budzet-obyw-ikona

Artykuł sponsorowany
Szanowni Państwo,
zbliżamy się do finału prac związanych z I edycją Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Dziękuję bardzo za zaangażowanie, którym wykazali się Wnioskodawcy opracowując i zgłaszając swoje propozycje.

Ostateczna lista do głosowania składa się z 63 projektów. Gorąco zachęcam do tego, aby aktywnie włączyli się Państwo w kreowanie naszej małej ojczyzny poprzez oddanie swojego głosu na wybrane przez siebie zadania.

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz


JAK MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

W głosowaniu może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz.

Aby zagłosować:

  1. Pobierz kartę do głosowania ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz www.obywatelski.umig.olkusz.pl lub odbierz w punktach do głosowania (wykaz punktów poniżej). W przypadku głosowania przez internet wejdż na stronę www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania.
  2. Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.
  3. Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań, wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL) i podpisz kartę.
  4. Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punktach do głosowania lub prześlij pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, a w przypadku głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.

Należy wybrać jedną formę głosowania: w lokalu albo przez Internet.


LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. Punkty do głosowania Adres Godz. otwarcia
1 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Olkusz, ul. Rynek 1, tel. 32 6260100 wt-pt 7.00-15.00
pon. 7.00-17.00
2 Klub Kubuś Olkusz, ul. Batalionów Chłopskich 2 od pn-pt. 16.00-20.00
3 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu Fr. Nullo 29b, tel. 32 6430619 pn, wt, czw, pt od 8.00-18.00
śr, sob. od 8.00-16.00
4 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 Olkusz, ul. Długa 19, tel. 32 6450120 pn, wt. 10.00-16.00
śr, czw, pt. 11.30-17.30
5 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16, tel. 32  7547755 pn, wt. 8.00-16.00
śr, czw, pt 10.00-18.00
6 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Olkusz, ul. M. Konopnickiej 4, tel. 32 6450892 pn, wt. 8.00-16.00
śr, czw, pt 10.00-18.00
7 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Braciejówka Braciejówka (budynek szkoły podstawowej) pn, wt, śr. 8.00-16.00
czw, pt. 15.00-18.00
8 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Gorenice Gorenice, ul. Krakowska 51, tel. 32 2109195 pn. 14.00-18.00
wt-pt. 9.00-13.00
9 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Kosmolów Kosmolów (budynek szkoły podstawowej), tel. 32 6458408 pn, wt. 13.00-18.00
czw, pt. 9.00-14.00
10 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Osiek Osiek 79 b pn, wt. 8.00-14.00
śr, czw, pt. 12.00-18.00
11 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zederman Zederman 99 (budynek szkoły podstawowej), tel. 32  6420180 pn, wt, śr.  10.00-16.00
czw. pt.  11.30-17.30
12 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Żurada Żurada Kolonia II Remiza, tel. 32 6412522 czw, pt. 10.00-18.00

Głosowanie odbędzie się w dniach 19-30 stycznia 2015 roku.


LISTA ZADAŃ

Lp. Tytuł zadania Kwota
1 OSP Żurada – Bramy garażowe 28.200
2 Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu integrujemy wszystkie pokolenia 73.156
3 Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Pomorzany, stanowisko do koszykówki (działki nr 268/2, 271/4, 272/6) 99.000
4 Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman 100.000
5 Rozbudowa sieci dróg gminnych w Zawadzie 100.000
6 Oświetlenie kortów tenisowych (A i B) oraz wymiana ogrodzenia (budowa nowego) na powyższych kortach zlokalizowanych na OSW „Czarna Góra” w Olkuszu 100.000
7 Wyrównanie, odwodnienie i wykonanie tarasu pomiędzy garażem a remizą OSP (Kosmolów) 90.000
8 Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z elementami gimnastyki korekcyjnej w wodzie (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 – kryta pływalnia) 40.200
9 Multimedialnie od juniora do seniora w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu 100.000
10 Remont budynku w Olkuszu przy ul. Nullo 29a, na dz. nr ew.gr. 2442/4, 1758 50.000
11 Pogłębienie zbiornika wodnego „Pazurek” nr dz. 47/41 pow. lustra wody 525m2 40.000
12 Bieżnia oraz skocznia lekkoatletyczna (Teren Gimnazjum Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Korczaka 7) 99.000
13 „Olkusz – Postawmy (na) rower” – Rowerowy Olkusz (Cały teren Gminy Olkusz) 94.720
14 Remont budynku po byłym przedszkolu oraz jego otoczenia na ul. Kosynierów 12, 32-300 Olkusz 100.000
15 Modernizacja obiektu rekreacyjno – sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie 93.000
16 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół szkoły i altany w Witeradowie 64.000
17 Budowa parkingu przy Przychodni Przeciwgruźliczej – ul. Żuradzka 100.000
18 A) Utwardzenie – nawrót – rondo. Podłoże piaskowe na końcu drogi asfaltowej ślepej
B) Chodnik – brak pobocza (Żurada Kolonia III)
73.600
19 Mini siłownia na wolnym powietrzu. Plac zabaw w Wiśliczce 41.000
20 „Siłownia pod chmurką” – w Parku na Mickiewicza 48.500
21 Rekultywacja terenu parku na Czarnej Górze 100.000
22 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu 100.000
23 Budowa (kontynuacja) oświetlenia ulicznego drogi dz.ew.gr. nr 162 w Bogucinie Małym 42.500
24 Doposażenie wielofunkcyjnego zielonego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu 100.000
25 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie 42.580
26 Remont w budynku świetlicy w Troksie 99.500
27 Wykonanie parkingu wzdłuż drogi, przed budynkami świetlicy wiejskiej (9 miejsc postojowych) w miejscowości Podlesie 56560
28 Remont fragmentu ulicy Nowowiejskiej 100.000
29 Rozbudowa stadionu sportowego w Gorenicach 91.150
30 Remont i modernizacja sali gimnastycznej (Sala gimnastyczna przy SP Nr 3) 100.000
31 Przebudowa ogrodzenia i dokończenie budowy monitoringu obiektu sportowego w Bogucinie Małym 71.442
32 Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci oświetlenia ulicznego (Ul. Skalista, Spacerowa, Jurajska) 11.570
33 Umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej wydarzenia „Krwawej Środy” w Olkuszu podczas II wojny światowej (Olkusz, ul. 20 Straconych, przy pomnikach poległych ofiar) 31.01.500
34 Dokończenie remontu drogi gminnej w Sienicznie ul. Słoneczna 70.000
35 Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku wielofunkcyjnym oraz czerwonym szlaku rowerowym w Zimnodole 21.000
36 Budowa zaplecza parkingowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 100.000
37 Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz dla dzieci mieszkających na Osiedlu Glinianki 98.876
38 Przebudowa chodników i jezdni oraz wykonanie miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Sławkowskiej 100.000
39 Remont studni czerpalnej w Niesułowicach wg opracowanego PT 15.836
40 Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej 99.000
41 „W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10-go roku życia w zakresie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki, Pomorzany) 36.000
42 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (Osiedle Glinianki, teren starego boiska sportowego przy SP nr 5 w Olkuszu) 100.000
43 Krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród mieszkańców sołectw: Osiek, Zederman, Braciejówka, Gorenice i Podlesie poprzez organizację zajęć ruchowych 29.568
44 „Lodowisko pod chmurką – na płycie olkuskiego Rynku” 44.900
45 Rower swoją drogą – projekt budowy pierwszej ścieżki rowerowej w Olkuszu („Dolinka” na Osiedlu Młodych) 100.000
46 Remont fragmentu ulicy Jasnej 100.000
47 Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Żuradzie na długości 130 mb (działka 192) 19.230
48 Utwardzenie drogi bocznej od ulicy Hardego w Olkuszu wraz z wykonaniem kanalizacji i oświetlenia – etap 1 90.000
49 Remont i modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sienicznie 68.000
50 Oczyszczenie stawu w Olkuszu przy ul. Nullo 29a 99.000
51 Ad arte – czyli Olkuskie spotkania seniorów ze sztuką za złotówkę 78.100
52 Modernizacja ciągu komunikacyjnego remiza-kościół nr drogi 373 w Zawadzie 100.000
53 Modernizacja i uporządkowanie gospodarki parkingowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu 97.500
54 Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli na terenie Parku Rekreacyjno Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i do uprawiania innych form aktywności 100.000
55 Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach 100.000
56 Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z obszaru Gminy Olkusz (Sołectwo Osiek – obiekty sportowe LKS Spójnia Osiek- Zimnodół-Zawada, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Osieku) 100.000
57 „Do Zobaczenia w Olkuszu” – projekt oświetlenia i monitoringu na terenie Dolinki na Osiedlu Młodych w Olkuszu 100.000
58 Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice, ul. Dworska) 98.438
59 Rozbudowy szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 100.000
60 Organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Dzień Smerfa – Dzień Rodziny, Andrzejki, Mikołajki dla mieszkańców Olkusza 26.500
61 Budowa chodników i asfaltowych ciągów jezdnych przed blokami 12b i 14a – przy ulicy Krakowskie Przedmieście 98.000
62 Budowa otwartej siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 86.000
63 Żurada – miejsca postojowe, remont istniejących obiektów sportowych 99.928

{jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze