1

Ogłoszenie UMiG Olkusz
Sensacyjny wynik konkursu o unijne pieniądze. Wszystkie złożone przez Gminę Olkusz miejskie projekty unijne z zakresu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. Oznacza to, że już wkrótce w Olkuszu zostanie wykonanych aż 18 zadań, które znacznie poprawią estetykę miasta i funkcjonalność wielu miejsc publicznych. Jest to najwyższa w historii Olkusza kwota dofinansowania uzyskana w jednym naborze konkursowym.

Wartość wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, to dokładnie 26 154 849,95 złotych, z czego 17 528 866,69 złotych pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

– Jest to jedna z najważniejszych informacji ostatnich lat. Jestem przekonany, że ucieszą się z niej tysiące mieszkańców naszego miasta, bo to przede wszystkim oni będą korzystać z obiektów, które zostaną zrewitalizowane. Pracowaliśmy wiele miesięcy nad tymi projektami, co powiązane było z szerokimi konsultacjami społecznymi dotyczącymi potrzeb w naszym mieście. Był to trud, który się naszej gminie bardzo opłacał. Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że wszystkie projekty z miasta zostały tak wysoko ocenione i otrzymają wnioskowane przez nas wsparcie finansowe. Realizacja wielu z nich jest spełnieniem marzeń olkuszan – tych dużych, i tych małych. Z pierwszymi pracami ruszamy jeszcze w tym roku, a na zakończenie wszystkich zadań będziemy mieli około 3 lata – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Lista zadań, które otrzymały wsparcie jest długa. Pięć projektów obejmuje realizację łącznie 18 zadań dotyczących miejsc w różnych częściach miasta objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Wśród obiektów, które doczekają się gruntownej zmiany znalazły się między innymi: Park Czarna Góra, Dolinka na Osiedlu Młodych, Miejski Ośrodek Kultury wraz z przylegającym do niego terenem, otoczenie stawu przy ulicy Nullo, Stary Cmentarz w Olkuszu, plac targowy przy Osieckiej. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 będą mogły korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, boiska do gier i zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Z uzyskanego dofinansowania uda się również zagospodarować przestrzeń przy Przedszkolu Nr 7, zmodernizować budynek Przedszkola Nr 8 oraz zagospodarować podwórko. Nowy blask uzyska także Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1. W centrum miasta pojawi się z kolei Srebrny szlak gwarków olkuskich.

– Każde z tych zadań jest niezwykle mieszkańcom potrzebne, co wykazały również przeprowadzone konsultacje. Ich realizacja daje nam nowe możliwości zarówno pod kątem oferty czasu wolnego, jak również poprawy warunków pracy i nauki wielu mieszkańców. Jest to dla miasta ogromna szansa, ale też duże wyzwanie finansowe i organizacyjne. Nie boimy się wyzwań, dlatego też podjęliśmy się przygotowania tak wielu projektów w jednym czasie – uważa burmistrz Roman Piaśnik.
Niebawem Zarząd Województwa Małopolskiego powinien ogłosić listę rankingową projektów rewitalizacyjnych dotyczących olkuskich sołectw. Gmina Olkusz w tym naborze zgłosiła 3 projekty na łącznie 9 zadań.

Te miejsca zmienią się dla Was:
„Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”

2

W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych (sale gimnastyczne, korytarze, klatki schodowe, szatnia, toalety, świetlica i siłownia). Wokół szkoły zmodernizowane zostanie ogrodzenie oraz powstanie nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

3

Oblicze zmieni również Dolinka na osiedlu Młodych, gdzie powstaną: dwukierunkowa ścieżka rowerowa, brukowane alejki z oświetleniem, minimum 56 miejsc parkingowych przy ulicy Baczyńskiego, boisko wielofunkcyjne z polem do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa, boisko trawiaste, 3 brukowane miejsca wypoczynkowe z ławeczkami, stołami do szachów, miejsce na ognisko, ogrodzony plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń street workout, pętla dla rolkarzy, ogrodzony wybieg dla psów i odwodnienie terenu Dolinki. Teren zostanie wyposażony w nowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki i rośliny.
Wartość projektu: 6 285 058,29 zł
Kwota dofinansowania: 4 713 793,66 zł

„Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR”.
Projektem objęta jest modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy ulicy Legionów Polskich w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola i swoim zakresem obejmie m.in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, dojść i chodników, montaż małej architektury, modernizację schodów oraz wybranych pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie przewiduje również modernizację instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej.
Nowy blask zyska także targowisko przy ul. Osieckiej, gdzie zostanie wymieniona istniejąca nawierzchnia oraz zostaną wyznaczone stoiska. Planowane jest również wykonanie nowej nawierzchni oraz wymiana obrzeży istniejącego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a.
Wartość projektu: 1 421 648,42 zł
Kwota dofinansowania: 943 105,17 zł

„Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”

4

Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” to bardzo duże zadanie, w ramach którego zostanie przebudowane i oświetlone boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko treningowe.
W ramach rewitalizacji parku przewidziana została przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ustawienie elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia.
Wartość projektu: 14 394 602,66 zł
Kwota dofinansowania: 9 188 421,30 zł

„Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”

5

Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 przy ulicy Skalskiej w Olkuszu obejmuje swoim zakresem przebudowę chodników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni tarasów przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy przedszkolu powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema zadaszonymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu będzie polegało na wykonaniu alejek, oświetlenia oraz remoncie ogrodzenia. Ponadto, na terenie cmentarza pojawią się kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Od zachodniej granicy cmentarza, wzdłuż północnej granicy, następnie przez ul. Nullo i wzdłuż istniejącego chodnika poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

6

Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Olkuszu będzie polegała na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy wewnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej.
Planuje się też wymianę nawierzchni placu przed Domem Kultury, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

7

Wartość projektu: 2 754 691,05 zł
Kwota dofinansowania: 1 709 409,44 zł

„Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”

8

W ramach tego projektu zaplanowana jest generalna rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jana Kantego w Olkuszu. Powstaną: nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych oraz siłownia zewnętrzna. W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Gęsiej zostanie zamontowana zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych.

9

Zupełnie nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających Olkusz turystów będzie „Srebrny szlak gwarków olkuskich”. 18 figur z brązu przedstawiających postaci gwarków zostanie rozlokowanych w obrębie centrum miasta. Podążanie szlakiem uatrakcyjni przekaz multimedialny.
Wartość projektu: 1 298 849,53 zł
Kwota dofinansowania: 974 137,12 zł

UMiG Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
43 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ZbyszekZ
ZbyszekZ
5 lat temu

[quote name=”Ochłam i wyżerka”]Trasa gwarków za ponad milion zl – 12 figurek. Brawo, bardzo potrzebne i rozwojowe dla mieszkańców. Przy okazji zapytam: zdaje się, że rozstrzygnięto przetarg na remont starego starostwa: początkowo projekt był wyceniony na ponad 19 mln, wpłynęły dwie oferty na kwotę ok. 15 mln a tu nagle UMiG chce przeznaczyć na to zadanie… 13 mln… Abra-ka-dabra czy my chcemy nie rozstrzygnąć przetargu i nie realizować tego projektu bo kasy braknie?[/quote]

Milion to ma kosztować z boiskami i windą moim zdaniem

Ochłam i wyżerka
Ochłam i wyżerka
5 lat temu

Trasa gwarków za ponad milion zl – 12 figurek. Brawo, bardzo potrzebne i rozwojowe dla mieszkańców. Przy okazji zapytam: zdaje się, że rozstrzygnięto przetarg na remont starego starostwa: początkowo projekt był wyceniony na ponad 19 mln, wpłynęły dwie oferty na kwotę ok. 15 mln a tu nagle UMiG chce przeznaczyć na to zadanie… 13 mln… Abra-ka-dabra czy my chcemy nie rozstrzygnąć przetargu i nie realizować tego projektu bo kasy braknie?

Brawo
Brawo
5 lat temu

Panie burmistrzu wytrącił pan wszystkie argumenty politykom PISu że mało pan dostaje pieniędzy zewnętrznych !

antyfontanna
antyfontanna
5 lat temu

Wymienić natychmiast tę środkową,małą,poronioną kratkę na KKW , przed dawnym hotelem,p Burmistrzu ,p Starosto/niepotrzebne skreślić/.

JolantaR
JolantaR
5 lat temu

Wielka radosc przeczytac w sobote przy kawie takie informacje. Wielkie gratulacje dla burmistrza i jego urzednikow. Zmiany byly potrzebne i efekt jest! Osobiscie nie moge doczekac się Dolinki! Na boku zostawmy polityke! To beda inwestycje dla wszystkich zwyklych ludzi!

Teresa Widła
Teresa Widła
5 lat temu

[quote name=”Młody”][quote name=”Radny powiatowy”]Padł rekord dofinansowania unijnych pieniędzy dla gminy Olkusz w powiecie Olkuskim.Brawo panie burmistrzu ![/quote]

Na czym polega rekord?
Sam powiat w ostatnich miesiącach pozyskał 19 mln, czyli więcej niż sensacyjny Roman
Ponad 7 mln na Troks i Braciejówkę
4 mln na szkoły
8 mln na szpital

Zielnik tak samo pozyskuje kwoty wielokrotnie wyższe niż Słońce Jury

Gdzie ten sensacyjny sukces???? :)[/quote]
Wiesz gdzie sukces?? W twojej wiejskiej dupie!!

Teresa Widła
Teresa Widła
5 lat temu

[quote name=”czy to prawda ?”]Od wielu mieszkańców Olkusza słyszałem, że to podobno rządy PO w tym mieście doprowadziły Srebrny Gród do upadku.[/quote]
Nie ośle to fakt że PiS nie rządzi jest tak dobrze zobaczyłbyś co byłoby jakby Kmicic z Dzbankiem rządzili wtedy byś miał kolorowe jarmarki.

Młody
Młody
5 lat temu

[quote name=”Radny powiatowy”]Padł rekord dofinansowania unijnych pieniędzy dla gminy Olkusz w powiecie Olkuskim.Brawo panie burmistrzu ![/quote]

Na czym polega rekord?
Sam powiat w ostatnich miesiącach pozyskał 19 mln, czyli więcej niż sensacyjny Roman
Ponad 7 mln na Troks i Braciejówkę
4 mln na szkoły
8 mln na szpital

Zielnik tak samo pozyskuje kwoty wielokrotnie wyższe niż Słońce Jury

Gdzie ten sensacyjny sukces???? 🙂

Kamil Wołek
Kamil Wołek
5 lat temu

Takie są kryteria dostępowe.
Te środki były adresowane do konkretnych miast. Było ich dużo więcej niż potrzeb, dlatego zostały. W poddziałaniu gdzie jest reszta gmin naszego powiatu, sytuacja jest odwrotna, tam środkow jest za mało w stosunku do potrzeb, ale być może Zarząd Województwa zwiększy tę kwotę, np wykorzystując dotychczasowe oszczędności.
Niemniej finalnie i tak prawdopodobnie zabraknie dla wszystkich.

wujek
wujek
5 lat temu

[quote name=”Kamil Wołek”]Słowa uznania dla pracowników UMiG Olkusz za tą robotę.
Powiedzmy sobie szczerze, to ich sukces oraz wszystkich społeczników zaangażowanych w projekt rewitalizacji. Powiedzmy siebie także, że były to pieniądze łatwe. Tzn należało zrobić robotę i sięgnąć po coś co leży na stole, gdyż to poddzialanie było wręcz „zarezerwowane” dla niektórych miast. (Inne gminy walczą z dużo większą konkurencja, tu dla Olkusza nie było praktycznie żadnej).
Sukces cieszy. Będzie pewnie kredyt, ale jak trzeba to trzeba. Chylę czoła przed tym, kto skoordynowal GPR. Należy mu się ewidentnie podwyżka 🙂
A Burmistrzowi gratuluję kadry :)[/quote]
Nie rozumiem. Jak to zarezerwowane dla niektórych. To innym się nie należy?
Tereny zdegradowane są w wielu miejscach w większym lub mniejszym stopniu.
No chyba że Olkusz ma tak dużo obszarów zdegradowanych w porównaniu do innych, że dostał dużo punktów.
No i liczy prawie 40 tys. a nie kilka tysięcy mieszkańców.

Kamil Wołek
Kamil Wołek
5 lat temu

Słowa uznania dla pracowników UMiG Olkusz za tą robotę.
Powiedzmy sobie szczerze, to ich sukces oraz wszystkich społeczników zaangażowanych w projekt rewitalizacji. Powiedzmy siebie także, że były to pieniądze łatwe. Tzn należało zrobić robotę i sięgnąć po coś co leży na stole, gdyż to poddzialanie było wręcz „zarezerwowane” dla niektórych miast. (Inne gminy walczą z dużo większą konkurencja, tu dla Olkusza nie było praktycznie żadnej).
Sukces cieszy. Będzie pewnie kredyt, ale jak trzeba to trzeba. Chylę czoła przed tym, kto skoordynowal GPR. Należy mu się ewidentnie podwyżka 🙂
A Burmistrzowi gratuluję kadry 🙂

Radny powiatowy
Radny powiatowy
5 lat temu

Padł rekord dofinansowania unijnych pieniędzy dla gminy Olkusz w powiecie Olkuskim.Brawo panie burmistrzu !

tom2
tom2
5 lat temu

Gratulacje dla Olkusza.
Ciekawe czy inne gminy z Powiatu też dostaną.
Wolbrom, Bukowno, Klucze też składały wnioski tylko z innego programu.,, Rewitalizacja miast małych i średnich”

qwertyx
qwertyx
5 lat temu

[quote name=”Młody”][quote name=”Olkuszanin123″]Jak czytam te negatywne wpisy to normalnie „ręce opadają”, że mamy takich niezadowolonych i pesymistycznie nastawionych mieszkańców Naszego Miasta. Przez wiele lat prawie nic nie robiono (z wyjątkiem „skaleczenia” rynku, żeby nie napisać sp…..nia) i było OK. Teraz robi się dużo i to na lepsze i jest ŹLE. No ta jak to jest? Pracownicy UMiG-u nie przejmujcie się tymi hejtowymi wpisami pewnej „grupki klakierów wiadomych lokalnych osobowości”. SZACUN!!![/quote]

Obecny burmistrz także krytykował ten remont rynku a nawet wypowiadał się w kampanii wyborczej że nie wiadomo co się stało z płytami kamiennymi i kostką granitową ze starej płyty rynku, chyba nawet liczył wówczas że prawie dwumilionowej wartości …
czy ktoś wie, jak wyjaśnił te zarzuty, mając już przez kilka lat dostęp do dokumentacji dotyczącej remontu rynku ?[/quote]
Ano pewnie tak, że popatrzył w tą dokumentację i a tam stało napisane, że płyty przytulił ktoś nieruszalny 🙂

czy to prawda ?
czy to prawda ?
5 lat temu

Od wielu mieszkańców Olkusza słyszałem, że to podobno rządy PO w tym mieście doprowadziły Srebrny Gród do upadku.

Grzegorz Gęgotek
Grzegorz Gęgotek
5 lat temu

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla burmistrza Romana Piasnika za to co pan robi dla Olkusza !

sportniak55
sportniak55
5 lat temu

I w końcu doczekaliśmy się remontu boiska i bieżni na „Czarnej Górze”!!! W końcu!!! W końcu!!! W końcu!!! Można? Można!!! Romek masz u mnie DUŻY PLUS!!! Tylko nie zapomnij o remoncie trybun bo kibice też są ważni.

Młody
Młody
5 lat temu

[quote name=”Olkuszanin123″]Jak czytam te negatywne wpisy to normalnie „ręce opadają”, że mamy takich niezadowolonych i pesymistycznie nastawionych mieszkańców Naszego Miasta. Przez wiele lat prawie nic nie robiono (z wyjątkiem „skaleczenia” rynku, żeby nie napisać sp…..nia) i było OK. Teraz robi się dużo i to na lepsze i jest ŹLE. No ta jak to jest? Pracownicy UMiG-u nie przejmujcie się tymi hejtowymi wpisami pewnej „grupki klakierów wiadomych lokalnych osobowości”. SZACUN!!![/quote]

Obecny burmistrz także krytykował ten remont rynku a nawet wypowiadał się w kampanii wyborczej że nie wiadomo co się stało z płytami kamiennymi i kostką granitową ze starej płyty rynku, chyba nawet liczył wówczas że prawie dwumilionowej wartości …
czy ktoś wie, jak wyjaśnił te zarzuty, mając już przez kilka lat dostęp do dokumentacji dotyczącej remontu rynku ?

Rafał
Rafał
5 lat temu

No szacunek dla burmistrza i jego ekipy a jednak się da.

szacun
szacun
5 lat temu

Czapki z głów, szacun dla Pana Burmistrza, Panie Romanie tak dalej trzymać.

Olkuszanin123
Olkuszanin123
5 lat temu

Jak czytam te negatywne wpisy to normalnie „ręce opadają”, że mamy takich niezadowolonych i pesymistycznie nastawionych mieszkańców Naszego Miasta. Przez wiele lat prawie nic nie robiono (z wyjątkiem „skaleczenia” rynku, żeby nie napisać sp…..nia) i było OK. Teraz robi się dużo i to na lepsze i jest ŹLE. No ta jak to jest? Pracownicy UMiG-u nie przejmujcie się tymi hejtowymi wpisami pewnej „grupki klakierów wiadomych lokalnych osobowości”. SZACUN!!!

Robert2
Robert2
5 lat temu

[quote name=”JózekJJ”][quote name=”młody”]Król jest nagi… i tyle w temacie 🙂

Cieszy fakt, że kasa do Olkusza przyjdzie, ale nazywanie tego sensacyjnym sukcesem jest śmieszne, skoro kasa z tego konkursu się jeszcze została

https://www.facebook.com/Marcin.Cockiewicz/posts/2014355838779790%5B/quote%5D

Ponad 20 projektów zostało odrzuconych na etapie merytorycznym albo formalnym. Kasa w puli została bo nie wszystkie gminy są przygotowane do GPR. Olkusz najwyrazniej jest. Trzeba obiektywnie powiedziec, ze przygotowanie 18 zadań to jest ogrom pracy i tutaj uklony dla tych którzy się spieli i zrobili co mieli zrobic, w dodatku z sukcesem.[/quote]
A mnie zastanawia jedno.
Dlaczego odrzucają na ostatnim etapie te a nie inne projekty
Część trzeba odrzucić bo nie starczy kasy dla wszystkich, ale co decyduje o odrzuceniu?
Wszędzie taka rewitaliacja się przyda i będą z tego ludzie korzystać
Wszystkie projekty sa dobre bo tak odrzucili by je na początku.

KRLD
KRLD
5 lat temu

[quote name=”Gucio”]WYKAPANY”-KI-MIR-SEN-”[/quote]

Kto?

Gucio
Gucio
5 lat temu

WYKAPANY”-KI-MIR-SEN-”

ren
ren
5 lat temu

[quote name=”kolo”]Ok – cmentarz poprawimy , huśtawki dla dzieci i jeszcze kilka boisk. Ale co z miastem – jego rozwojem?? Piękny Roman wypina pierś do zdjęć, a Olkusz z dnia na dzień staje się coraz większą dziurą.[/quote]

Trzeba było ratować OFNE, a nieudacznicy Olkuszu doprowadzili do jej upadku. Nie jest to jednak wina Burmistrza Romana Piasnika, który robi wszystko, aby Olkusz nie stał się totalna dziurą.

karol
karol
5 lat temu

A co zrobiono w tematach zapowiadanych w czasie wyborów tj. inwestycje , rozwój i miejsca pracy.

kolo
kolo
5 lat temu

Ok – cmentarz poprawimy , huśtawki dla dzieci i jeszcze kilka boisk. Ale co z miastem – jego rozwojem?? Piękny Roman wypina pierś do zdjęć, a Olkusz z dnia na dzień staje się coraz większą dziurą.

JózekJJ
JózekJJ
5 lat temu

[quote name=”młody”]Król jest nagi… i tyle w temacie 🙂

Cieszy fakt, że kasa do Olkusza przyjdzie, ale nazywanie tego sensacyjnym sukcesem jest śmieszne, skoro kasa z tego konkursu się jeszcze została

https://www.facebook.com/Marcin.Cockiewicz/posts/2014355838779790%5B/quote%5D

Ponad 20 projektów zostało odrzuconych na etapie merytorycznym albo formalnym. Kasa w puli została bo nie wszystkie gminy są przygotowane do GPR. Olkusz najwyrazniej jest. Trzeba obiektywnie powiedziec, ze przygotowanie 18 zadań to jest ogrom pracy i tutaj uklony dla tych którzy się spieli i zrobili co mieli zrobic, w dodatku z sukcesem.

Jurand ze Spychacza
Jurand ze Spychacza
5 lat temu

Znakomite wieści z tymi dotacjami unijnymi! Szczególnie można być zadowolonym z faktu, iż znalazły się pieniądze na rewitalizację parku i ośrodka sportowego na Czarnej Górze! Archaiczny, zdewastowany i brudny kompleks sportowy woła o pomstę do nieba. Miejmy nadzieję, że powstanie solidny stadion z ciekawym zapleczem, gdyż stolica powiatu potrzebuje tego rodzaju inwestycji jak ryba wody! A propos wody: wielce pozytywną informacją jest również to, że nareszcie wykonane zostaną prace przy Stawie Tomsi. Obiekt leżący w centrum miasta zwyczajnie straszy!!!

młody
młody
5 lat temu

Król jest nagi… i tyle w temacie 🙂

Cieszy fakt, że kasa do Olkusza przyjdzie, ale nazywanie tego sensacyjnym sukcesem jest śmieszne, skoro kasa z tego konkursu się jeszcze została

https://www.facebook.com/Marcin.Cockiewicz/posts/2014355838779790

judyta
judyta
5 lat temu

No i pięknie! Gratulacje

annaana
annaana
5 lat temu

[quote name=”ufo”][quote name=”Marcel46″]A może ziomka,olkuszanina Pana T.Rydzyka poprosić? O jałmużnę?10,20 baniek? On tak prosi[/quote]
Glupkowaty powyższy wpis, szkoda takich bzdur nawet czytać.[/quote]
To po co komentujesz,ugryzlo co.Głupkowaty,bzdury itd.a kim ty jestes zeby oceniac?

ufo
ufo
5 lat temu

[quote name=”Marcel46″]A może ziomka,olkuszanina Pana T.Rydzyka poprosić? O jałmużnę?10,20 baniek? On tak prosi[/quote]
Glupkowaty powyższy wpis, szkoda takich bzdur nawet czytać.

urszulka
urszulka
5 lat temu

a to zdjęcie z podwórka szkoły podstawowej nr 1 to zrobione zostało chyba kilka lat temu… przecież urządzony został już dawno temu na tej działce piękny plac zabaw… uff…

Janjan
Janjan
5 lat temu

Jeszcze jedno.Skoro władza ma taką dobrą koniunkturę to po co wykupuje teksty sponsorowane w lokalnych gazetach i chwali się osiągnięciami? Przykrywając ile kasy na urzędy idzie? Tam ludzie nie narzekają,nagrody,bonusy,deputaty tego a tego,a Ty podatniku płać na tych….co mają Twoimi pieniędzmi zarządzać,a traktują jak swoje!

Janjan
Janjan
5 lat temu

W ramach tego projektu,piękne słowa.Przyklepać i pogratulować! Te fundusze tak działają,że jakby zamiast Pana był pies Szarik to fundusze i tak by były! Się pytam co Pan zrobił i co dodał do projektu oprócz głupkowatego zdjęcia? Proszę opublikować listę inwestycji,zapytań biznesowych itd.Na,które miał Pan,urzędnik najniższego szczebla wpływ.A teraz się Pan chwalisz nie swoimi sukcesami.

Marcel46
Marcel46
5 lat temu

A może ziomka,olkuszanina Pana T.Rydzyka poprosić? O jałmużnę?10,20 baniek? On tak prosi

Siemanko!
Siemanko!
5 lat temu

Brawuski 🙂 ale, ale, teraz wszyscy dostają! taki mamy klimat! Nalezy sie jak psu miska! Brawo panie Burmistrzu, tak bez entuzjazmu, az milo popatrzec! Wprowadzil pan stoicki spokoj w Olkuszu to sie chwali.

Grzegorz Wiśniowski
Grzegorz Wiśniowski
5 lat temu

Wiadomość oczywiście bardzo dobra, ale zauważmy że największa w historii kwota to nie jest. Pieniądze pozyskane na projekt wodno-ściekowy (równoeż w systemie konkursowym) były wielokrotnie większe.

wujek
wujek
5 lat temu

Co znaczy dobrze napisać wniosek.
Wszystko zaakceptowane.

Rogal
Rogal
5 lat temu

Bardzo dobra wiadomość! Szczere gratulacje dla wszystkich którzy się przyczynili do tego sukcesu. Wszystkie te projekty brzmią bardzo dobrze! Burmistrz może być zadowolony bo to naprawdę wielka sprawa dla miasta. Szczególnie Czarna Góra!

hahaha
hahaha
5 lat temu

[quote name=”UMiG Olkusz”]Sensacyjny wynik konkursu o unijne pieniądze. [/quote]
To żadna sensacja. Tak daje ta znienawidzona UE. A pieniędzy podobno było więcej niż chętnych. To i wszyscy chętni dostali. Taka to sensacja. 😆 Czytając ostatnie teksty sponsorowane urzędu coraz częściej można się poczuć jak o 19.30 z Wiadomościami TVP i redaktor Holecką. 😆

brawo ... brawo
brawo ... brawo
5 lat temu

Wyrazy uznania dla Pana Burmistrza Romana Piasnika, jest się z czego cieszyć.