e mail

Na początku września grupa olkuszan wystosowała do burmistrza Romana Piaśnika list otwarty, dotyczący pomijania przez magistrat rocznicy wymordowania olkuskich Żydów. Pismo to trafiło także do naszej redakcji z prośbą o jego opublikowanie. Zwróciliśmy się do włodarza miasta o ustosunkowanie się do listu otwartego. Poniżej publikujemy w oryginale całą korespondencję.

„Szanowny Panie Burmistrzu! Mija właśnie 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak co roku, władze miejskie organizują uroczyste obchody tej rocznicy. Urząd Miasta uroczyście obchodzi jeszcze kilka innych rocznic związanych z II wojną światową; niestety, z charakterystycznym pominięciem rocznicy wymordowania olkuskich Żydów. 
Jako olkuszanie, którym droga jest historia ich miasta, chcieliśmy poprosić Pana Burmistrza o przedstawienie powodów, jakie stały za Pańską decyzją, by zerwać tradycję dwóch swoich poprzedników, którzy przez osiem wcześniejszych lat rokrocznie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających rocznicę zagłady społeczności żydowskiej Olkusza. Od czasu, gdy został Pan Burmistrzem Olkusza, rocznica tej największej zbrodni w dziejach miasta na jego mieszkańcach jest przez olkuski magistrat całkowicie przemilczana. 
Sprawa ta budzi nasze głębokie wzburzenie i zaniepokojenie. Ze względu na rangę sprawy postanowiliśmy temu pismu nadać charakter listu otwartego. Z tego samego powodu chcielibyśmy, żeby Pańska odpowiedź również miała charakter publiczny.

Z poważaniem Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Marek Lasota, Michał Ostrowski, Dariusz Rozmus”.

„Szanowni Panowie,
Prowadzenie dialogu polsko-żydowskiego w naszymi mieście będzie prostsze, jeśli w pierwszej kolejności zaczniemy prowadzić dialog polsko-polski. Jeśli rzeczywiście chcecie Panowie podjąć ze mną, burmistrzem Olkusza, dyskusję na temat działań zmierzających do przybliżenia mieszkańcom problematyki i uczczenia w sposób godny pamięci olkuskich Żydów, należałoby usiąść przy wspólnym stole i razem zastanowić się, co możemy zrobić, aby temat ten nie stanowił powodu do konfliktu między samorządem a grupą osób, którym na sercu leży zachowanie pamięci o pokaźnej niegdyś grupie mieszkańców naszego miasta. Po lekturze Państwa listu mam odczucie, że taki konflikt istnieje, chociaż ja chciałbym zadeklarować moją otwartość do podjęcia rozmów, co miałem okazję już wykazać nawet w stosunku do Państwa uwag.

Odnosząc się do kierowanych do mnie słów, chcę zauważyć, że akcent kładziecie Panowie wyłącznie na rocznicę likwidacji olkuskiego getta. I tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z takim podejściem. W mojej opinii najwyższa pora podjąć kompleksowe działania, mające na celu nie tylko przywrócenie pamięci o olkuskich Żydach, ale przede wszystkim edukację mieszkańców. Moje przekonanie wynika z tego, iż stosunki polsko-żydowskie były i są tematem bardzo trudnym w dyskursie społecznym i dlatego też wymagają szerszego kontekstu, aniżeli wyłącznie działania symboliczne. Między innymi z tego powodu Urząd Miasta i Gminy Olkusz podjął się wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu oraz wieloma innymi instytucjami, którymi w większości są jednostki organizacyjne UMiG Olkusz, współorganizacji wydarzenia „Muzeum na kółkach” w ramach działalności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzięki tej inicjatywie setki mieszkańców Gminy Olkusz miały szansę pogłębić swoją wiedzę na temat historii Żydów w Polsce, z uwzględnieniem historii naszego miasta. Część z Panów czynnie w tym wydarzeniu uczestniczyła. Wielka szkoda, że nie zechcieli Panowie odczytać tego przedsięwzięcia jako mój wkład w poprawę dialogu.

Podobnie, jak nie wspominacie Panowie ani słowem o dwóch istotnych faktach, które w moim odczuciu również odnoszą się do tego tematu. Przypomnę, że miałem już okazję się spotkać z niektórymi z Panów, kiedy to pilnego rozwiązania wymagał problem ogrodzenia kirkutu przy ulicy Kantego. Tak jak obiecałem, działania zostały podjęte. Podtrzymuję również moją deklarację dotyczącą powstania tablicy upamiętniającej ostatnią drogę olkuskich Żydów, która miałaby zostać zamontowana na budynku obecnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Widzę potrzebę zamieszczenia takiej tablicy i Gmina Olkusz chce partycypować w kosztach jej wykonania. Stoję jednak na stanowisku, że budynek jest własnością Powiatu Olkuskiego, stąd też w wyłącznej kompetencji Starosty Olkuskiego jest dysponowanie tym obiektem i to Starostwo Powiatowe powinno przejąć inicjatywę w tym przedsięwzięciu, przy pełnej współpracy z Gminą Olkusz.

Nigdy natomiast nie wyszli Państwo do mnie z inicjatywą, o której wspominacie w liście otwartym. Tymczasem ja bardzo chętnie włączę się w taki sposób upamiętnienia pamięci naszych byłych mieszkańców, który wszyscy uznamy za godny, a Marsz Pamięci przybierze charakter oficjalny. Wart rozważenia i dalszej dyskusji byłby być może pomysł, aby dzień likwidacji olkuskiego getta miał formę lokalnego dnia pamięci. Tego dnia możemy nie tylko w sposób symboliczny uczcić pamięć pomordowanych Żydów olkuskich, ale również przy współpracy z naszymi jednostkami organizacyjnymi, zaproponować mieszkańcom cykliczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Bardzo dobra współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaowocowała chęcią dalszego partnerstwa z naszym miastem, co bierzemy pod uwagę przy okazji planowania kolejnych wydarzeń, z rocznicą włącznie. Tym bardziej, że w czerwcu przyszłego roku obchodzić będziemy okrągłą 75. rocznicę likwidacji olkuskiego getta.

Pragnę również nadmienić, że urzędnicy z olkuskiego magistratu wyszli z propozycją zagospodarowania terenu po dawnej synagodze przy ulicy Górniczej oraz placu przy ulicy Kościuszki, gdzie znajdują się trzy kasztanowce. Pomysły te zyskały moją pełną akceptację i będziemy szukać możliwości, aby je zrealizować. Sugestia, aby na miejscu dawnej synagogi powstał Ogród Pamięci, wydaje mi się sposobem na pogodzenie historii z realiami i potrzebami, jakie niesie współczesność.
Kończąc chciałbym podkreślić, iż niezwykle cenię sobie dokonania każdego z Panów w kontekście dialogu polsko-żydowskiego, których ukoronowaniem jest Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała. Tym bardziej liczę ogromnie, że również między nami ten dialog będzie układał się pomyślnie, dla dobra obecnych mieszkańców Olkusza oraz pamięci tych olkuskich Żydów, którzy głosu zabrać już nie mogą.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz”.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
47 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ubliżanie
ubliżanie
5 lat temu

[quote name=”elita”]Wiem Mosiek, że cię zazdrość zżera, ale trzeba było nie obijać się na matematyce. Jak się umie tylko na jednej ręce palce liczyć, to trudno order dostać.[/quote]
„Elita” olkuska potrafi ubliżać innym, rzeczowo dyskutować nie potrafi.

elita
elita
5 lat temu

Wiem Mosiek, że cię zazdrość zżera, ale trzeba było nie obijać się na matematyce. Jak się umie tylko na jednej ręce palce liczyć, to trudno order dostać.

szalom
szalom
5 lat temu

[quote name=”regionalista”]chyba jaja sobie ze mnie robicie? obecny burmistrz Olkusza samodzielnie napisał tekst na całą stronę A4? a sześciu magistrów, doktorów i profesorów zmieściło się na 1/4 strony? zanim przystąpi się się do rozmów przy „okrągłym stole” należy ustalić, kto z kim ma się spotkać! niech wokół tego stołu siądą prawdziwi autorzy obydwu listów! na pewno nie ma wśród nich burmistrza Piaśnika! :lol:[/quote
Nie jest ważne kto napisał /= opracował tekst/
Ważne , KTO podpisał.

mosiek
mosiek
5 lat temu

Cytuję – postscriptum – Ponadto Komitet ten powinien zająć się przygotowaniem uroczystości, związanej z odsłonięciem tablicy. Pracy jest dużo, samo napisanie listu nie wystarczy.
To nie są ludzie do czarnej roboty – ich dewiza to – wymyślić , zamieszać i ewentualnie wystawić pierś do odznaczenia.

postscriptum
postscriptum
5 lat temu

[quote name=”Pro Memoria”][quote name=”ku rozwadze”]Pan Burmistrz Roman Piaśnik udzielił bardzo rozsądnej odpowiedzi. Nalezy także zaznaczyc, ze Żydzi olkuscy już wcześniej ginęli w obozach koncentracyjnych, a nie tylko w komorze gazowej w KL Auschwitz II -Birkenau, wywiezieni do niej z Olkusza 13 i 15 czerwca 1942 r. Ponadto wśród nich było okolo 1500 Żydów z Chorzowa, przywiezionych do Olkusza 15 czerwca 1940 r. Tablica pamiątkowa powinna upamiętniac wszystkich pomordowanych Zydow z Olkusza (łącznie z Żydami chorzowskimi), a nie tylko wspomniane ofiary deportacji z budynku dzisiejszego olkuskiego starostwa z połowy czerwca 1942 r.[/quote]
W dyskusji nad treścią tablicy upamiętniającej Zydow olkuskich należy zastanowić się nad powyższą uwagą. Sama idea powstania takiej tablica jest słuszna i nikt rozsądnie myślący tego nie neguje. Sygnatariusze listu powinni ja ufundowac, skoro ta sprawa jest dla nich tak wazna lub utworzyć Komitet, który oficjalnie zajmie się pozyskaniem pieniędzy na ten cel.[/quote]
Ponadto Komitet ten powinien zająć się przygotowaniem uroczystości, związanej z odsłonięciem tablicy. Pracy jest dużo, samo napisanie listu nie wystarczy.

Pro Memoria
Pro Memoria
5 lat temu

[quote name=”ku rozwadze”]Pan Burmistrz Roman Piaśnik udzielił bardzo rozsądnej odpowiedzi. Nalezy także zaznaczyc, ze Żydzi olkuscy już wcześniej ginęli w obozach koncentracyjnych, a nie tylko w komorze gazowej w KL Auschwitz II -Birkenau, wywiezieni do niej z Olkusza 13 i 15 czerwca 1942 r. Ponadto wśród nich było okolo 1500 Żydów z Chorzowa, przywiezionych do Olkusza 15 czerwca 1940 r. Tablica pamiątkowa powinna upamiętniac wszystkich pomordowanych Zydow z Olkusza (łącznie z Żydami chorzowskimi), a nie tylko wspomniane ofiary deportacji z budynku dzisiejszego olkuskiego starostwa z połowy czerwca 1942 r.[/quote]
W dyskusji nad treścią tablicy upamiętniającej Zydow olkuskich należy zastanowić się nad powyższą uwagą. Sama idea powstania takiej tablica jest słuszna i nikt rozsądnie myślący tego nie neguje. Sygnatariusze listu powinni ja ufundowac, skoro ta sprawa jest dla nich tak wazna lub utworzyć Komitet, który oficjalnie zajmie się pozyskaniem pieniędzy na ten cel.

baca
baca
5 lat temu

[quote name=”impressed”] Kiedyś Żydzi i Polacy w tym mieście tworzyli jedno.
[/quote]

Chyba nie wiesz o czym piszesz, popytaj dziadków jak jeszcze żyją.Jest coraz mniej świadków i dlatego są te ich przebitki i żądania.

baca
baca
5 lat temu

Bracia starsi w wierze znów jojczą, znów coś chcą, ciągle im mało, ciągle trzeba im dawać w imię Bóg wie czego.Już 5 tysiącom żydów w Izraelu Polska płaci co miesiąc po 100 ojro więc niech się geszefciarze ściepną, zafundują i utrzymują.A list niech sobie napiszą do Netaniahu a najlepiej na Berdyczów. Ciekawe kiedy będzie tablica dla Olkuszan pomordowanych przez żydowskich ubeków, których kości wykopywano koło wilii Pana Kalisty i za dzisiejszym UM.Jakoś nie widać troski braci starszych o wykonanie takiej tablicy i ustanowienie dnia zamordowanych.

refleksja
refleksja
5 lat temu

Sygnatariusze tego listu na jego napisaniu z pewnością nie poprzestaną. Ciekawe, co jeszcze wymyślą po tej druzgocacej dla nich odpowiedzi, którą otrzymali od Pana Romana Piasnika.

elita
elita
5 lat temu

[quote name=”mosiek”]Tym pięciu którzy podpisali list wydaje się że są elitą olkuską i mają prawo na kreowanie swoich ideologii . Nie ten kraj i nie to miasto !!!!.[/quote]
nie wypowiadaj się o elicie, jak sam nawet do 6 liczyć nie umiesz

mosiek
mosiek
5 lat temu

Tym pięciu którzy podpisali list wydaje się że są elitą olkuską i mają prawo na kreowanie swoich ideologii . Nie ten kraj i nie to miasto !!!!.

Szana Towa
Szana Towa
5 lat temu

Sygnatariuszom listu należy życzyć dobrego i pełnego dalszych mądrych pomysłów Nowego Roku 5777, który według kalendarza żydowskiego właśnie się zaczyna.

Mister Luka.
Mister Luka.
5 lat temu

Jak myślicie, kto pisze te komentarze nieprzychylne i krytykujące wszystko ?. Ja wiem, nieudacznicy którzy przegrali w ostatnich wyborach samorządowych. Myślą, że jak ktoś dwa razy starszy od nich i z przeszłością PZPR i SLD to już powinien założyć kapcie i przykładać drewno zimą do kominka. Pomylili się bo nie wierzą w demokrację ?. Zdziwili się jak nieduża ilość głosów przesądziła o ich losie. I to mi się podoba, nie wolno lekceważyć i poniżać nikogo kto ma inne zdanie lub jest innej opcji politycznej. Szacunek do starszych, pokora, bez populizmu i buty można osiągnąć więcej. Może wybór mógłby być lepszy ale wynik wyborczy dał nam takiego i trzeba to uszanować. Może za dwa lata karta się odwróci i też powinno się uszanować ten wynik, chociaż pewnie zawsze będzie grupka sfrustrowanych, którzy będą pisali o młodych, niedoświadczonych, pełnych buty i pieniactwa populistach. Tzw. misiewiczach.

ert
ert
5 lat temu

[quote name=”regionalista”]chyba jaja sobie ze mnie robicie? obecny burmistrz Olkusza samodzielnie napisał tekst na całą stronę A4?:[/quote]
Regionalisto – masz bardzo wąskie, wręcz subregionalne pojęcie o temacie. Ani burmistrzowie ani premierzy, ani prezydenci, ani cała reszta mniejszych i większych polityków nie siedzi po nocach i nie smaruje na kompie swoich przemówień i wystąpień. Od tego mają speechwriterów/ghost writerów, albo innych piśmiennych. Dobrze, gdy ten ktoś wie co pisze, a nie plecie od rzeczy jak np. Jon Favreau, który wtrynił w przemówienie Obamy „polskie obozy śmierci” – nieuk jeden, za co Barakowi się oberwało. Nie gorączkuj się więc, nikt z ciebie jaj nie robi – wszystko jest w normie i pod kontrolą.

regionalista
regionalista
5 lat temu

chyba jaja sobie ze mnie robicie? obecny burmistrz Olkusza samodzielnie napisał tekst na całą stronę A4? a sześciu magistrów, doktorów i profesorów zmieściło się na 1/4 strony? zanim przystąpi się się do rozmów przy „okrągłym stole” należy ustalić, kto z kim ma się spotkać! niech wokół tego stołu siądą prawdziwi autorzy obydwu listów! na pewno nie ma wśród nich burmistrza Piaśnika! 😆

nn
nn
5 lat temu

Nie jestem ani lizodupem ani antysemitą, mam tylko dość nachalnego edukowania „ciemnych” olkuszan w zakresie tego, w jaki sposób należy upamiętniać żydowską społeczność miasta. Podpisani pod listem panowie domagają się w pompy i zadęcia, koniecznie z udziałem władz miasta, a, w domyśle, pewnie także z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami środowisk wszelakich, pocztami sztandarowymi etc. Dlaczego? Konieczne są wieńce, artykuły i zdjęcia do prasy? Spontaniczny udział w marszu pamięci nie wystarczy? Takie np. „Muzeum na Kółkach” jest zbyt mizernym przejawem podtrzymywania pamięci o zamordowanych? O zapalonym, z potrzeby serca i sumienia, zniczu na kirkucie, to pewnie nawet nie wypada wspominać. Z dziesięć lat temu panowie historycy użerali się (trudno to było nazwać dyskusją, sorry) na lokalnym forum o listę nazwisk na pomniku na starym cmentarzu, na której jakoby zabrakło nazwisk olkuskich Żydów, wytykając sobie przy okazji niezgodności w naukowych publikacjach. Było to żenujące widowisko, które miało wszelkie znamiona walki o pierwszeństwo w lidze „znawców tematu”, natomiast szacunku dla Żydów-olkuszan, nie było w nim za grosz. Od tamtej pory do mentorskich wystąpień i pouczeń xx panów podchodzę z rezerwą, niechęcią i nieufnością.

miki
miki
5 lat temu

Kto ma cierpliwość i chce znać prawdę niech przeczyta http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/UKRYTA_TYRANIA_-_PROTOKOLY_MEDRCOW_SYJONU.pdf

seba84
seba84
5 lat temu

Jaki kamień??? To tylko piszącym komentarze antysemitom i lizodupom burmistrza podoba się ta odpowiedź. Każdy, kto rozumie co czyta, widzi, że Roman dostał jedno proste pytanie i nie potrafił na nie odpowiedzieć. Czy odpowiedział głupio, co na jedno wychodzi. Cała reszta odpowiedzi służyła tylko do zamydlenia oczu, żeby ukryć ten fakt. I myślicie, że te tęgie głowy nie umiały tego przewidzieć? Może właśnie na takiej głupiej odpowiedzi im zależało.

Ginger
Ginger
5 lat temu

Trafiła kosa na kamień 🙂

POLIN
POLIN
5 lat temu

Na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajduje się tekst „Żydzi w Olkuszu w latach 1939-1942”, w którym w sposób skrótowo jest przedstwiny ten temat, w wielu wypadkach słabo już znany współczesnym mieszkańcom Olkusza.

Valdez76
Valdez76
5 lat temu

Ciekawe czy czy jadąc F.Nullo ludzie wiedzą kto to był?

Valdez76
Valdez76
5 lat temu

[quote name=”Valdez76″]Wiele tu katolickiego miłosierdzia na tym forum. Polak-katolik. Jeśli to jest katolickie podejście do tematu to nawet nie chce myśleć co by było jakbyśmy katolikami nie byli…A w niedziele do Kościółka,bo tak należy,bo babcia,mama,ciocia chodzi.No i trzeba się pokazać sąsiadom,że się chodzi.I może nową kreację..
Największą zaletą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skromnie, ale dumnie czekam na moment odziedziczenia tej cechy. Julio Cortázar[/quote]
Dajesz minus to się chociaż przedstaw. Nie musisz się ze mną zgadzać.

Valdez76
Valdez76
5 lat temu

Wiele tu katolickiego miłosierdzia na tym forum. Polak-katolik. Jeśli to jest katolickie podejście do tematu to nawet nie chce myśleć co by było jakbyśmy katolikami nie byli…A w niedziele do Kościółka,bo tak należy,bo babcia,mama,ciocia chodzi.No i trzeba się pokazać sąsiadom,że się chodzi.I może nową kreację..
Największą zaletą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skromnie, ale dumnie czekam na moment odziedziczenia tej cechy. Julio Cortázar

icek
icek
5 lat temu

[quote name=”miki”]List otwarty napisali : Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Marek Lasota, Michał Ostrowski, Dariusz Rozmus”.
Kim wy jesteście i co zamierzacie osiągnąć pisząc takie dyrdymały . Żadnego kapitału politycznego na tym nie zbudujecie bo mieszkańcy tego nie kupią. Swoje frustracje polityczne i pseudo artystyczne zachowajcie dla siebie a jeżeli tak bardzo chcecie dbać o miejsca pamięci to dużo ich jest w pobliżu w których spoczywają Polacy. Żydzi niech dbają o swoich bliskich. No chyba że ….?[/quote]
Granie tematem Żydów sygnatariuszom listu nie przyniesie żadnych efektów. Proponuję Wam przyłączyć się do KODU albo czarnego protestu , tam upatrujcie swojej szansy i sposobu na wyładowanie frustracji – powodzenia.

pavv
pavv
5 lat temu

Zanim coś zrobimy dla Żydów zapytajmy się co oni robią dla Polaków? Nic tylko podburzają i wywołują antysemityzm.

brawo ... brawo
brawo ... brawo
5 lat temu

[quote name=”impressed”]No no no jestem pod wrażeniem i nie przypuszczałem, że będzie to właśnie ten burmistrz. Pierwszy raz się zdarzyło że tak odważnie kwestia żydowska została skomentowana przez władzę w tym mieście. Może wreszcie runie ten beton milczenia, który autorzy pierwszego listu próbuja rozwalić od lat, ale że się przy okazji z wszystkimi konfliktują to inna sprawa. Tylko marsze, marsze i tablice. Kultura żydowska jest ogromnie ciekawa i warto ją poznać poprzez życie codzienne. Kiedyś Żydzi i Polacy w tym mieście tworzyli jedno.
Dobry kierunek panie Romanie – spokojnie i rozsądnie. życzę panu powodzenia.[/quote]
Brawo dla Pana Burmistrza Romana Piaśnika

miki
miki
5 lat temu

List otwarty napisali : Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Marek Lasota, Michał Ostrowski, Dariusz Rozmus”.
Kim wy jesteście i co zamierzacie osiągnąć pisząc takie dyrdymały . Żadnego kapitału politycznego na tym nie zbudujecie bo mieszkańcy tego nie kupią. Swoje frustracje polityczne i pseudo artystyczne zachowajcie dla siebie a jeżeli tak bardzo chcecie dbać o miejsca pamięci to dużo ich jest w pobliżu w których spoczywają Polacy. Żydzi niech dbają o swoich bliskich. No chyba że ….?

Valdez76
Valdez76
5 lat temu

Czy ktoś lubi Żydów czy nie to mało istotne,ma prawo.Żydzi Olkuscy byli integralną częścią olkuskiego społeczeństwa,czasami nawet większością.I to jest fakt niepodważalny.Były dobre i złe momenty współistnienia obok siebie różnych nacji,to nie tylko olkuski problem.Ale nie zmieniajmy historii!!! Bo do cenzury wrócimy.

impressed
impressed
5 lat temu

No no no jestem pod wrażeniem i nie przypuszczałem, że będzie to właśnie ten burmistrz. Pierwszy raz się zdarzyło że tak odważnie kwestia żydowska została skomentowana przez władzę w tym mieście. Może wreszcie runie ten beton milczenia, który autorzy pierwszego listu próbuja rozwalić od lat, ale że się przy okazji z wszystkimi konfliktują to inna sprawa. Tylko marsze, marsze i tablice. Kultura żydowska jest ogromnie ciekawa i warto ją poznać poprzez życie codzienne. Kiedyś Żydzi i Polacy w tym mieście tworzyli jedno.
Dobry kierunek panie Romanie – spokojnie i rozsądnie. życzę panu powodzenia.

KtośTuMiesza
KtośTuMiesza
5 lat temu

Dziwnym trafem zaginął komentarz, że moderacja I bardzo sugestywnie podpisany…
Od redakcji: to nie dziwny traf – to skutek naruszenia regulaminu.

geszeft
geszeft
5 lat temu

Muszę przyznać, że Pan Roman nie był moim kandydatem na burmistrza, ale podzielam jego pogląd. Natomiast ci wspaniali, wielkoduszni panowie niech zwrócą się do Izraela i środowisk żydowskich, które powinny zadbać o swoich obywateli. O nasze Polskie groby rozsiane po całym świecie dbała i dba tylko Polonia oraz rodacy, którzy odwiedzają takie miejsca. Z tego co wiem, to o zapomniany od lat cmentarz żydowski w Olkuszu dbali tylko Polacy. Panowie zapewnijcie na początku finansowanie swoich szczytnych idei, a później zwróćcie się do władz miasta, a nie szukajcie pogłosu kosztem olkuszan. Wystarczy , że na Muzeum Żydów w warszawie wspaniały rząd PO dał 350 mln zł.

enigma1952
enigma1952
5 lat temu

Czyżby „Erec Israel” upomniał się o pamięć swoich pobratymców rękoma naszych wybitnych i usłużnych Olkuszan? Myślę, że Tadzio w Toruniu jest bardzo zmartwiony taką inicjatywą. Gdy w pełni przyjdzie Tadzia czas, bankowo sobie o was przypomni. 😛

malkontent
malkontent
5 lat temu

Cytuję: „Sprawa ta budzi nasze głębokie wzburzenie i zaniepokojenie.” chyba wasze… 😳 Mieszkańców nie specjalnie…

historyk
historyk
5 lat temu

Panie i Panowie: proponuje debatę z udzialem Pana Burmistrza Romana Piaśnika. To człowiek o wielkiej wiedzy i erudycji. Pokona w dyskusji tych wszystkich histeryków, którzy nie mają bladego pojęcia o historii Polski i świata.

zapominajka
zapominajka
5 lat temu

„…pamięci tych olkuskich Żydów, którzy głosu zabrać już nie mogą”
piękne…

zasmucony
zasmucony
5 lat temu

[quote name=”Mieszkanka O”]Tematu żydowskiego wszyscy tykaja jak pies jeża. Jestem zaskoczona odpowiedzią burmistrza ale bardzo pozytywnie. Natomiast ton pierwszego listu nie przystoi takim tęgim głowom jak się podpisały…[/quote]
Widać nie takie tęgie, jakby się wydawało. Parcie na szkło przyćmiewa rozsądek, także wykształconym i inteligentnym. Smutne to.

Mieszkanka O
Mieszkanka O
5 lat temu

Tematu żydowskiego wszyscy tykaja jak pies jeża. Jestem zaskoczona odpowiedzią burmistrza ale bardzo pozytywnie. Natomiast ton pierwszego listu nie przystoi takim tęgim głowom jak się podpisały…

xxx
xxx
5 lat temu

Ale co profesor od astronomii ma do powiedzenia na temat Żydów olkuskich, czy aby nie zna się na tym temacie, jak niedźwiedź na gwiazdach?

Kroma
Kroma
5 lat temu

Ogłaszam zwycięzcę – 6:0 dla burmistrza 😛 i teraz panowie nie mają wyjścia. Trzeba będzie się pofatygowac do Romualda i pogadać panowie doktorzy i profesorze. Pytanie tylko czy o taki efekt wam chodziło haha

brawo
brawo
5 lat temu

[quote name=”uffffffffffffff”]Panie burmistrzu odebrało im mowę po tej publicznej odpowiedzi. Na drugi raz przyjdą na rozmowy. Ciekawa jestem jaki sens miała publikacja listu. Co chcieli osiągnąć.[/quote]
Bardzo sensowny komentarz, po co ten list opublikowali?

MeliAg
MeliAg
5 lat temu

Faktem jest, że te osoby robią wokół sprawy dużo zamieszania i od dawna nie mają partnerów do rozmowy. Gratuluję burmistrzowi celnej riposty już na początku odpowiedzi. Kibicuję też planom bo brzmią rzeczywiście rozsądnie. Natomiast panowie od dialogu lepiej niech się nauczą rozmawiać ze swoimi w pierwszej kolejności a potem zajmują pojednaniem.

płk. Dowgird
płk. Dowgird
5 lat temu

Sześciu tenorów. Idą pomału wybory. To już za 2 lata. Zleci jakby z bata strzelił.

refleksja
refleksja
5 lat temu

Działają różne organizacje oraz fundacje polsko-żydowskie, które powinny o takie upamiętnienie Żydów olkuskich zabiegać, a nie grupa kilku olkuszan, którzy wokół tej sprawy od wielu lat robią dużo zamieszania, przy okazji naglasniajac swoje nazwiska.

ku rozwadze
ku rozwadze
5 lat temu

Pan Burmistrz Roman Piaśnik udzielił bardzo rozsądnej odpowiedzi. Nalezy także zaznaczyc, ze Żydzi olkuscy już wcześniej ginęli w obozach koncentracyjnych, a nie tylko w komorze gazowej w KL Auschwitz II -Birkenau, wywiezieni do niej z Olkusza 13 i 15 czerwca 1942 r. Ponadto wśród nich było okolo 1500 Żydów z Chorzowa, przywiezionych do Olkusza 15 czerwca 1940 r. Tablica pamiątkowa powinna upamiętniac wszystkich pomordowanych Zydow z Olkusza (łącznie z Żydami chorzowskimi), a nie tylko wspomniane ofiary deportacji z budynku dzisiejszego olkuskiego starostwa z połowy czerwca 1942 r.

Młody
Młody
5 lat temu

A ja uważam że Żydzi nie powinni się ukrywać tylko jako zadeklarowani Żydzi jasno powiedzieć, czego od władz oczekują, a Burmistrz przed składaniem obietnic i deklaracji powinien zapytać o demokratyczne zdanie większości Olkuszan co do tworzenia przyszłościowych olkusko-żydowskich klimatów …

uffffffffffffff
uffffffffffffff
5 lat temu

Panie burmistrzu odebrało im mowę po tej publicznej odpowiedzi. Na drugi raz przyjdą na rozmowy. Ciekawa jestem jaki sens miała publikacja listu. Co chcieli osiągnąć.

olkuszanin12
olkuszanin12
5 lat temu

Burmistrzu jesteś mieszkańcem Olkusza nie konfliktuj Olkuszan a Olkuszaninem nigdy nie zostaniesz 😆 😆 😀 😀