W minioną sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się gala rozdania nagród Cordis Nobilis. Jak co roku, w jej trakcie uhonorowano osoby i organizacje pracujące na rzecz lokalnego społeczeństwa. Tegorocznymi laureatami „Szlachetnych Serc” zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych. Wyróżnienie to zostało ustanowione w 2009 roku. Podczas tegorocznej edycji imprezy grono laureatów „Szlachetnych Serc” poszerzyło się o kolejne osoby związane ze Srebrnym Miastem. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz i Osoba.

– Jako burmistrz Miasta i Gminy Olkusz jestem dumny, że w środowisku lokalnym ciągle odnajdujemy osoby, które swoją bezinteresowną pracą zasługują na naszą wdzięczność. Dzisiaj do szacownego i elitarnego grona laureatów nagrody Cordis Nobilis dołączą kolejne wyjątkowe i szlachetne osoby. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za to, że mimo wielu własnych obowiązków, znajdujecie czas na to, aby dzielić się z innymi swoją dobrocią – gratulował i dziękował laureatom burmistrz Roman Piaśnik.

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę reprezentowaną przez przedstawicieli: samorządu, organizacji pozarządowych, osiedli i sołectw. Tegoroczną galę uświetnił występ grupy Ilkus Quartet oraz wokalistki Moniki Korpusik. Statuetkę „Cordis Nobilis” otrzymali:

Organizacja: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu skupia twórców i miłośników sztuki, popularyzując kulturę teatralną, literacką, filmową i plastyczną. Na przestrzeni minionych lat stowarzyszenie zorganizowało dziesiątki koncertów i spotkań z artystami, oraz wyjazdów do teatru i filharmonii. Organizacja odpowiedzialna jest także za wiele konkursów dla dzieci i młodzieży, takich jak: Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze, Konkurs na Recenzję Teatralną, Konkurs Bliżej Teatru, czy Konkurs taneczny „Nasz Polonez”. Corocznie 27 marca w auli Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Stowarzyszenie organizuje Galę Międzynarodowego Dnia Teatru. Na Gali wręczane są Statuetki Teatralne dla wybitnych osobowości życia kulturalnego Olkusza.

Filantrop: Jerzy Cebo

Jerzy Cebo od wielu lat wspiera finansowo i rzeczowo Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu. Środki te wykorzystywane są na rehabilitację społeczną osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki nim możliwa jest organizacja wyjazdów do teatru dla osób niewidomych, spotkań opłatkowych i wyjazdów integracyjnych.  W 2016 roku Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu uhonorował go specjalnym podziękowaniem, za pełną empatii postawę zrozumienia dla trudności z jakimi boryka się środowisko osób niewidomych i słabowidzących. Podziękowanie to opatrzone zostało słowami Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

Wolontariusz: Aleksandra Pyż

Aleksandra Pyż jest uczennicą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Swoją pracę na rzecz dobra innych osób rozpoczęła w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, organizując liczne akcje charytatywne. Swoją działalność kontynuowała w Gimnazjum Nr 3, gdzie udzielała się w szkolnym klubie wolontariackim. Obecnie jest filarem Klubu Wolontariatu przy IV Liceum Ogólnokształcącym.  Tegoroczna laureatka nagrody brała aktywny udział w zbiórkach żywności, pomagała przy organizacji: tradycyjnych Gwiazdkowych Turniejów Charytatywnych organizowanych przez IV Liceum i Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu oraz występowała na koncertach charytatywnych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 4 lat jest członkiem ruchu odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego – Ruch Światło Życie, gdzie opiekuje się grupą 40 dzieci w czasie wyjazdów wakacyjnych i szkoli nowych animatorów. Od 3 lat opiekuje się także osobą niepełnosprawną robiąc zakupy i pomagając jej w różnych czynnościach domowych. Aleksandra Pyż pomaga również w nauce swoim młodszym kolegom. Statuetkę w jej imieniu odebrała dumna Mama.

Osoba: Krzysztof Urbaniak

Krzysztof Urbaniak jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi i Krakowie. Jest również członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Olkuskich Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Angażując swój czas i środki finansowe, znacząco przyczynił się do tego, by olkuskiej Bazylice św. Andrzeja Apostoła przywrócić głos jej czterystuletnich organów, których brzmienie towarzyszyło kilkudziesięciu pokoleniom olkuszan. W 2014 roku, z pomocą innych specjalistów, dokonał inwentaryzacji stanu organów i zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szybkich prac renowacyjnych. Dzięki swoim znakomitym krajowym i międzynarodowym kontaktom oraz determinacji pomógł pozyskać środki finansowe z fundacji Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga i uzyskał pomoc Stowarzyszenia Baltisches Orgel Centrum Stralsund. Wsparcie z budżetu państwa, wspólnoty parafii św. Andrzeja Apostoła i prywatnych darczyńców pozwoliło na wykonanie renowacji organów.

Zdjęcia: Jakub Fita
W minioną sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się gala rozdania nagród Cordis Nobilis. Jak co roku, w jej trakcie uhonorowano osoby i organizacje pracujące na rzecz lokalnego społeczeństwa. Tegorocznymi laureatami „Szlachetnych Serc" zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.
« 1 z 2 »

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o