Bukowno

Do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec Bukowna, który chciałby dowiedzieć się, na jakim etapie są prace związane z budową wiaduktu samochodowego w Bukownie. Jak informuje magistrat, nadal trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i decyzji. Samorząd prowadzi również wstępne rozmowy w sprawie uzyskania dofinansowania na realizację zadania.

Ostatnio poruszaliśmy ten temat we wrześniu ubiegłego roku. Władze miasta informowały wtedy, że wykonana została już kompletna dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także wielobranżowy projekt budowlany obejmujący branże: mostową, drogową, wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i teletechniczną. Ostatnim wymaganym dokumentem było uzgodnienie projektu ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Po wielu telefonach i pismach Burmistrza Miasta Bukowno kierowanych do PKP PLK S.A. ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej nie doszło do osobistego spotkania. W dniu 26 listopada odbyła się jednak telekonferencja, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron – informują przedstawiciele magistratu w Bukownie.

Dzięki podjętym  ustaleniom i dalszym kontaktom uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia z PKP umożliwiające  18 grudnia 2020 r. złożenie przez Pracownię Projektową MiD z Gdańska do Wojewody Małopolskiego i Starostwa Powiatowego w Olkuszu „Wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów”. Konieczność złożenia takiego wniosku wynika z ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i  warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olkuszu wydał w dniu  02.02.2021 r. stosowny Protokół weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Pracownię Projektową MiD tytułem podziału terenu pod budowę wiaduktu. – W dniu 15.04.2021 r. do Starosty Olkuskiego złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie” – relacjonują urzędnicy.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu w dniu 11.05.2021 r. wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie”. Zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania zostały zamieszczone na stronach internetowych Starostwa i Urzędu w Bukownie. – W tym momencie musimy również podziękować Wojewodzie jak i Staroście za wspieranie naszej inwestycji i pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień – podkreślają władze Bukowna.

Wysokie koszty inwestycji sięgające kilkudziesięciu milionów nie pozwalają na realizację inwestycji tylko ze środków własnych. – W chwili obecnej oczekujemy na wydanie wyżej wymienionej decyzji i prowadzimy wstępne rozmowy w sprawie uzyskania dofinansowania na realizację zadania. W zależności od wielkości pozyskanych środków, prawdopodobnie w IV kwartale bieżącego roku lub w pierwszym kwartale roku 2022, zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie wiaduktu. Planowane zakończenie robót to 2024 rok – czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji.

Fot. UM Bukowno/Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z Gdańska

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze