rsm projekty

Olkuskie Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” realizuje kolejne dwa duże projekty, mające pomóc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Pierwsza z inicjatyw „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” dotyczy mieszkańców całego powiatu. Drugi projekt „Sprawność szansą na lepsze jutro” skierowany jest do bukowian.

Projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, a finansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w partnerstwie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Olkuszu oraz Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin KLIKA. To kontynuacja wcześniejszych działań Stowarzyszenia na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Głównym celem projektu jest promowanie samodzielnych postaw prospołecznych u członków rodzin oraz organizowania grup samopomocowych. – Powołana grupa inicjatywna rodzin najbardziej zaangażowanych skupionych wokół stowarzyszenia podejmie trzyetapowe szkolenie aby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samoorganizowania się. Pozyskane doświadczenie będą przekazywać zainteresowanym rodzinom aby podczas różnorodnych działań projektowych wykreować wspólne inicjatywy na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnoprawnym – mówi Anna Skręt, koordynatorka projektu.

Realizację projektu rozpoczęto w połowie marca od przeszkolenia dziesięciu osób – przedstawicieli najbardziej zaangażowanych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m. in., jak tworzyć grupy samopomocowe, pozyskiwać środki na oddolne inicjatywy czy pisać nowe projekty. – Po dawce wiedzy przyszedł czas na próbę sprawdzenia swoich umiejętności. Uczestnicy samodzielnie opracowują i składają oferty konkursowe skierowane do grup nieformalnych na realizacje oddolnych inicjatywy służących grupie, z którą się identyfikują. Wymianie pomysłów, wątpliwości służy stworzona przez uczestników szkolenia zamknięta grupa dyskusyjna na Facebooku „Integracja Rewelacja”. Jaki będzie efekt? Zobaczymy po ogłoszeniu wyników konkursu – opowiada Anna Skręt.

Grupa inicjatywna zwiedzała też Warsztaty Terapii Zajęciowej w siedzibie partnera projektu, Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA). Tam uczestnicy poznali role WTZ – ów, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Spółdzielni Socjalnej w rozwoju niepełnosprawnych osób. Od kwietnia dla rodzin uczestniczących w projekcie została utworzona kawiarenka „Pod parasolem”, gdzie co tydzień można organizować spotkania informacyjno – intergracyjne. Więcej informacji znajduje się na facebooku – grupa Pod Parasolem otraz na stronie http://samiosobie.rsm.olkusz.pl

rsm projekty2

W Bukownie „Res Sacra Miser” rozpoczyna realizację projektu, w którym uczestniczyć będzie 15 rodzin. Czeka na nich szereg zajęć: grupowe warsztaty psychostymulacyjne w Sali Doświadczania Świata, rehabilitacja ruchową, terapia logopedyczna oraz w Sali Integracji Sensorycznej, a także spotkania integracyjne z elementami hipoterapii dla rodziców i dzieci w gospodarstwie agroturystycznym w Hutkach. Zaplanowane zajęcia są możliwe dzięki Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z bogatym zapleczem terapeutyczno – rehabilitacyjnym, którym dysponuje Stowarzyszenie.

Władze miasta przeznaczyły na tę inicjatywę 10 tys. złotych. Bukowieński magistrat informuje, że rekrutacja beneficjentów projektu (czyli 15 rodzin dzieci zakwalifikowanych do projektu: 15 dzieci i 30 dorosłych) będzie miała charakter otwarty poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej Stowarzyszenia. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. – Stowarzyszenie na ręce Burmistrza Miasta Bukowna składa serdeczne podziękowanie za zrozumienie potrzeb rodzin dzieci niepełnosprawnych z tego miasta. Z analizy zrealizowanych projektów i kontaktów z rodzinami wynika, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc dzieciom niepełnosprawnym z Bukowna – podkreśla Anna Skręt.

Fot. RSM

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o