Są tacy ludzie, którzy pomagają innym i nie szukają poklasku. Wspierają sportowców, obdarowują potrzebujące dzieci, dbają o swoje miasto i jego cenne zakątki, ale robią to wszystko po cichu. Nie piszą o tym gazety, nie mówi się o tym „na mieście”. Pośród wielu nagród przyznawanych w różnych dziedzinach nie było dotąd takich, którymi można by wyróżnić właśnie ich. Dlatego nowy rok rozpoczął się wyjątkowo. Podczas corocznego spotkania samorządowców, przedsiębiorców i wszelkich organizacji wręczono nagrody Cordis Nobilis – dla ludzi „szlachetnego serca”. Gdy przedstawiano laureatów i wyróżnionych w czterech kategoriach, czasem nie było wątpliwości, że to właśnie ten człowiek, ta organizacja najbardziej na takie wyróżnienie zasługuje. Nie brakowało też zaskoczenia, gdy ludzie – znani dotychczas jako przedsiębiorcy czy społecznicy-politycy – okazywali się… filantropami.

„Cordis Nobilis” to nagroda ustanowiona przez burmistrza dla osób działających na rzecz dobra innych. Kandydatów mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i inne osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe oraz grupy co najmniej 10 osób. Spośród nich kapituła złożona  z przedstawicieli różnych środowisk wyłoniła laureatów. – Uznawaliśmy ogrom pracy i trudu, jaki ponieśli ci ludzie, bo często jest to praca wykonywana bez rozgłosu i świateł reflektorów – podkreślił burmistrz Dariusz Rzepka podczas gali Szlachetnych Serc, zorganizowanej w piątek w olkuskim Domu Kultury.
Nagrody mogą być przyznawane w pięciu kategoriach. W tym roku wyłoniono po 4 laureatów i wyróżnionych w czterech kategoriach.

Organizacja
Nagroda w tej kategorii przyznawane jest organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcie służące budowaniu wspólnego dobra. Nie ma wątpliwości, że najbardziej zasłużonym ze stowarzyszeń dobroczynnych w minionym roku było Stowarzyszenie Res Sacra Miser, które działa w naszym powiecie już 7 lat. Jako jedno z pierwszych zaczęło wydawać artykuły żywnościowe , od 5 lat prowadzi placówkę wychowawczą dla dzieci, uruchomiło też salę doświadczania świata, która służy dzieciom niepełnosprawnym, zaś uzdolnionym młodym ludziom funduje stypendia. Uznanie kapituły zyskało jednak przede wszystkim za działalność na rzecz wolontariatu. W ubiegłym roku powołało bowiem Centrum Wolontariatu, instytucję, której głównym celem jest pozyskiwanie osób chętnych do  bezinteresownej pracy i pomocy innym.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Stowarzyszeniu „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu za serię wydawniczą „Zeszyty Historyczne Olkusz”, które pokazują bogatą historię Olkusza, tutejszych ludzi i szkół.

Filantrop

Statuetkę dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej otrzymał Paweł Piasny.  Znany w Olkuszu jako przedsiębiorca angażujący się w życie polityczne miasta, już od pięciu lat wspiera działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu. Dzięki jego wsparciu dzieci przebywające w olkuskim „domu dziecka” korzystają z dodatkowych wycieczek i wakacyjnych wyjazdów, a w samej placówce organizowane są imprezy i uroczystości. Paweł Piasny wspiera także organizacje pozarządowe oraz różne akcje charytatywne w Olkuszu.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Jacek Czekaj, wieloletni sponsor LKS „Kłos” Olkusz, wspierający finansowo sekcję piłki siatkowej, imprezy sportowe, a także byłych zawodników, którzy z przyczyn losowych potrzebują pomocy. Jak sam podkreślił, wyróżnienie zdopinguje go do tego, by nadal i jeszcze bardziej angażował się w tego typu działalność.

Nauczyciel
Są nauczyciele, którzy skupiają się na realizowaniu programu nauczania, i są tacy, którzy daleko wykraczają poza zwykłe obowiązki, starając się w szczególny sposób wychowywać i uwrażliwiać swoich uczniów na takie wartości, jak dobro, piękno czy patriotyzm.  Jednym z tych drugich jest, nagrodzona w tym roku przez kapitułę, Zdzisława Sztafińska, która od lat rozbudza wśród młodzieży wrażliwość na los ubogich, chorych i niepełnosprawnych. W Zespole Szkół nr 1 ponad 10 lat prowadzi koło wolontariatu, wraz ze swymi podopiecznymi organizuje zbiórki żywności, pomaga niepełnosprawnym dzieciom, wspiera starszych i samotnych. Największą wartością, jaką przekazuje uczniom, jest wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi.
Wyróżnienie dla nauczyciela otrzymała Olga Gawron, współzałożyciel Koła opiekunów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych. Zorganizowała kilkadziesiąt rajdów, zlotów i festiwali, a uczestniczącym w nich dzieciom i młodzieży potrafiła przekazać zamiłowanie do aktywnego wypoczynku i najpiękniejszych polskich i lokalnych zakątków.

Osoba

Najszlachetniejszy wśród szlachetnych – wydaje się, że taki tytuł  chcieliby nadać uczestnicy gali Mieczysławowi Karwińskiemu, któremu kapituła przyznała statuetkę  za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz dobra innych. Największe owacje i wyjątkowe uznanie publiczności to najlepszy sposób uhonorowania człowieka, który dla pokoleń olkuszan jest wzorem wierności swoim ideałom, nieugiętego charakteru, skromności i bezinteresowności w pracy dla społeczności miasta. Bardzo wiele obiektów i instytucji, bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejszy Olkusz, nosi ślady jego aktywności – Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego, Muzeum Afrykanistyczne im. dr. Bogdana Szczygła, zrekonstruowane mury obronne i baszta obronna, olkuski Stary cmentarz. Mieczysław Karwiński dba o to, by pamięć o poległych w obronie Ojczyzny mieszkańcach Olkusza była wciąż żywa, by nie uległy zniszczeniu pamiątki wielowiekowej świetności miasta.
Wyróżnienie w kategorii osoba otrzymał Józef Januszek, nauczyciel matematyki kilku pokoleń olkuszan, zawsze aktywny w pracy społecznej. Jest m.in. założycielem i pierwszym prezesem stowarzyszenia „Złota Arka”, inicjatorem i pomysłodawcą tablicy upamiętniającej nauczycieli i uczniów, którzy oddali życie za wolną Polskę, znajdującej  się w I LO, człowiek wielkiego ducha, o wielkim autorytecie, który w wyjątkowy sposób potrafi integrować różne pokolenia olkuszan.

Gala  Szlachetnych Serc była częścią dorocznego spotkania ludzi, którzy mają wpływ na to, jak rozwija się nasze miasto i powiat. – Co rok organizowane jest takie spotkanie samorządowców ze sferami gospodarczymi, administracyjnymi, służbami i organizacjami. To już chyba na trwałe wpisało się w krajobraz olkuski – podkreślił starosta Leszek Konarski. Burmistrz Dariusz Rzepka zaznaczył zaś, że spotkania te organizowane są po to, by podziękować przedsiębiorcom za całoroczną współpracę, zamknąć ubiegły rok i rozpocząć nowy. – Niech zapisze się on w naszej przyszłości jako rok pomyślny, dostatni i zdrowy – powiedział burmistrz.
Nagrody Cordis Nobilis były doskonałym uzupełnieniem i podsumowaniem ubiegłego roku. Obok statuetek i dyplomów od burmistrza oraz róż i listów gratulacyjnych od starosty upominkiem dla laureatów i wszystkich uczestników był koncert braci Maćka i Kuby Molędów. – W czasie naszych spotkań staramy się organizować koncerty osób, które są związane z olkuskim środowiskiem. Tak też jest tym razem – podkreślił burmistrz. – Obaj  stawiali tutaj, w olkuskim MOK-u pierwsze kroki i budowali swoją karierę. Oby tak było, by nasi mieszkańcy mogli  budować w swoim środowisku swoją przyszłość – życzył burmistrz. Noworoczny toast wzniósł po koncercie  członek zarządu Sejmiku Małopolski, Marek Sowa.


Powiedzieli:

Maria Jędrysik, prezes Stowarzyszenia Res Sacra Miser
– Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Bez waszej pasji nie moglibyśmy zrobić tyle dobrego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom, którzy nas wspierają. Przez siedem lat naszej działalności przekonaliśmy się, że na olkuskich przedsiębiorców można zawsze liczyć.

Paweł Piasny, przedsiębiorca
– Adam Mickiewicz napisał „Miej serce i patrzaj w serce”. Dziękuję rodzicom, że wychowali mnie w duchu takich wartości. Pamiętam, jak pojawił się pomysł, by w Olkuszu postawić pomnik Jana Pawła II. W pewnym momencie pomyśleliśmy jednak, że przecież Papież mówił: „nie stawiajcie mi spiżowych pomników”. Dla niego ważniejsze było to, by pomagać innym, kontynuując w ten sposób jego naukę.  Teraz my jesteśmy tymi, którzy podtrzymują te „żywe pomniki”.

Zdzisława Sztafińska, nauczycielka

– Matka Teresa mówiła, że ilu ludzi uszczęśliwiłeś, tylu najmniej uszczęśliwi ciebie. Dziękuję mojej młodzieży i kapitule, że doceniła wartość tego, co robię.

Burmistrz Dariusz Rzepka o Mieczysławie Karwińskim

– Trzy lata temu poprosiłem pana Karwińskiego o zgodę na przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela miasta. On stwierdził, że nie przyjmie takiej nagrody, bo nie jest żadnym honorowym, ale rzeczywistym mieszkańcem Olkusza. Myślę, że w końcu znaleźliśmy godny sposób, by podziękować panu Karwińskiemu za to, co robi.


Laureaci Nagrody Cordis Nobilis

– zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji

Uroczyste Spotkanie Noworoczne i koncert braci Molędów

– zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze