Bukowno

Bukowno coraz mocniej stawia na ekologię. Tym razem mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu  przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Jak doprecyzowano w uchwale przyjętej ostatnio przez Radę Miejską, chodzi o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566- 3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3.

W jakiej wysokości można otrzymać dotację? W pierwszym przypadku to 80 proc. kosztów budowy (maksymalnie 12 000,00 złotych brutto), w drugim natomiast 70 proc. kosztów budowy (maksymalnie 2 500,00 złotych brutto).

– Kolejny gminny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji naszych mieszkańców jest najlepszym dowodem naszej wspólnej troski o środowisko naturalne. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych. Nasz program kierowany jest do mieszkańców tych terenów Bukowna, które nie są objęte zbiorczą siecią kanalizacji. Dzięki dopłacie z budżetu miasta np. do zakupu i montażu biologicznej oczyszczalni przydomowej będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości sięgającej nawet 12.000 zł. Mamy nadzieję, że tak atrakcyjne warunki finansowe zaproponowane naszym mieszkańcom spowodują znaczące zainteresowanie proekologicznymi inwestycjami dotyczącymi lokalnej gospodarki ściekowej – mówi wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz.

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna poza tzw. obszarem aglomeracji. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

Możliwe jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.

– Dotacja celowa do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków albo bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dotyczy jedynie istniejących budynków mieszkalnych i wiąże się z likwidacją lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez zlikwidowanie jego podłączenia do obiektu budowlanego – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania dotacji, wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl. Odpowiednie formularze dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze