pieniądze

W Bukownie rozstrzygnięto drugą edycję Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali siedem zadań okręgowych i dwa ogólnomiejskie. Łączna kwota tegorocznego BO to 220 tys. złotych.

Na zadania ogólnomiejskie, czyli realizowane w więcej niż jednym okręgu, zapisano 70 tys. złotych. Z kolei na zadania okręgowe przeznaczono łącznie 143 tys. złotych. Kwota ta została podzielona na sześć okręgów, na podstawie danych z ewidencji ludności dotyczących liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wzorem pierwszej edycji i tym razem każdy bukowianin, który ukończył 16 lat, mógł zgłosić dwie propozycje: jedną dotyczącą okręgu, w którym mieszka, a drugą ogólnomiejską. Po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszonych propozycji mieszkańcy mieli do wyboru 22 inwestycje: 15 okręgowych i 7 ogólnomiejskich. Prawidłowo oddano 1266 głosów (1256 drogą elektroniczną, 10 w formie pisemnej).

Jakie zadania zyskały największe poparcie mieszkańców? W Podlesiu przy ul. Olkuskiej (okręg nr 1) powstanie zewnętrzna siłownia. W ramach inwestycji zaplanowano montaż wioślarza, biegacza i orbitreka. Na zadanie oddano 22 głosy, a kwota dotacji to 10 tys. 800 złotych.

Zwycięskie zadanie w okręgu nr 2 (Bór Biskupi z Przeniem) to „Doposażenie placu zabaw oraz filii MOK w Borze Biskupim w Kącik Zabaw dla dzieci”, na które zagłosowało 61 mieszkańców. Najmłodsi zyskają m. in. domek dla dzieci, namiot z kuleczkami, tunel animacyjny, edukacyjne labirynty i gry planszowe. Zadanie kosztować będzie 12 tys. 400 złotych.

Głosami 102 mieszkańców okręgu nr 3 (Centrum Południe) powstanie dokumentacja projektowa przebudowy parku przy ulicy J. Słowackiego, na co zostanie przeznaczone 26 tys. złotych. W zgłoszonym wniosku zaplanowano m. in. fontannę, ławki, latarnie, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, toaletę, strefę WiFi, oświetlenie, monitoring, odbudowę traktów pieszych z zachowaniem obecnych tras przebiegu,.

W okręgu nr 4 (Centrum Północ) zostaną zrealizowane dwie inwestycje. Przy końcu ul. Leśnej powstanie plac zabaw „Leśne Marzenia” – ogrodzony, z bezpieczną nawierzchnią i wieloma atrakcjami dla dzieci. Koszt inwestycji, którą poparło 228 mieszkańców, wyniesie 29 tys. 300 złotych. Drugim zwycięskim zadaniem jest adaptacja sali głównej Świetlicy Środowiskowej oraz doposażenie placówki. Przyznana kwota to 23 tys. 800 złotych. Autorzy projektu zaproponowali podzielenie sali głównej na dwie strefy: dla młodszych dzieci (z kącikiem zabaw) i młodzieży (z miejscami do nauki i wypoczynku). W części wspólnej będzie ścianka wspinaczkowa i drabinka do ćwiczeń. Na projekt zagłosowało 147 osób.

„Kreatywna świetlica” – to zadanie, które w ramach BO zostanie zrealizowane w okręgu nr 5 (Wodąca). Oddano na nie 31 głosów. W tamtejszej filii MOK-u pojawi się nowy sprzęt, m. in. zestaw komputerowy, gry planszowe i podwórkowe, tablica, namiot z kuleczkami. Dofinansowanie wyniesie 13 tys. 300 złotych

W okręgu nr 6 (Stare Bukowno z Przymiarkami) na terenie remizy OSP powstanie drewniana altana. Ma ona być nie tylko miejscem strażackich zbiórek, ale również spotkań integracyjnych mieszkańców i organizacji działających na terenie Bukowna. Pomysł poparły 92 osoby, a kwota dotacji to 22 tys. 700 złotych.

Spośród siedmiu zadań ogólnomiejskich wygrały dwa. Jednym z nich jest montaż sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta. Zadanie poparło 277 osób, a koszt wykonania to 11 tys. złotych. Lokalizacje czujników będą ustalane na etapie montażu, w miejscach użyteczności publicznej, po jednym na każdą dzielnicę. W projekcie zaproponowano następujące miejsca: Filia MOK w Podlesiu, Remiza OSP Bór, punkt publicznego dostępu do internetu przy fontannie przy ul. 1 Maja, Remiza OSP Bukowno Miasto, Filia MOK Wodąca, Zespół Szkół nr 2 w Bukownie.
Druga zwycięska inwestycja to utworzenie tras nordic walking na terenie osiedla Centrum Północ i Południe (258 głosów, 38 tys. 600 złotych). Na trasach zaplanowano montaż elementów do ćwiczeń i tablic informacyjnych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze