bo małopolski 2019

9 września rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. W czwartej już edycji można wybierać spośród 188 zdań.

Tym razem mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 239 propozycji. Po ich sprawdzeniu do głosowania dopuszczono 188 z nich. 

– Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zgłoszono bardzo dużo zadań, teraz czas na decyzję i głosowanie. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje. Serdecznie zapraszam! – zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Przypomnijmy, że Małopolska została podzielona na sześć subregionów. Nasz obejmuje cztery powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski i chrzanowski. Każdy mieszkaniec naszego województwa, który ma ukończone 16 lat może zagłosować na jedno zadanie z subregionu, w którym mieszka. Nie jest wymagane zameldowanie w Małopolsce.

Głosować można: poprzez specjalny panel na stronie www.bo.malopolska.pl, wrzucając kartę do glosowania do urny (wzór karty na www.bo.malopolska.pl; w powiecie olkuskim urna znajdzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz) lub korespondencyjnie przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych (decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego). Głosowanie trwa do końca września.

Prezentujemy zadania, które zasięgiem oddziaływania obejmują powiat olkuski:
1. Z tradycją w przyszłość- ludowe zespoły taneczne w powiecie olkuskim: Zederman, Osiek (149 660,00 zł)
Autorzy projektu proponują uczniom szkół podstawowych z powiatu olkuskiego udział w ludowych zespołach. Dla dzieci przewidziano stałe i cykliczne profesjonalne próby wokalno-taneczne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów uwieńczone występami podczas lokalnych uroczystości, udział w profesjonalnych przedstawieniach muzycznych i teatralnych oraz wycieczkach o charakterze folklorystycznym.

2.Odczarujmy Oświęcim (120 000,00 zł)
Projekt ma pokazać, że Oświęcim ze swoją ponad 800-letnią historią, jest ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu. W ramach zadnia zaplanowano: wykonanie portalu prezentującego i promującego nowe kierunki turystyczne Oświęcimia, zorganizowanie cyklu bezpłatnych wycieczek dla odwiedzających i mieszkańców nowymi szlakami turystycznymi (Szlak Murali; Oświęcim dzisiaj, lecz w cieniu historii; Oświęcimski Sport; Szlak Świątyń; Oszpicin- Historia Żydowskiego Oświęcimia; Historyczny Oświęcim)

3. „Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem” (150 000,00 zł)
Wspólna promocja Pustyni Błędowskiej i Zamku Rabsztyn z ciekawą ofertą adresowaną do osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu. Zadanie polega na stworzeniu miejsc widokowych w obiekcie Róża Wiatrów, w punkcie widokowym Czubatka, na zamku w Rabsztynie, poprzez udostępnienie trzech lunet widokowych. Zaplanowano również przeprowadzenie edukacyjno-integracyjnych warsztatów polisensorycznych „Dotknij pustyni” dla osób niewidomych i niedowidzących w Muzeum Afrykanistycznym w Olkuszu oraz szereg imprez.

4.Jurajski mobilny tor pumptrackowy – arena Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych (121 200,00 zł)
Zadanie dotyczy zakupienia mobilnego, modułowego toru pumptrackowego, którego głównym miejscem stacjonowania będą tereny zielone przy Domu Kultury w Wolbromiu. Celem głównym zadania jest stworzenie charakterystycznego, oryginalnego miejsca na terenie powiatu, służącego do czynnego uprawiania sportu, promocji regionu oraz rywalizacji podczas planowanych przez Dom Kultury w Wolbromiu Jurajskich Pumptrackowych Zawodów Rowerowych (zadania na torze w różnych grupach wiekowych i pod względem zaawansowania jazdy, pokazy, rywalizację na trasach rowerowych, również wyzwania dotyczące rolek, hulajnóg i desek oraz dodatkowe atrakcje). 

5. MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu Małopolska Zachodnia (150 000,00 zł)
Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. 

6. „Fill and go” (150 000,00 zł)
Projekt zakłada zainstalowanie na terenie dwóch obiektów subregionu Małopolska Zachodnia ( w Andrychowie i Jaroszowcu) kraników, które to będą dostarczać wodę zdatną do picia. Dodatkowo zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej na terenie całego subregionu. Projekt ma na celu propagowanie użycia wody z wodociągów do konsumpcji oraz zmniejszenie w ten sposób liczby wytwarzanych śmieci i największe ograniczenie zakupu plastikowych butelek typu PET.

7. Zapomniane Miasteczko. Historyczno – Muzyczno – Sportowe 900-lecie Bydlin (150 000,00 zł)
Zadanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy o lokalnej historii. Wydarzenie będzie polegać na organizacji 2-dniowej imprezy historyczno-muzyczno-sportowej dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego. W skład zadania wchodzić będą: rekonstrukcje rycerskie i z czasów I wojny światowej, turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, koncert gwiazd muzyki.

8. „Małopolska Działa Społecznie” (150 000,00 zł)
Projekt ma ułatwiać społeczne zaangażowanie mieszkańcom Małopolski Zachodniej. Dzięki projektowi działacze stowarzyszeń i fundacji będą mogli łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami, które napotykają np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji. Aktywiści i członkowie różnych organizacji będą mieli okazję do łączenia sił i nawiązywania współpracy, wymiany dobrych praktyk i pomagania sobie, a także wymiany zasobów. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny.

9. Płuca Małopolski (150 000,00 zł)
Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Olkusz, Wolbrom, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Autorzy projektu podkreślają, że dzięki zasadzeniu 3500 drzew na terenie wymienionych wyżej gmin rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej.

10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Zarzeczu (80 000,00 zł)
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz podróżujących w tym rejonie. Budowa wiaty rowerowej uzupełni deficyt miejsc postojowych dla rowerów.

11. „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka”- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (114 420,00 zł)
Celem zadania jest poprawa jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez zapewnienie dostępu do różnorodnych form kreatywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Miejscem cyklicznych spotkań i warsztatów będzie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

12. „Czuję, widzę, słyszę, dotykam” (150 000,00 zł)
Zadanie dotyczy realizacji popołudniowych zajęć warsztatowych, których celem jest stymulacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie deficytów rozwojowych, eliminacja zachowań trudnych oraz nauka kształtowania umiejętności manipulacyjnych, jak i logicznego myślenia. Terapie będą odbywać się w trzech pracowniach, a dzięki ewentualnemu dofinansowaniu z BO będzie możliwe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, który umożliwi osobom niepełnosprawnym intelektualnie stymulację wielozmysłową oraz rozwój funkcji poznawczych.

13. „Razem raźniej i weselej” (124 000,00 zł)
Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z powiatu olkuskiego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem będzie opieka, rehabilitacja ruchowa i społeczna, integracja ze środowiskiem, udział w kulturze, turystyce, rozwijanie zdolności, zamiłowań, zainteresowań i przyjaźni a przede wszystkim wyjście z domu w inne środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także pomoc rodzinie w codziennej opiece.

 Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze