śmieciarka Kopiowanie

Rada Miejska w Wolbromiu przyjęła ostatnio kolejny pakiet uchwał związanych z zasadami gospodarki odpadami w gminie. Zasadnicza zmiana dotyczy włączenia do systemu wytwarzających odpady komunalne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy powinni uiszczać zadeklarowane kwoty za wywóz śmieci do końca każdego miesiąca bez wezwania, co ma zabezpieczyć płynność finansowania systemu.

Na poprzedzających sesje posiedzeniach komisji radni dopytywali o wątpliwości dotyczące nowego sposobu odbioru i wywozu odpadów komunalnych wytwarzanych w firmach i sklepach. Każdy z tych podmiotów został indywidualnie poinformowany o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na wywóz śmieci i obowiązku złożenia deklaracji, zawierającej dane o ilości i koniecznej częstotliwości wywozu śmieci z ich siedziby. W przypadku małych firm lub sklepów mieszczących się pod jednym adresem istnieje możliwość złożenia jednej wspólnej deklaracji przez właściciela posesji, pod warunkiem, że wszyscy przedsiębiorcy się na to zgodzą i że odpowiada im wspólny termin odbioru odpadów. Jeżeli natomiast nie dojdzie do porozumienia lub któraś z firm wymaga częstszego wywozu śmieci, każdy z przedsiębiorców powinien złożyć osobną deklarację i wrzucać odpady do osobnego pojemnika. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się segregować odpady zapłacą mniejszą opłatę. Podobnie jak to było w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych przedsiębiorcy w ramach opłaty otrzymają też odpowiednie pojemniki, a także worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i są wytwarzane odpady komunalne zostaną włączeni do rozszerzonego gminnego systemu z dniem 1 czerwca br. i do końca czerwca będą zobowiązani uiścić pierwszą miesięczną ratę opłaty za wywóz wytworzonych przez siebie śmieci.

Kolejną nowością jest objęcie zryczałtowaną opłatą za wywóz odpadów komunalnych właścicieli domków letniskowych, którzy powinni złożyć w urzędzie stosowna deklarację i zapłacić zadeklarowaną kwotę do końca lipca każdego roku. Opłata wyniesie 10 zł rocznie, jeżeli odpady zbierane są selektywnie, a za odbiór śmieci zmieszanych – 15 zł rocznie.

Wszyscy, którzy złożyli i jeszcze złożą deklaracje „śmieciowe” są zobowiązani do wniesienia opłaty na indywidualny rachunek, który jest podany na dostarczonych przez UMiG drukach. Wpłat można dokonywać zarówno w kasie urzędu, jak i za pomocą przelewu bankowego.

Gmina Wolbrom, która w związku z wprowadzonymi zmianami nie zdążyła ogłosić i rozstrzygnąć przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze swojego terenu, udzieliła z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy zadania, czyli ZGK Bolesław, który na tej podstawie wywiezie śmieci jeszcze w kwietniu i maju 2016 r. Wcześniejszy przetarg na wykonanie tego zadania w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r. rozstrzygnięty w marcu ubiegłego roku opiewał na kwotę 1.900.800 zł brutto.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze