1

W dniu 13 marca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, odbyło się spotkanie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych. Spotkanie rozpoczął Starosta Powiatu Olkuskiego Pan Paweł Piasny, który podkreślił znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju powiatu. Zadeklarował pomoc w promocji kształcenia zawodowego.

2

Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu – Pani Aldona Nowicka, która przedstawiła zmiany w kształceniu zawodowym w formach szkolnych (formalnych) i pozaszkolnych (nieformalnych) uregulowanych i rynkowych. 

3

Sposób, w jaki projekt „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” planuje zacieśnianie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukazała koordynator w. w. projektu – Pani Joanna Szatan – Kenderow. Spotkanie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych w Olkuszu jest działaniem wynikającym z wniosku o dofinansowanie.

4

Centrum Kompetencji Zawodowych to podmiot utworzony uchwałą nr 504/45/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dn. 2.11.2017 r., która mówi, że w skład wchodzą wszystkie szkoły, organ prowadzący, powiatowy urząd pracy oraz przedsiębiorcy. Na spotkaniu wybrano Przewodniczącą Rady Programowej Centrum Kompetencji Zawodowych – Panią Joannę Szatan – Kenderow – koordynatora projektu „Inwestujemy w Zawodowców oraz zastępcę – Panią Aldonę Nowicką – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.

5

Odbyła się dyskusja na temat oczekiwania pracodawców w zakresie kwalifikacji młodych pracowników. Określono krótko i długoterminowe kierunki rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych.

ZS Nr 1 w Olkuszu

6

7

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze