Wolbromianie wybiorą nowych radnych

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłosił terminy zebrań wyborczych w siedmiu okręgach, gdzie będą wybierani radni do nowej jednostki pomocniczej gminy pod nazwą "Miasto Wolbrom". Rada miasta, podobnie jak rady sołeckie na wsiach, będzie miała głos doradczy w sprawach ważnych dla Wolbromia. Jej zadaniem będzie m. in. uchwalanie programów działania "Miasta" i planu finansowego w ramach środków przyznanych w budżecie Gminy.

Władze Wolbromia przedstawiły projekt organizacji szkół

Gminy będące organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazja bardzo intensywnie pracują nad dostosowaniem swoich sieci szkolnych do nowych przepisów. W Wolbromiu sprawa jest stosunkowo łatwa, bowiem większość placówek oświatowych funkcjonuje w zespołach szkolnych lub szkolno-przedszkolnych, więc przekształcenie będzie procesem niemal automatycznym. Jedynie samodzielne dotąd Gimnazjum nr 4 będzie musiało zostać włączone do już istniejącego zespołu.

Kronika policyjna 16 lutego

Olkusz. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”
8 lutego br. olkuscy policjanci prowadzili akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem, realizowane były na terenie całego województwa. Stróże prawa zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych.

UFG: mężczyźni robią to częściej niż kobiety

Rosnące ceny polis OC powodują, że coraz więcej kierowców sprawdza - na portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - swoją historię ubezpieczenia i szkód. To właśnie ta historia brana jest pod uwagę przez towarzystwa przy kalkulacji składki za OC. W 2016 roku właściciele aut zadali ponad dwukrotnie więcej pytań o dane w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych, niż rok wcześniej.

Mniej pieniędzy na olkuski sport

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tegoroczne wsparcie jakie Miasto i Gmina Olkusz udzieli klubom sportowym w ramach zadania pod nazwą „Wspieranie rozwoju sportu”, będzie o 100 tysięcy złotych mniejsze niż w dwóch ubiegłych latach. Kwota 600 tys. została podzielona na osiemnaście podmiotów reprezentujących dziewięć dyscyplin.