego narzędzia, dającego korzyści biznesowe ubezpieczycielom. Pozwoli ono otrzymać pełną historię ubezpieczenia komunikacyjnego danego kierowcy lub pojazdu. Aktualnie towarzystwa otrzymują z Funduszu informację w ilu wypadkach uczestniczyło dane auto. Z kolei pełna historia ubezpieczenia ma zawierać kompleksowe informacje o: wykupionych polisach OC i AC, dane o wypłaconych odszkodowaniach jak i odmowach takich wypłat. – Takie informacje stanowić będą ostateczną podstawę dla systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych – tłumaczyła Elżbieta Wanat-Połeć.

W 2010 roku pełne dochody Funduszu wyniosły 81,0 mln złotych, zaś koszty 94,4 mln złotych (bez uwzględniania skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych). UFG finansowany jest głównie z przychodów: ze składek firm ubezpieczeniowych, z regresów do nieubezpieczonych sprawców wypadków oraz z opłat karnych za brak OC. W omawianym okresie składki od firm ubezpieczeniowych wzrosły o 14,1 mln do 49,8 mln złotych (Od 1 lipca 2010 roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – nastąpił wzrost składki płaconej przez ubezpieczycieli na rzecz UFG. Aktualnie wynosi ona 1 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i OC rolników (wcześniej 0,7 proc.). Przy czym 0,2 proc. składki trafiającej do Funduszu, do końca 2010 roku, wydzielane było na realizację funkcji pomocowej. Fundusz pomocowy uruchamiany jest tylko w przypadku zagrożenia upadłością którejś z firm ubezpieczeniowych), przychody z opłat karnych wzrosły o 1,6 mln do 12,5 mln złotych, zaś odszkodowania odzyskane od nieubezpieczonych sprawców (regresy) sięgnęły 15,4 mln złotych i były o ponad 300 tys. złotych wyższe niż przed rokiem.

Z kolei do największych kosztów Funduszu należą odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców oraz wypłaty za upadłe zakłady ubezpieczeń . Łącznie z tego tytułu  UFG wypłacił w minionym roku 54,7 mln złotych (42,7 mln stanowiły odszkodowania i 12 mln renty), o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Inną znaczącą pozycją w kosztach Funduszu są koszty administracyjne. W 2010 roku wyniosły one 35,0 mln złotych i były wyższe o 6,1 mln złotych, niż rok wcześniej. Ma to związek z : opracowanym w UFG narzędziem do weryfikacji historii szkodowej klienta lub pojazdu, a oddanym do użytku ubezpieczycieli w marcu tego roku oraz z rozwojem innych systemów informatycznych (m.in. koszty usług informatycznych: asysty technicznej i utrzymania systemów informatycznych).

Ubiegłoroczne koszty UFG – zgodnie z zasadami rachunkowości, które obowiązują Fundusz (Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, nad którym pracuje Sejm, proponuje zmianę zasad ujmowania strat w rachunkach Funduszu) – zostały obciążone ujemnym wynikiem finansowym z lat ubiegłych, w łącznej wysokości – 52,0 mln zł. Tak ogromne straty wynikały ze zbyt niskiej składki, którą ubezpieczyciele wpłacali na rzecz tej instytucji. Od ponad trzech lat zobowiązana z tytułu odszkodowań za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców, Fundusz porywał aktywami finansowymi z wcześniejszych lat. – Przeprowadzone przez nas symulacje przewidują, że w 2013 roku UFG powinien już funkcjonować bez żadnych minusów – wyjaśnia Elżbieta Wanat-Połeć.

W czwartkowym Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele 25 firm ubezpieczeniowych oferujących polisy komunikacyjne OC, z prawem do oddania 26 głosów. Członkami UFG jest 29 towarzystw.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze