W maju informowaliśmy o naborze do Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” 2020. W tym roku tematem przewodnim dla zainteresowanych udziałem w konkursie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z siedzibą w gminach: Klucze, Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom były działania dotyczące walki z epidemią skierowane do lokalnych społeczności. Spośród 22 projektów wybrano 17, które łącznie wsparto kwotą 55 tys. złotych. Sprawdź, co będzie się działo w Twojej gminie!

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Klucze i Gminę Bolesław.

– Co to znaczy: walka z epidemią i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii? To działania takie jak: szycie maseczek czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna – czytamy w regulaminie konkursu.

Oto zwycięskie projekty:

Budujemy marzenia młodych wędkarzy!

Stowarzyszenie Turystyczno – Wędkarskie Biała Przemsza planuje zakup zbiornika na wodę, co stworzy dzieciom i młodzieży z terenu gminy Klucze i powiatu olkuskiego jeszcze większy komfort z korzystania z działań szkółki wędkarskiej.

Zapewniamy bezpieczne warunki!

Projekt Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Przemsza” Klucze dotyczy stworzenia możliwości bezpiecznego i wygodnego uprawiania piłki nożnej oraz innych sportów drużynowych. W tym celu zostanie zakupiona pompa oraz zbiornik na wodę. Środki, które pierwotnie miały być przeznaczone na organizację turniejów piłkarskich zostaną spożytkowane na zakup płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Nasza społeczność – nasze zdrowie

„Miłośnicy Podlipia” zaplanowali spotkanie z wirusologiem dla uczniów Zespołu Przedszkolno – Szkolnego oraz dla mieszkańców Podlipia, a także zakup generatora ozonu, co przyczyni się do poprawy jakości i czystości powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

STOP KORONAWIRUSOWI, zrelaskuj się nad wodą!

Współpraca wędkarzy na rzecz zdrowia mieszkańców Podlipia – to główny cel projektu Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjno – Wędkarskiego „Podlipianie”. Chodzi o uruchomienie fontanny, opracowanie regulaminu korzystania z terenu na którym znajdują się stawy w Podlipiu, rekrutację uczestników zawodów oraz prowadzenie akcji promocyjnej.

Szlachetność OSP w służbie człowiekowi

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu chce promować właściwe zachowania w dobie pandemii m. in. przez przygotowanie filmu instruktażowego, pomagać osobom potrzebującym w zakupach i załatwiania spraw w urzędach, załatwienia sprawy w urzędzie. Zaplanowano tez zakup środków ochronnych.

Kreatywnie i sportowo w Gminie Bolesław

Kreatywne warsztaty i sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolesław to cel projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław, który zrealizują „Świetliki”. Zaplanowano m. in. szycie maseczek, pogadanki z pielęgniarką na temat epidemii koronawirusa oraz dbania o zdrowie i higienę w czasie epidemii.

Multimedialna Barbórka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław i „Barbórka” planują m.in. zajęcia dla dzieci z podstawowej obsługi prostych programów potrzebnych do nauki pisania i czytania oraz obsługi komputera, warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Bezpieczne dziecko w sieci”, cykl zajęć multimedialnych dla przedszkolaków z użyciem urządzeń multimedialnych, a na zakończenie przedstawienie w wykonaniu dzieci dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z terenu Gminy Bolesław.

Wszyscy razem walczymy z koronawirusem

Stowarzyszenie ,,Wszyscy Razem w Bogucinie Dużym” zorganizuje warsztaty krawieckie szycia maseczek. Do tego niezbędny jest zakup m. in. maszyny do szycia, materiału do szycia maseczek, gumek, nici, płynu do dezynfekcji, drukarki, papieru. głośników, kamerki i mikrofonu). Wolontariusze przygotują pakiety dla wszystkich seniorów mieszkających we wsi (w skład pakietu będą wchodzić: maseczka uszyta na warsztatach, butelka z płynem do dezynfekcji, ulotka informacyjna, rękawiczki jednorazowe – wszystko zapakowane w woreczek zamykany próżniowo) i rozdysponują po mieszkańcach.

Kulturalnie dla zdrowego społeczeństwa

Zakup dwóch kompletów kurtyn i przedstawienie dla mieszkańców we współpracy z Przedszkolem w Bolesławiu służące integracji w okresie epidemii koronawirusa – takie plany ma Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie obiektu sportowego w Chechle

Bezpieczniej dla wszystkich użytkowników obiektu w Chechle – służyć temu ma montaż siatek z tworzywa sztucznego (tzw. piłkochwytów), które będą stanowić barierę pomiędzy uczestnikami zajęć sportowych, a osobami korzystającymi z terenu rekreacyjnego wokół boiska piłkarskiego. To projekt Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „CENTURIA” Chechło

Sprzęt nagłośnieniowy dla OSP Kolbark

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbarku zaplanowało zakup sprzętu nagłośnieniowego, który będzie używany m. in. w akcjach rozgłaszania komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa, na warsztatach pomocy przedmedycznej, piknikach i pokazach, kursach ratownictwa, itp.

Podróże małe i duże

Koło Społeczno – Historyczne w Bydlinie chce zaktywizować młodszych i starszych mieszkańców Bydlina poprzez międzypokoleniowe spotkania i wspólne działania dotyczące poznania pamiątek i zabytków związanych z ziemią kluczewską.

Młodzi Kucharze Gminy Klucze”

Kształtowanie kulinarnych zainteresowań u dzieci, motywowanie do możliwie największej samodzielności w zakresie estetycznego przygotowywania posiłków i ich spożywania, twórczy klimat zajęć – to główne cele projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach NIEZAPOMINAJKA.

Winda Aktywizacji!

Stowarzyszenie Aktywne Klucze planuje organizację spotkań wspierających dla osób wykluczonych społecznie oraz osamotnionych z powodu pandemii. Zakres usług będzie sprowadzał się do prowadzenia spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem zatrudnienia wspieranego, pośrednikiem pracy, dietetykiem, rehabilitantem, itp.

E-bezpieczeństwo w KGW Zalesie Golczowskie

Siedziba Koła Gospodyń Wiejskich Zalesie Golczowskie, gdzie spotykają się także mieszkańcy sołectwa, ma zostać dostosowana do nowych warunków i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (chodzi m. in. o zakup umeblowania do przechowywania środków higieny indywidualnej).

Judo – więcej niż sport

Aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież, współpraca w grupie, zasady zdrowego trybu życia i fair play – to wszystko czeka na uczestników projektu autorstwa Uczniowskiego Klubu Sportowego Ukemi Judo Wolbrom.

SMyKi na pomoc

Stowarzyszenie Młodzi i Kreatywni SmyK stawia na udzielanie wsparcia psychologicznego potrzebującym mieszkańcom Gminy Klucze, zmagającym się z problemami wynikającymi z ograniczeń i zagrożeń związanych z panującą epidemią. W ramach projektu zorganizowany zostanie darmowy dyżur psychologa oraz możliwość umówienia się na konsultacje on-line.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o