1

„Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ofiar” – pod takim hasłem odbyło się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu w dniu 1 września 2016 r. Przesłanie akademii było związane z okolicznościowymi wydarzeniami, które miały miejsce w drugim dniu projektu „Muzeum na kółkach” w Olkuszu, przygotowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a koordynowanego przez Zespół Szkół Nr 1. Program artystyczny (przygotowany przez Panie: Anetę Todor-Świerczek, Joannę Woszczek i Ewelinę Orlińską), ukazał widziane oczami uczniów czasy II wojny światowej, w której najbardziej ucierpiał naród żydowski. 

2

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Olkuski Pan Paweł Piasny, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Pan Waldemar Mendak, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Odział Olkusz Pan Marek Krzykawski, Przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Pan Szymon Gotowski, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Jacka Osucha Pan Bogumił Sobczyk, Radny Powiatu w Olkuszu Pan Łukasz Piątek.

6

„Przyszło nam żyć w niepewnych czasach ale w wolnym kraju. W dzisiejszym świecie jest coraz więcej punktów zapalnych. W Waszym pokoleniu jest pokładana nadzieja, że sztuką dyplomacji będziecie unikać konfliktów i je rozwiązywać. Dobra edukacja to jeden z wyróżników powiatu olkuskiego. Dzisiaj potrzeba dobrych rzemieślników, mocnej klasy średniej, która będzie mądrze rozliczać władzę aby ta przeznaczała więcej pieniędzy na edukację. Zapraszam Was na mecz piłki nożnej, który odbędzie się w październiku, na ukończonym wtedy wielofunkcyjnym boisku w ZS Nr 1” – powiedział Starosta Olkuski Pan Paweł Piasny na uroczystości.

4

Nie jest przypadkiem, że powiatowe otwarcie nowego roku szkolnego odbyło się w ZS Nr 1. Szkoła pełni w środowisku lokalnym kulturotwórczą rolę, a w bieżących dniach poprzez koordynowanie „Muzeum na kółkach”, przypomina o historii Polaków żydowskiego pochodzenia. Jest to najstarsza, największa i najnowocześniejsza w powiecie szkoła zawodowa. W roku szkolnym 2016/2017 otwarto w niej osiem oddziałów klasowych , w których będzie się kształcić 259 uczniów, tj. jedna czwarta uczniów w powiecie. Ze słuchaczami szkół policealnych w „Mechaniku” naukę będzie pobierało 1200 osób.

10

Pracodawcy czekają na absolwentów „Mechanika”, ponieważ w Szkole kładzie się nacisk na umiejętności i kształtowanie postawy moralnej. „Życzę, aby każdy uczeń „Mechanika” po ukończeniu szkoły mógł o sobie powiedzieć, że zachowuje się jak trzeba” – podkreśliła Dyrektor ZS Nr 1 Pani Aldona Nowicka, nawiązując do słów Danuty Siedzikówny „Inki’.

5

Akademia nawiązywała do myśli Jana Pawła II, że „pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”, aby nigdy nie doszło do zagłady narodu, jakiej doświadczył naród żydowski. Białe balony, które poszybowały w piękne, błękitne niebo, były gestem solidarności z krajami, w których obecnie toczą się działania wojenne. 

7

Charakterystycznym akcentem przebiegu drugiego dnia wizyty „Muzeum na kółkach” był udział młodzieży „Mechanika” w imprezach towarzyszących przedsięwzięciu. Historyczną pamięć o Polakach pochodzenia żydowskiego – mieszkańcach Olkusza, można kultywować tylko poprzez uświadamianie młodzieży o wspólnym, polsko-żydowskim, wielowiekowym, owocnym współistnieniu. Kontakt z bogatą historią Żydów polskich rozbudza w młodych ludziach zainteresowanie żydowską kulturą, pogłębia wiedzę o wspólnej historii narodu polskiego i narodu żydowskiego.

11

Uczniowie Szkoły pod opieką wychowawców i ich asystentów odwiedzali miejsca w Olkuszu związane z historią olkuskich Żydów: pamiątkowe miejsce po olkuskiej synagodze, ul. Górnicza (obok muzeum pożarnictwa), stary cmentarz żydowski przy ulicy Kolorowej, nowy cmentarz żydowski przy ulicy Jana Kantego (za ośrodkiem harcerskim).

9

Zwiedzali okolicznościowe wystawy na terenie miasta prezentujące życie społeczności Polaków i Żydów w Olkuszu, ukazujące życie w krakowskim i olkuskim getcie, przedstawiające wizerunki i historie Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady. Uczestniczyli w warsztatach odczytywania macew. Byli w Pawilonie „Muzeum na kółkach” na płycie olkuskiego Rynku. Zdobyta wiedza i przeżyte wrażenia podczas zwiedzania „Muzeum na kółkach”, z pewnością zostaną na zawsze w pamięci uczniów i będą przekazane kolejnym pokoleniom.

3
Od godz. 09.00 – 1 września 2016 do godz. 9.00 – 3 września 2016 jest prowadzony konkurs na szkolnej platformie Moodle http://www.zs1olkusz.edu.pl/ Wielokulturowy Olkusz, zorganizowany dla wszystkich mieszkańców miasta.

ZS Nr 1 serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w trzecim dniu pobytu w Olkuszu „Muzeum na kółkach”.

Iwona Rams z ZS Nr1 w Olkuszu

8

 

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o