Szanowny Pan Grzegorz Lipiński,
Szanowni Państwo
Czytelnicy „Przeglądu Olkuskiego”

W odpowiedzi na wystosowany do mnie list otwarty, zamieszczony również na stronie internetowej „Przeglądu Olkuskiego” chciałbym odnieść się przede wszystkim do poruszonej w liście kwestii działalności stowarzyszeń i udzielania im pomocy przez gminę Olkusz. Z wielką satysfakcją obserwuję w naszym mieście owoce pracy setek osób z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych. Wśród nich wielu bezinteresownie pomaga najbardziej potrzebującym mieszkańcom Olkusza. Dla ich zaangażowania żywię wielki szacunek. Dlatego z wielkim zaskoczeniem czytałem Pana list, w którym dyskredytuje Pan działalność dwóch charytatywnych organizacji: „Caritas” oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”. W stowarzyszeniach tych działają dziesiątki osób, wolontariuszy, którzy poświęcają swój prywatny czas na rzecz dobra innych.

Ich działalność, to np. wydawanie żywności, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin wymagających szczególnej troski, pomoc niepełnosprawnym, stypendia dla najzdolniejszych ubogich studentów z Olkusza i wiele, wiele innych. Z rozmów z przedstawicielami tych organizacji wiem, że Pana list sprawił im olbrzymią przykrość. Dlatego chciałbym publicznie, bardzo gorąco podziękować wszystkim członkom i wolontariuszom działającym w „Caritas” i Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser”, jak również wszystkich pozostałych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Olkusz za dotychczasowy trud, licząc jednocześnie na to, iż podobne, na szczęście incydentalne przypadki, nie zniechęcą olkuskich społeczników do dalszego angażowania się w czynienie dobra innym.
Pragnę poinformować, że z budżetu corocznie udzielane są organizacjom pozarządowym dotacje tylko na realizację konkretnych zadań publicznych. Dotacje, zgodnie z obowiązującym prawem, przyznawane są w otwartych publicznych konkursach ofert, a informacja o nich jest publicznie dostępna poprzez ogłoszenia na stronach internetowych i w prasie. Ofertę w konkursie może złożyć każda organizacja pozarządowa.
Staramy się tak organizować konkursy, by każda organizacja, która złoży rzetelną ofertę uzyskała dofinansowanie. W ubiegłym roku udzielonych zostało ponad 50 dotacji dla 25 olkuskich organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. Dotacje te przyznawane są od 2003 r. i rokrocznie zwiększana jest wartość środków przeznaczonych na ten cel. Rośnie także, co mnie niezmiernie cieszy, liczba udzielonych dotacji. Pragnę poinformować, że Stowarzyszenie Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich nigdy nie złożyło ani jednej oferty do któregokolwiek z kilkudziesięciu konkursów ofert organizowanych przez gminę Olkusz. Stąd niezrozumiałym jest dla mnie zarzut nie udzielania pomocy temu Stowarzyszeniu. Podkreślam, że podczas wielu spotkań niejednokrotnie zwracałem uwagę na fakt, iż konkursy te, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są jedyną formą pomocy, jakiej może obecnie udzielić samorząd.
Wiem, że opinii zawartych w liście Pana Grzegorza Lipińskiego nie podzielają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Jednocześnie informuję, że w dniu 22 lutego br. wpłynęło do mnie pismo prezesa Stowarzyszenia, w którym informuje mnie, iż cytuję: „od dnia 05.02.2010 r. już nie ma w Olkuszu Stowarzyszenia Polska Organizacja Obrony Bezrobotnych i Ubogich”.
Serdecznie dziękuję członkom, wolontariuszom i osobom wspierającym to Stowarzyszenie, którzy z potrzeby serca, nie oczekując publicznego poklasku i reklamy nieśli cierpiącym niedostatek tak ważne wsparcie. Liczę, że nadal będą tę wspaniałą energię i zdobyte doświadczenie wykorzystywać dla dobra innych.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję olkuskim społecznikom ze wszystkich organizacji, a także nie zrzeszonym, często anonimowo wspomagającym ich działalność osobom. Pragnę też przy tej okazji zachęcić mieszkańców Olkusza do przekazywania 1% podatku z rocznych rozliczeń PIT na rzecz naszych, olkuskich stowarzyszeń.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments