losowanie 2016

56 z 63 zgłoszonych zadań trafi pod głosowanie mieszkańców całej gminy w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. We wtorek w magistracie każdy z zakwalifikowanych projektów otrzymał swój numer. Od 1 do 12 lutego będzie można zagłosować na swoich faworytów zarówno w sieci, jak i w punktach stacjonarnych.

W tym roku do rozdysponowania na obywatelskie zadania zostało przeznaczone 1 200 000 zł, czyli o 200 000 zł więcej niż w ubiegłym roku. Zwiększy się również liczba zrealizowanych projektów z 11 do 21 – 7 do 100 000 zł, 6 do 50 000 zł oraz 8 do 25 000 zł.

Tych największych wśród biorących udział w głosowaniu znalazło się 28, więc co czwarty doczeka się sfinansowania. Większe prawdopodobieństwo na realizację dotyczy projektów średnich, czyli tych oscylujących w granicach 50 000 zł (15 zgłoszonych, a więc 40% z nich zostanie ujętych w budżecie). Statystycznie najwięcej szans na realizację mają zadania małe do 25 000 zł. Takich na tegorocznej liście znalazło się 13, więc aż 60% z nich ma pewność realizacji. Wśród propozycji dominują inwestycje – siłownie pod chmurką, place zabaw, remonty elewacji i chodników. Są też projekty na rozwój sportu i zainteresowań, zarówno wśród młodych jak i seniorów. Pod głosowanie zostanie poddana też m.in. propozycja wprowadzenia kontraruchu rowerowego.

losowanie 2016 1

– Przed nami najważniejszy etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza – głosowanie na zaproponowane przez Państwa zadania. Realizacji dostąpią te, które do 12 lutego zyskają największe poparcie. Do oddania głosu zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Dzięki budżetowi mają Państwo możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Gorąco zachęcam do skorzystania z tej szansy – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Początek głosowania ze względu na ferie zimowe został przesunięty z 18 stycznia na 1 lutego. Przez kolejnych dwanaście dni wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli oddać po trzy głosy na wybrane przez siebie zadania, ustawiając je według kolejności od najważniejszego – 3 punkty, do tego popieranego 1 punktem. Zagłosować będzie można za sprawą elektronicznej karty do głosowania bądź też w jednym z 19 punktów zlokalizowanych w całej gminie: w szkołach, filiach bibliotek i oczywiście w Urzędzie Miasta. Zmienił się nie tylko system punktowania zadań, ale także sprawa kart papierowych. Nie będzie już możliwości ich wydrukowania i zbierania podpisów wśród mieszkańców. W tym roku obowiązuje głosowanie stacjonarne, więc każdy z mieszkańców osobiście musi udać się do wybranego przez siebie punktu, gdzie wypełnia i wrzuca do urny swoje typy.

Nowością jest również obniżenie wieku uprawniającego do głosowania. Tym razem już 16-latkowie nie tylko mogli składać swoje propozycje zadań, ale także niebawem będą mogli wskazać własnych faworytów.

W miniony wtorek w sali konferencyjnej urzędu odbyło się losowanie numerów, jakie zostały przyporządkowane zakwalifikowanym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zadaniom. W losowaniu udział wzięli: burmistrz, pracownicy UMiG-u, radni miejscy a także autorzy projektów. Cała procedura nie trwała długo, choć emocje jej towarzyszące były spore. Teraz przed mieszkańcami czas na zapoznanie się z projektami i wybór maksymalnie trzech z nich. Później już tylko głosowanie i czas na wyłonienie zwycięzców.

losowanie 2016 2

Pełna lista zadań oddanych pod głosowanie w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza:
1. Językowe i ruchowe wygibasy – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia logorytmiczne i gimnastyki korekcyjnej w SP Nr 10 (Osiedle Młodych) – 24.999,00 zł.
2. „Klub u Franka” – świetlica łącząca pokolenia przy Szkole podstawowej nr 4 im Francesco Nullo w Olkuszu – 25.000,00 zł.
3. Plac zabaw dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu oraz dzieci mieszkających na osiedlu Glinianki – 99.976,00 zł.
4. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wymianę okien oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – 46.789,96 zł.
5. „Projekt techniczny na rewitalizację Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnej Górze” – 100.000,00 zł.
6. Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i uprawianie innych form aktywności (ul. Bartosza Głowackiego) – 100.000,00 zł.
7. Plac rekreacyjno-gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia fitness na Osiedlu Wschód – 50.000,00 zł
8. „Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz” – 14.250,00 zł.
9. „Bawmy się bezpiecznie”- ogrodzony plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na osiedlu Młodych (ul. Jana Kochanowskiego 2) – 100.000,00 zł.
10. Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach – 100.000,00 zł
11. Siłownia, „pod chmurką” połączona z parkiem do street workoutu (Silver Park Pomorzany) – 96.480,80 zł
12. Wykonanie miejsc postojowych (ul. Osiecka) – 85.000,00 zł
13. Multimedia w edukacji – widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawowa w Zedermanie) – 24.990,00 zł.
14. Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku – 100.000,00 zł.
15. Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie) – 45.000,00 zł.
16. Hufiec ZHP Olkusz – ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a – 24.650,00 zł
17. Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach – etap 1 – 50.000,00 zł
18. Integracyjny plac zabaw dla osób niepełnosprawnych (ul. Kosynierów 12) – 50.000,00 zł.
19. „Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby Przedszkola – 100.000,00 zł.
20. Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie – 25.000,00 zł.
21. Olkuska młodzież z przyszłością! – 24.000,00 zł.
22. Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkusz – 100.000,00 zł.
23. Stworzenie warunków treningowych oraz zakup sprzętu i odzieży treningowej dla Akademii Piłkarskiej działającej na Czarnej Górze w Olkuszu – 86.000,00 zł.
24. Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 z obszaru Gminy Olkusz (obiekty sportowe Osiek) – 50.000,00 zł.
25. Na sportowo od juniora do seniora – Siłownia na wolnym powietrzu (SP Nr 10 i „Dolinka św. Maksymiliana” – Osiedle Młodych) – 100.000,00 zł.
26. Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie ”Blisko Boisko” (SP Nr 9) – 50.000,00 zł
27. Mini siłownia na wolnym powietrzu, ”Plac zabaw” w Wiśliczce – 46.000,00 zł.
28. Teatr na ulicach Olkusza – 24.400,00 zł.
29. Remont instalacji c.o. i remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie – 100.000,00 zł.
30. Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman – 100.000,00 zł.
31. Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie – 23.000,00 zł.
32. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania i młodzieży oraz zajęcia aqua aerobic dla dorosłych mieszkańców Olkusza i okolic (kryta pływalnia) – 48.950,00 zł.
33*. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (ul. Gęsia 25) – 99.999,00 zł.
34. Termomodernizacji budynku OSP Zederman – 50.000,00 zł.
35. Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (SP Nr 5) – 95.000,00 zł.
36. „Radosny ogród” rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola Nr 5 w Olkuszu – 99.800,00 zł.
37. Bieżnia lekkoatletyczna – budowa 100 metrowej 3 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej (ul. Korczaka 7) – 100.000,00 zł.
38. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – 20.000,00 zł.
39. „W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10 roku życia w zakresie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki) – 46.275,00 zł.
40. ”Uczymy się żyć razem” – działania integracyjne na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Miasta i Gminy Olkusz – 24.970,00 zł.
41. Budowa drogi gminnej w Sołectwie Zimnodół na działce nr 433 – 50.000,00 zł.
42. „Myślimy zdrowo-działamy kompleksowo od przedszkola do seniora” w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu – 40.000,00 zł.
43. Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości Braciejówka – 50.000,00 zł.
44. „Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi” (ul. Kosynierów 12) – 100.000,00 zł.
45. Remont i modernizacja pracowni komputerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu – 100.000,00 zł.
46. Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu – integrujemy wszystkie pokolenia – 49.936,09 zł.
47. Zakup i dostawa Książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu – 20.000,00 zł.
48. Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach (ul. Dworska) – 98.438,00 zł.
49. „Ruch dla dzieci ważna sprawa, więc budujemy place zabaw” – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 8 – 100.000,00 zł.
50. „Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki) – 98.743,00 zł.
51. Budowa siłowni „pod chmurką” w Zawadzie – 24.983,00 zł.
52. Remont chodnika (ul. kpt. Hardego) – 79.350,00 zł.
53. Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 100.000,00 zł.
54. Remont boiska/remont istniejącego boiska, z przekształceniem na boisko wielofunkcyjne – siatkówka, koszykówka, tenis (Żurada) – 56.200,00 zł.
55. Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej – 100.000,00 zł.
56. Impuls życia dla Olkusza! Olkuska sieć defibrylatorów AED oraz cykl szkoleń z pierwszej pomocy – 100.000,00 zł.
* Zadanie nr 33: w przypadku, gdy wartość projektu przekroczy 100.000,00 zł, kwotę powyżej tej sumy zadeklarowało pokryć Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet. W przypadku wybrania tego zadnia, będzie ono realizowane pod warunkiem wywiązania się z tego zobowiązania.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
16 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
mieszkaniec
mieszkaniec
5 lat temu

Szanowni panstwo czytam wasze wypowiedzi i kazdy cos ma do wrzucenia na tej stronie , ja tez chce sie podzielic swoimi wrazeniami; otuz pod koniec roku 2015 po ciezkich bojach zostala wyburzona rudera (pozostalosc po OFNE) po jej wyburzenie w polowie grudnia 2015 roku zostalo z grubsza wyplantowane i ogrodzone miejsce . Mam pytanie co na tym placu powstanie ,napewno przydal by sie parking dla nauczycieli obu szkól tj.Gimnazjum nr.3 i IV LO a po zakonczonych zajeciach szkolnych moze sluzyc mieszkancom bloku nr 2. i nr 4. niewiem jaki jest los tego placu. To samo jest z ulicą Polna zaczeto co kopac na wysokosci I LO od strony przejscia podziemnego i natym koniec. Jak tak bedziemy robic remonty to nigdy nie ukonczymy ,mam pytanie do wladz Olkusza czy cos zacznie sie dziac z remontem na Polnej czy nadal beda sie powiekszac dziury na calej dlugosci ulicy ,i co z parkingiem i ulica dojazdowa do bloku nr.4.Napewno jeszcze minie nie jeden rok i nie jedna obietnica w tej sprawie.

Projekt 47
Projekt 47
6 lat temu

Głosuję na projekt 47, bo to jest dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

variusello
variusello
6 lat temu

19, 19 i jeszcze raz 19! Tak trzymać!
Niech dzieciaki mają to, najlepsze dla nich. 🙂

stinek
stinek
6 lat temu

Ale dajcie sobie spokój już z tymi siłowniami pod chmurką!

Nullo
Nullo
6 lat temu

Numer – 53 . Szesnastolatku najważniejszy projekt dla dzieci i młodzieży oraz oldbojów osiedla Centrum, biegnij głosować i weź ze sobą mamę, tatę, babcię, dziadka i wszystkich sąsiadów a sukces murowany.

Pakuska
Pakuska
6 lat temu

Projekt nr 49 świetny pomysł, bardzo potrzebny na naszym Osiedlu.

pavv
pavv
6 lat temu

[quote name=”szKODniczka”]Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji odbędzie się w sobotę, 23.01.2016r. o 12:00 na Rynku w Olkuszu. Zapraszamy! https://www.facebook.com/events/477077272417461/%5B/quote%5D

Link który powinni przeczytać zwolennicy KOD-u – http://livecity.pl/komentarze-11-kim_jest_ryszard_petru.html

xxx
xxx
6 lat temu

11 i 51 niby to samo ale…

Mol książkowy
Mol książkowy
6 lat temu

Zachęcam do głosowania na zadanie 47. Jest to projekt z którego będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Olkusz, czytelnicy biblioteki i jej filii zarówno miejskich jak i wiejskich. Projekt dla dzieci i dla dorosłych.

szKODniczka
szKODniczka
6 lat temu

Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji odbędzie się w sobotę, 23.01.2016r. o 12:00 na Rynku w Olkuszu. Zapraszamy! [url]https://www.facebook.com/events/477077272417461/[/url]

Olkuszanin2016
Olkuszanin2016
6 lat temu

[quote name=”re pavv”][quote name=”pavv”]Niektóre pomysły nic wspólnego z BO nie mają. Przykładowo nr 4, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 34, 36, 38… a w szczególności nr 30! Toć to załatwianie prywaty, a nie BO.[/quote]
A ja zagłosuje w szczególności za nr 30! To nie jest załatwienie osobistej, prywatnej sprawy. Obywatele Zedermana potrafią mimo nielicznych waśni zjednoczyć się i spełnić marzenia o wydzieleniu drogi dojazdowej do nowych terenów mieszkaniowych, dla swoich dzieci, następnych pokoleń. Nie czekają „aż im gwiazdka z nieba spadnie” tylko realizują założenia dla dobra ogółu, krok po kroku realizują założenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że warto oddać głos za spełnienie ich planów i za to, że tworzą tak zgraną wspólnotę.[/quote]
o niczym innym nie słyszę tylko o poszerzaniu terenów pod zabudowę. Tylko plany miejscowe, drogi transportu rolnego, druga, trzecie linia zabudowy, odralnianie, odlesianie i zmiany w studium. Do jasnej … zjedzono na prywatę kupę kasy z gminy dla prywatnych interesów i działeczek! I to byłoby jeszcze do strawienia, ale ubywa nam mieszkańców gminy pomimo „zaspokajania potrzeb zbiorowych ludności” jak to figuruje w budżecie :/

stinek
stinek
6 lat temu

A co się kryje pod projektem „Rowerowy Olkusz”? Bo chyba juz cos podobnego było – i wyszły jakieś rurki.

zimnodolanka
zimnodolanka
6 lat temu

A cóż to za pomysł z placem zabaw w Gorenicach za 100.000 zł? czy te urządzenia, które zamontowano na nim kilka lat temu nie wystarczają?

re pavv
re pavv
6 lat temu

[quote name=”pavv”]Niektóre pomysły nic wspólnego z BO nie mają. Przykładowo nr 4, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 34, 36, 38… a w szczególności nr 30! Toć to załatwianie prywaty, a nie BO.[/quote]
A ja zagłosuje w szczególności za nr 30! To nie jest załatwienie osobistej, prywatnej sprawy. Obywatele Zedermana potrafią mimo nielicznych waśni zjednoczyć się i spełnić marzenia o wydzieleniu drogi dojazdowej do nowych terenów mieszkaniowych, dla swoich dzieci, następnych pokoleń. Nie czekają „aż im gwiazdka z nieba spadnie” tylko realizują założenia dla dobra ogółu, krok po kroku realizują założenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że warto oddać głos za spełnienie ich planów i za to, że tworzą tak zgraną wspólnotę.

Halina
Halina
6 lat temu

Moim skromnym zdaniem bardzo przyziemne i bardzo rozdrobnione są te projekty proponowane do sfinansowania w ramach OLKUSKIEGO FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO. Wartoby może w przyszłości zgłaszać mniej tych projektów, ale za to bardziej „ambitnych” – służących ogółowi społeczeństwa. Mam wrażenie, że takie „poszatkowanie” kwoty 1 200 000, – zł jest bez sensu.

pavv
pavv
6 lat temu

Niektóre pomysły nic wspólnego z BO nie mają. Przykładowo nr 4, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 34, 36, 38… a w szczególności nr 30! Toć to załatwianie prywaty, a nie BO.