herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Szanowni Państwo, na początku miesiąca pisałem o problemie finansowym, przed którym niespodziewanie została postawiona Gmina Olkusz. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, przedkładając mi do zatwierdzenia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wyraziło oczekiwanie zniwelowania znacznego wzrostu cen wysoką dopłatą z budżetu Gminy Olkusz w wysokości 5,8 mln zł. Tak duże obciążenie budżetu skutkowałoby koniecznością rezygnacji ze znacznej części już zaplanowanych zadań i inwestycji. Istniała jeszcze możliwość podniesienia cen dla Mieszkańców. Nie mogłem na to pozwolić. Chciałbym Państwa poinformować o efektach mojej interwencji.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, w związku z podjęciem przez PWiK sp. z o.o. inwestycji o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z roku na rok staje się bardziej kosztowne, co wynika z konieczności spłaty zobowiązań wynikających z realizacji tego projektu. Na mocy porozumienia pomiędzy PWiK sp. z o.o., a gminami: Olkusz, Bolesław, Klucze i miastem Bukowno, członkowie porozumienia zadeklarowali, że będą niwelować drastyczny wzrost cen dzięki dopłatom z własnych budżetów, po to, aby Mieszkańcy ich nie odczuwali. Z tego powodu w 2015 r. Gmina Olkusz przeznaczała na ten cel ok. 1,7 mln zł. Pierwotnie zaproponowane przez PWiK sp. z o.o. stawki zakładały wzrost cen: o 0,90 zł za 1m3 wody oraz o 2,34 zł za 1m3 ścieków w stosunku do cen dziś obowiązujących. Wiązało się to z dokonaniem wyboru pomiędzy dopłatą budżetu gminy kwoty 5,8 mln zł, a znacznym podniesieniem cen wody i odbioru ścieków.

W poczuciu odpowiedzialności, stojącej przed Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz, dotyczącej weryfikacji kosztów PWiK sp. z o.o. w związku z przedstawianym projektem taryfy, dokonywałem analizy kolejno przedkładanych przez Przedsiębiorstwo dokumentów. Pozwalały one wierzyć, że jest trzecie wyjście i że obniżenie proponowanych stawek będzie możliwe. Zobowiązywałem Prezesa do przedstawiania wyjaśnień kwestii, które budziły moje wątpliwości oraz wielokrotnie dokonywałem weryfikacji przyjętych przez PWiK sp. z o.o. przeliczeń. Liczne rozmowy pozwoliły na wypracowanie rozwiązania, które przedstawiłem Wspólnikom Spółki (którymi są gminy: Olkusz, Bolesław, Klucze i miasto Bukowno).

Aby nie przenosić wskazanego wyżej wzrostu cen na Państwa budżety domowe, zaproponuję Radzie Miejskiej w Olkuszu uchwałę, w której znajdzie się zapis o dopłacie do cen wody i ścieków. Jeżeli Rada Miejska wyrazi w przyszłości na to zgodę, Gmina Olkusz może dopłacić na ten cel 3 mln zł (zamiast proponowanych 5,8 mln zł). Państwo w ogóle nie odczują wzrostu cen.

Mój sprzeciw wobec pierwszej propozycji taryfy, przedstawionej przez PWiK sp. z o.o., przyniósł w efekcie niemal 50% obniżenie wysokości dopłaty, niezbędnej dla zachowania obowiązujących obecnie stawek za wodę i odbiór ścieków. Moim obowiązkiem jako Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jest troska o Mieszkańców oraz budżet gminy. Dziś mam poczucie wywiązania się z tego obowiązku, bowiem zredukowanie wysokości dopłaty z niemal 6 mln zł do 3 mln zł ma duże znaczenie w perspektywie możliwości realizacji przez Gminę Olkusz innych zadań: inwestycyjnych, z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa itp.

Zdarza mi się czytać komentarze krytyczne względem podejmowanych przeze mnie działań, mających na celu generowanie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych. Szanowni Państwo, to właśnie dzięki takim działaniom – dzięki skrupulatności oraz poszanowaniu każdej złotówki – możemy dbać o budżet Gminy Olkusz, co pozwoli na podejmowanie ambitnych inicjatyw, poprawiających jakość i komfort życia wszystkich Mieszkańców.{jcomments off}

Z poważaniem,
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze